پنجشنبه 17 شهریور 1384

آيا موضوع كابينه سايه در دستور كار شوراي مركزي مشارکت قرار گرفته است؟ ايسنا

تشكيل «كابينه سايه» موضوعي است كه توسط برخي از اعضاي ارشد حزب مشاركت مطرح شده است. آيا اين موضوع در دستور كار شوراي مركزي قرار گرفته است؟.

خبرنامه داخلي مشاركت از سوي اين حزب به اين پرسش پاسخ گفته است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران،ايسنا، در اين پاسخ آمده است:

ايده تشيكل «كابينه سايه» در دوره جديد توسط احزاب اصلاح‌طلب از سوي برخي از تحليل‌گران و نيز تني چند از اعضاي شوراي مركزي در اظهارنظر‌هاي شخصي مطرح شده است.

اگر مراد از «كابينه سايه» گرته‌برداري از الگوي نظام‌هاي پارلماني سبك انگلستان يا به اصلاح سيستم «وست مينستري» باشد طبيعي است كه امكان تشكيل چنين ركني در حزب منتفي است. در نظام‌هايي كه «پارلمان‌محورند» نظيرانگلستان، كانادا، استراليا و .... و اعضاي اكثريت پارلمان دولت تشكيل مي‌دهند، عملاً وزيران نيز از ميان اعضاي پارلمان برگزيده مي‌شوند، در مقابل احزاب اقليت پارلمان نيز از ميان اعضاي خود در پارلمان هم‌طراز وزراي دولت، وزراي «كابينه سايه» را انتخاب مي‌كنند. اين افراد در دسترسي‌ها به اطلاعات و آمار و نيز طرح نظرات و پيشنهادات از امكانات رسمي و پذيرفته شده و در سطح بالا برخوردارند و عملاً مي‌توانند در نظرات بر امر دولت نقش اساسي ايفا نمايند و برنامه‌هاي حزب اقليت را به عرصه عمومي و دولت انتقال دهند.

در ادامه اين مطلب آمده است: «وزراي سايه» در برخي از اين دست نظام‌ها حتي هم‌طراز وزراي دولت، حقوق و امكانات دريافت مي‌كنند. با اين مقدمه روشن است كه تشكيل «كابينه سايه» با ترتيبات فوق عملاً در كشور ما امكان‌ناپذير است.

اما در حزب مشاركت از حدود 5 سال پيش و در اواخر دولت اول آقاي خاتمي به همت شهيد دكتر رحمان دادمان كميسيوني ذيل دفتر سياسي حزب شكل گرفت كه به عنوان كميسيون برنامه و امور دولت از آن ياد مي‌شود.

اين كميسيون علاوه بر برنامه‌هاي كلان حزب وظيفه نقد و بررسي عملكرد دولت را در دستور كار خود دارد. يكي از اقدامات ماندگار در كارنامه اين كميسيون كار فشرده و دقيق براي پيشنهاد اعضاي دولت در زمان معرفي كابينه دوم آقاي خاتمي به مجلس ششم توسط اين كميسيون بود كه پس از بررسي در شوراي مركزي به آقاي خاتمي پيشنهاد شد. اگر چه تعداد يادي از فهرست پيشنهادي مورد پذيرش قرار نگرفت.

تهيه پيش‌نويس سند برنامه‌اي حزب و مواضع اقتصادي كه هم اكنون بررسي آن در دستور كار حزب قرار دارد از آخرين اقدامات اين كميسيون بوده است.

اين كميسيون در زيرمجموعه خود گروه‌هاي كاري در حوزه‌هاي مختلف اجرايي تعريف كرده است كه در حال حاضر حزب در نظر دارد با توجه به فراغت بسياري از نيرو‌ها و اعضا از كارهاي دولتي و اجرايي و حضور منظم‌تر آنان در حزب اين گروه‌هاي كاري را فعال كند.

به گزارش ايسنا اين مطلب مي‌افزايد: از حيث نظارت بر عملكرد دولت در بخش‌هاي متناظر و نيز نقد كارشناسانه برنامه‌هاي اجرايي دولت، همچنين تدوين برنامه‌هاي حزب در حوزه‌هاي مختلف اين كميسيون و گروه‌هاي كاري آن مشابهت‌هايي يا كاركرد كابينه سايه خواهد داشت، اما طبيعي است كه با «كابينه سايه» مصطلح تفاوت‌هاي آشكاري نيز وجود دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به هر روي فرصت پيش آمده براي حزب در اين زمينه فرصت مغتنمي است كه ظرفيت‌هاي خود را در زمينه سازماندهي اعضا و نيرو‌هاي باتجربه و باسابقه در امور اجرايي فعال كند و تجربه‌هاي چند سال اخير اين نيرو‌ها را در امور مربوط به كشور‌ دستمايه تدوين برنامه‌ها و خط مشي اجرايي خويش كند.

دامنه اين سازماندهي مي‌تواند بسياري از نيروهاي اصلاح‌طلب نزديك به حزب در سراسر كشور و در حوزه‌هاي كاري مختلف را شامل شود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آيا موضوع كابينه سايه در دستور كار شوراي مركزي مشارکت قرار گرفته است؟ ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016