دوشنبه 4 مهر 1384

از تلويزيون كروبي تا ماهواره "حزب الله ايران"، انتخاب

* شبكه های ماهواره اي گروه هاي سياسي از تعداد تلويزيون هاي لوس آنجلسي مي گذرد؟


سايت خبري تحليلي انتخاب، مصطفي فقيهي: براي اولين بار در تاريخ بعد از جمهوري اسلامي، حجه الاسلام كروبي روحاني باسابقه و رئيس مجلس ششم، پس از شكستش در انتخابات كه وي آن را "مشكوك" خواند، ضمن كناره گيري از تمامي مناصب حكومتي اعلام كرد: "به زودي تلويزيون ماهواره اي تاسيس خواهد كرد كه در آن به ادامه فعاليت سياسي خود خواهد پرداخت." اما شايد در آنروزها كسي تصور نمي كرد كه اين سخن كروبي، سرآغازي شود بر اخبار متعددي به نقل از سران احزاب كه ما هم ماهواره مي خواهيم.
---------------------------------------------

سرويس سياسي سايت انتخاب، مصطفي فقيهي: براي اولين بار در تاريخ بعد از جمهوري اسلامي، حجه الاسلام كروبي روحاني باسابقه و رئيس مجلس ششم، پس از شكستش در انتخابات نهم كه وي آن را "مشكوك" خواند، ضمن كناره گيري از تمامي مناصب حكومتي اعلام كرد: "به زودي تلويزيون ماهواره اي تاسيس خواهم كرد كه از طريق آن به ادامه فعاليت سياسي خود خواهم پرداخت." اما شايد در آنروزها هيچ تحليلگر سياسي را چنين تصور نبود كه سخنان كروبي، سرآغازي شود بر اخبار متعددي به نقل از سران احزاب كه ما هم ماهواره مي خواهيم.

كروبي البته فرق تلويزيوني كه "صبا" نامگذاري شد را با ساير تلويزيونهاي فارسي زبان اعلام كرد: تلويزيون من براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فعاليت خواهد كرد.

اما پس از اين سخنان كروبي، ديري نگذشت كه برخي از جريانهاي سياسي كه در جستجوي فضا و ميداني چنين بودند از پستو سربرآورده و خبر از تاسيس شبكه ماهواره اي دادند.

حزب «مشاركت» پس از كروبي براي اولين بار از زبان تئوريسين خود و با زباني تند و تهديدمابانه سخنش را به گوش مسئولان حكومت رساند كه اگر به ما مجوز روزنامه ندهيد به سراغ تاسيس شبكه ماهواره اي مي رويم.حجاريان به ايسنا گفته بود: «راه‌اندازي تلويزيون ماهواره‌اي آخر دعواست، آقاي كروبي خيلي جدي بحث تلويزيون را دنبال مي‌كند، اما براي ما ( مشاركت) زماني مطرح خواهد بود كه رايزني‌هاي‌مان براي انتشار روزنامه به نتيجه‌اي نرسد.»

وي ادامه داده است: راه‌اندازي يك راديوي برون‌مرزي به دليل اينكه هزينه كمتري دارد بهتر است، زيرا تلويزيون ماهواره‌اي هزينه‌بر است. از سويي روي فركانس‌هايي پخش مي‌شود كه ماهواره‌هاي ايراني مثل هما و مهاجر و ... پخش مي‌شوند.اگر امكان پخش آن در فركانس كانال‌هاي خبري مثل الجزيره، العربيه، CNN وجود داشت بهتر بود.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هنوز چند روزي از سخنان تهديدآميز حجاريان نگذشته بود كه آرمين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب به تقليد از دوست مشاركتي اش، اما با زباني صاف و شيواتر و البته به دور از هرگونه لحن تهديدآميزي گفت: ما تصميم داريم در ارتباط با داشتن يك روزنامه و يا يك رسانه‌ي مكتوب آخرين تلاشهاي خود را انجام دهيم ولي اگر همچنان به نتيجه نرسيم ناگزير مي‌شويم كه اين برنامه يعني بررسي ايجاد يك ايستگاه تلويزيون ماهواره‌اي را در دستور كار قرار دهيم.

پس از اعلام رسمي دو حزب اصلي بزرگ اصلاحات مبني بر تاسيس شبكه ماهواره اي ، شايد كسي اين تصور را د رمخليه خود نمي ديد كه «حزب الله ايران» پس از سالها خاموشي نه تنها به فكر راه اندازي روزنامه افتاده كه تلاش خود را براي تاسيس شبكه ماهواره اي آغاز كرده است.

«سيدمحمدباقر خرازى» دبيركل «حزب الله ايران» در اين مورد مي گويد: "مجوز روزنامه «حزب الله» كسب شده است و در حال حاضر به دنبال تامين منابع مالى انتشار آن هستيم. وى افزود: در حال حاضر سايت تشكيلات «حزب الله» به عنوان تنها پل ارتباطى اين سازمان با جامعه فعال است، اما به دنبال راه اندازى سايت خبرى و شبكه ماهواره اى حزب الله هستيم."

با اين شرايط هنوز بايد منتظر ماند و ديد چه كساني سخن از تاسيس شبكه ماهواره اي به عنوان ارگان سياسي خود خواهند زد ؛ اما بدون شك مسببان چنين شرايطي كه از يك سو تعطيلي فله اي مطبوعات و از سوي ديگر باز شدن فضا براي حضور و حركت احزاب تندرويي چون «حزب الله ايران» در صحنه سياسي كشور را فراهم كردند ،چنين روزي را نمي ديدند كه هر حزب از راه رسيده اي در فكر تاسيس شبكه ماهواره اي فرو رفته باشد؛ هر چند به تصور بسياري، وجود رسانه هاي مختلف (بخصوص شبكه هاي ماهواره اي) نشانه اي از تمركز دموكراسي در كشور است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'از تلويزيون كروبي تا ماهواره "حزب الله ايران"، انتخاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016