جمعه 21 مرداد 1384

قتل قهرمان در بیمارستان میلاد، علي کشتگر

خامنه ای می خواهد با خاموش کردن گنجی وجدان جامعه را خاموش کند. خامنه ای می خواهد با قتل گنجی رسم آزادگی را از ایران زمین براندازد، خامنه ای می خواهد قتل گنجی باعث عبرت دیگران شود باید هر طوری شده صدای بیرون را به سلول انفرادی گنجی که اینک درطبقه دوازدهم بیمارستان میلاد است رساند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خامنه ای گنجی را در بیمارستان میلاد ممنوع الملاقات کرده است. خامنه ای گنجی را به مرگ محکوم کرده است. تردید نکنید خامنه ای مسئوول مستقیم مرگ قریب الوقوع گنجی است! او از دادستان تهران خواسته است که گنجی ممنوع الملاقات بماند تا فریاد و درخواست کسانی که از او می خواهند اعتصاب خود را بشکند به گوش وی نرسد.

می گویند خامنه ای پس از روئیت نامه های گنجی گفته است گنجی یا باید توبه کند و یا از بیمارستان به گورستان برده شود. دیروز ماموران خامنه ای نگذاشتند درخواست صدها نویسنده و آزادیخواه سرشناس کشور که برای نجات جان گنجی خواهان شکستن اعتصاب غذای او بودند به گوش وی برسد. آنها برای مرگ گنجی لحظه شماری می کنند. آیا گنجی می داند که اعتصاب غذای او پیروز شده و دنیا به حمایت از وی برخواسته است؟ آیا گنجی اگر درخواست صدها و هزاران ایرانی آزادیخواه را که در داخل و خارج کشور از وی می خواهند اعتصاب غذای خود را بشکند می شنید، هم چنان به اعتصاب خود ادامه می داد؟
گنجی از روزهای تیره پائیز 77 که موجی از قتل های زنجیره ای علیه روشنفکران و نویسندگان فرهیخته ایران به راه افتاد تا به امروز، برای تاباندن نور به تاریکخانه آمران و عاملان این جنایات ضد بشری لحظه ای از تلاش بازنایستاده است. و دراین راه هر آن از جان خود مایه گذاشته است. بدیهی است که دشمنی خامنه ای و ایادی او با اکبر گنجی از همین کوششهای شجاعانه و صریح او در نشان دادن مسوولیت مستقیم سران نظام در این جنایات سرچشمه می گیرد. بی اغراق می توان امروز اکبر گنجی را قهرمان ملی ایران در مبارزه علیه خودکامگی و خودکامگان خواند. روشن است که دیو استبداد نمی خواهد گنجی زنده بماند.

اعتصاب غذای 60 روزه گنجی که پس از دو هزار روز زندان ظالمانه آغاز شد، توجه بی سابقه ایرانیان و جهانیان را به خواسته های آزادیخواهانه زندانیان سیاسی ایران جلب کرده است. چنان که اینک علاوه بر روزنامه نگاران، روشنفکران و مراجع جهانی حقوق بشر، سران کشورهای دموکراتیک نیز از خواسته های گنجی حمایت می کنند. به این اعتبار اعتصاب کم سابقه گنجی که در تاریخ مبارزات ضد استبدادی ایرانیان بی سابقه است، پیروز شده است.
گزافه نیست اگر بگوئیم که اعتماد و علاقه ای که اینک طیف وسیع و متنوع هواداران دموکراسی و حاکمیت ملی نسبت به شخص گنجی ابراز می کنند، وی را به نقطه اتکاء و اتصال یک جنبش وسیع آزادیخواهانه در ایران تبدیل کرده است. از این رو گنجی امروز به یک سرمایه ملی بی همتا و ضروری برای وحدت و هماهنگی جنبش ملی آزادیخواهانه ایران تبدیل شده است. تردید نکنید که جنبش آزادیخواهانه ایران بیش از هر زمان به اکبر گنجی زنده، اندیشمند و شجاع نیاز دارد و خودکامگان بیش از هر زمان آرزوی خاموشی اکبر گنجی را به سر دارند.

به همین اعتبار است که صدها تن از چهره های فعال و شناخته شده جنبش ملی و آزادیخواهانه ایران درداخل و خارج کشور، همراه با همسر و فرزندان و دوستان گنجی خواهان آن هستند که او با پذیرش توصیه پزشکان و پایان دادن به اعتصاب غذای طولانی خود، آزادیخواهان را خوشنود و خودکامگان را نومید نماید. آیا گنجی اگر این درخواستها را می شنید به آن عمل نمی کرد؟ اینک پزشکان می گویند گنجی در ادامه اعتصاب غذای طولانی خود به خونریزی معده، ورم دست و افت خطرناک فشار خون دچار شده است. با این همه خامنه ای نمی گذارد که درخواست روشنفکران و نویسندگان به گوش او برسد.

خامنه ای می خواهد با خاموش کردن گنجی وجدان جامعه را خاموش کند. خامنه ای می خواهد با قتل گنجی رسم آزادگی را از ایران زمین براندازد، خامنه ای می خواهد قتل گنجی باعث عبرت دیگران شود باید هر طوری شده صدای بیرون را به سلول انفرادی گنجی که اینک درطبقه دوازدهم بیمارستان میلاد است رساند.

مسوول و پزشکان بیمارستان میلاد نیز باید به جای گردن گذاشتن به مقاصد شوم ماموران دادستانی به وظایف انسانی و پزشکی خود عمل کنند وگرنه آنان نیز باید پاسخگوی جنایتی باشند که هم اکنون دارد در بیمارستان میلاد اتفاق می افتد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قتل قهرمان در بیمارستان میلاد، علي کشتگر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016