چهارشنبه 16 شهریور 1384

محمد علي دادخواه:ميراث گرانقدر ايران زمين نبايد فداي سد سيوند شود، پيمان پاک مهر

پيمان پاک مهر-روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Date:1384/6/15
Tel:00989144157400

تبريز نيوز:سرويس اجتماعي:"محمدعلي دادخواه"، وکيل پايه يک دادگستري و عضو هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر ، در گفتگو با "پيمان پاک مهر"با ابراز نگراني از سرنوست چند ميراث باستاني ايران زمين که با آب گيري "سد سيوند" از بين رفتن آن ها حتمي است گفت:با توجه به اين که در طراحي سد سيوند رعايت حفظ ميراث فرهنگي نشده است ، آب گيري اين سد مي رود تا يک فاجعه عظيم فرهنگي را نه براي ايران که براي جامعه بشري به بار آورد.

"دادخواه"،افزود:آرامگاه کوروش ،داريوش و آثار متعدد تاريخي و فرهنگي که در هنگام آب گيري اين سد دچار خسارت و آسيب خواهند شد، در زمره آثار بي نظير باستاني است که هريک از آن ها به تنهايي صدها برابر اين سد جديد التاسيس براي جامعه ايراني و فرهنگ بشري اعتبار و ارزش به همراه دارد.

وي با اشاره به چند نمونه از آثار تاريخي مورد هجوم قرار گرفته گفت:در يک نگرش سريع و تورق تاريخ آثار مورد هجوم ما در گوشه و کنار کشورهاي همسايه و هم جوار را مي توان يافت که با خردمندي و فرزانگي مشکل را از پيش پاي برداشته اند .حدود 50سال پيش جمال عبدالناصر در هنگام ساختن سد اسوان مواجه با مشکلي از اين دست شد که با طرح آن با مديريت فرهنگي جهان در نهايت دقت و ظرافت عمل يک اثر تاريخي که در معرض نابودي قرار گرفته بود به کيلومترها دورتر با حفظ اصالت و شکل آن انتقال يافت و نمونه نزديک تر آن که در زمان ديکتاتوري صدام هنگامي که وي توجه وافي به منطقه بين النهرين که نخستين زيستگاه بشري تلقي شده و اولين آثار تمدن انساني در آن جا يافت مي شود ابراز نکرد مورد انتقاد و اعتراض يونسکو قرار گرفت و طي مذاکراتي که با اين جنايت کار بشري انجام دادند در نهايت پذيرفت که حراست و پاسداري از اين ميراث مشترک بشري وظيفه هر نظام و رژيمي است که فارغ از ايدولوژي و مکتب و فلسفه حکومتي خود در حفظ و پاسداري آن ها بکوشند.

"محمدعلي دادخواه"،يادآور شد:تنها موردي که در جوار سرزمين ما و در زمانه حاضر شاهد امتناع از دستورات يونسکو بوده ايم اقدام زشت و بي توجيه رژيم طالبان است که عليرغم توصيه هاي خردمندان جهان و فرهنگ دوستان بشري مجسمه هاي بودا را تخريب کرد و واکنش وجدان جهاني چنان بود که ديگر نامي از رژيم منحط طالبان باقي نماند.

"عضو هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر"،با انتقاد از مديران ارشد دولتي تصريح کرد:با اين اوصاف بايد بپذيريم که رسالت مديران ارشد کشور قبل از هر اقدام توسعه و رفاه ، حفظ هويت و تشخص فرهنگي اين مرز و بوم است. متاسفانه مديريت کلان و مديران ارشد دولتي به اين موارد توجه شايسته روا نداشتند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي گفت:بر اين باورم که قبل از فراگير شدن موضوع و گستره اعتراض جهاني ، مديران کشور خردمندانه به موضوع بنگرند و همانند پاسداراني امين از اين ميراث ارزشمند به دفاع برخيزند حتي اگر طرح سد تعطيل و تخريب شود.

"دادخواه"،تاکيد کرد:لذا بايد قبل از آبگيري سد سيوند نسبت به تمهيد مقدمات و تغيير جا نمايي سطح آب گيري سريعا اقدام شود.چنانچه چنين مواردي امکان پذير نيست ،حتي يک خشت خام شکسته پاسارگاد ارزشي فراتر از سد ديگر براي ايران و ايران زمين دارد.ما بايد سد را فداي ميراث گرانقدر و کهن سال خود کنيم نه آن که ميراث را به مسلخ سد ببريم.

Copyright: gooya.com 2016