دوشنبه 3 مرداد 1384

در قد و قواره دشمن نيست! حسين قدياني، کيهان

از ماهها قبل شواهدي بود كه نشان مي داد، برخي با تشويق اكبر گنجي به اعتصاب غذا عليه جان او توطئه چيده اند تا با جا خالي دادن و مقصر خواندن نظام، درست مثل قتل هاي زنجيره اي، براي دشمنان خوراك تبليغاتي فراهم نمايند. از قرار معلوم اما اين توطئه با هوشياري مسئولين امر كشف و نقشه بدخواهان نظام براي سوء قصد به جان وي و سوء استفاده هاي بعدي، نقش برآب گرديده است. با اين همه در وراي اين ماجراها توطئه اي بالاتر وجود دارد كه تاكنون اشاره اي بدان نشده، و آن انكار عظمت و صلابت نظام اسلامي از طريق به ميدان آوردن افراد كوچك و معرفي كردن آنها به عنوان دشمنان نظام است. واقعيت اين است كه امثال اكبر گنجي هرگز اين ظرفيت را ندارند كه به عنوان «دشمن نظام» تلقي شده و در اين قالب اظهار وجود كنند.
آدم هاي پياده را كه هنري جز عملي كردن نظريات ديگران ندارند، هيچ وقت نبايد در رديف دشمنان نظام قرار داد. امثال اكبر گنجي، خيلي اگر بخواهيم به آنها بها بدهيم در حكم زنگ تفريحي براي پر كردن اوقات فراغت برخي از گروههاي اپوزيسيون فراري و آواره اند، كه عرض خود مي برند و زحمت هيچكس را نمي دارند.

¤¤¤

كساني كه در درون خود از قابليت هاي لازم براي بزرگ شدن برخوردار نيستند، تنها دو راه براي رسيدن به جاه و مقام مي شناسند؛ يكي چاپلوسي بزرگان و ديگري در صورت عدم جواب اولي، گلاويز شدن با ايشان. اينگونه آدم ها هرگز در مسير اعتدال نمي پويند؛ گاه افراط و گاه تفريط مي كنند. روزي در ميدان وليعصر بر صورت زنان بدحجاب تيغ مي كشند و ديگر روز مانيفست جمهوري خواهي مي نويسند. ايشان گرچه معمولاً تلاش مي كنند جلوي ويترين و در منظر مردم قرار گيرند اما نه اهل نظر كه پياده نظام نظريه پردازان پشت صحنه هستند. هميشه نقش ديگران را بازي مي كنند، بي آنكه بخواهند براي يك بار هم كه شده نقش خود را بازي كنند. آنها مانكن هاي متحركي هستند كه با هوچي گري براي مغازه داران دكان سياست، مشتري جذب مي كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اتفاقات يكي دو هفته گذشته براي اكبر گنجي مي تواند سرآغاز يك زندگي ديگر باشد، تا او از اين پس نقش خود را بازي كند. در غير اين صورت تلاش هاي او باز هم بي نتيجه خواهد ماند، چرا كه؛ حتي اگر اكبر گنجي خودش را هم بكشد - و يا دوستانش او را بكشند! - باز بعيد است در حد و قواره دشمن اين نظام باشد.

¤¤¤

از ياد نبريم كه، نظام بزرگ، دشمنان بزرگ دارد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در قد و قواره دشمن نيست! حسين قدياني، کيهان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016