شنبه 30 مهر 1384

آقاجري: بدون داشتن قدرت تغيير در جهان بيرون، توان تغيير در جهان درون را نخواهيم داشت، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: مشكل انسان‌‏هاي بنيادگر اين است كه مي‌‏خواهند الهيات و دين را جايگزين عقل و علم كنند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، سيد هاشم آقاجري در مراسم ويژه ماه مبارك رمضان كه از سوي جبهه مشاركت ايران اسلامي در كانون توحيد برگزار مي‌‏شود، در سخناني با عنوان "مدرنيته و الهيات رهايي‌‏بخش"، گفت: متاسفانه از آموزه‌‏هاي ديني براي توجيه تمام امور ضد انساني نظير سلطه و سركوب توسط رژيم‌‏هاي خودكامه به نام خدا و پيامبر استفاده مي‌‏كنند تا از اين طريق فقر، نابرابري و بلاياي طبيعي را توجيه كنند.

وي با تاكيد بر اينكه الهيات رهايي‌‏بخش نمي‌‏تواند جاي علم را بگيرد، گفت: حكومت دنيوي است و ساماندهي به روابط اقتصادي, ‌‏اجتماعي، سياسي و فرهنگي كار بشر است، اگر ما توان تغيير دادن جهان بيرون را نداشته باشيم، در جهان درون هم كاري از ما ساخته نيست كه نمونه آن مشكلات اخلاقي و بحران‌‏هاي رواني است.
آقاجري تصريح كرد : ما نيازمند الهيات رهايي‌‏بخش هستيم كه بتواند به پرسمان تغيير درون و بيرون پاسخ‌‏هاي مناسبي بدهد.
استاد دانشگاه تربيت مدرس يادآور شد: جامعه ايران در حال گذار است پس كما بيش از آثار مدرنيته متاثر شده است اما نسل‌‏هاي گذشته تعلق مستحكم‌‏تري با سنت‌‏هاي ديني خود داشتند، اديان سعي مي‌‏كنند با توكل، انساني بسازند كه قادر به مهار قواي دروني خود شود اما انسان امروز ستون‌‏هاي خود يعني باورهاي سنتي خود را از دست داده است.
وي ابراز عقيده كرد: دليل بحران اخلاقي كه در جهان مدرن امروز رخ داده، آن است كه اساس اخلاق بر عقل فايده‌‏گرا استوار است، در حالي كه در جوامع سنتي معنا از طريق فرهنگ ديني به شكلي نامحسوس نهادينه شده است و اگر در جهان مدرن هنوز اثري از اخلاق وجود دارد، به خاطر باقي ماندن برخي از سنت‌‏هاي پيشين است.
آقاجري در بخش ديگري از سخنان خود گفت: متاسفانه امروز در بخش بزرگي از جهان دين به صورت خرافي در آمده است البته در خاورميانه و جهان اسلام اين مساله به گونه ديگري وجود دارد، در اين جوامع، اين منطق كه بشريت داراي تقدير مشخص است، وجود دارد. در جوامع شيعي مساله مهدويت و ولايت انتصابي از طرف امام زمان هنوز سوخت تئوري‌‏هاي اقتدارگرايانه است اما الهيات رهايي‌‏بخش الهياتي است كه با كل بشريت ارتباط دارد و به نجات بشريت مي‌‏انديشد.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص مساله مهدويت و ولايت در اظهارات اخير دكتر عبدالكريم سروش با اشاره به قرائت آخوند خراساني در مورد مهدويت، گفت: قرائت آخوند خراساني قرائت نيابت فقيه از سوي امام زمان نيست، وي نظريه ولايت فقيه را اصلا قبول ندارد و حكومت‌‏ها را به عادله و غيرعادله تقسيم مي‌‏كند، بر اين اساس معيار او ولايت فقيه نيست، آخوند خراساني به نظريه مهدويت به گونه‌‏اي معتقد است كه نه سركوبگري سياسي و نه انفعال سياسي را به دنبال داشته باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقاجري در ادامه در نقد اظهارات سروش گفت: دكتر سروش معتقد است كه تمدن اسلامي فقه‌‏انديش است اما من معتقدم اين نظر با تاريخ اسلام سازگار نيست چرا كه فقه‌‏انديشي مربوط به دوره انحطاط اسلامي است اما در دوره اوج تمدن اسلامي، گفتمان فلسفي، تجربه‌‏گرايانه و عرفاني در كنار گفتمان فقهي اثرگذار بوده است و دكتر سروش اين وجوه را ناديده مي‌‏گيرد.
وي در خصوص بخش ديگري از اظهارات دكتر سروش گفت: تعجب مي‌‏كنم چرا سروش از غزالي به عنوان احياگر نام برده است، ضمن اين كه سروش در بخش ديگري از سخنان خود مي‌‏گويد "تاريخ دين"، "تحقق دين" است، در حالي كه اين تفكر قرائت هگلي از تاريخ است البته بعيد است كه سروش هگلي باشد.
آقاجري با تاكيد بر توجه الهيات رهايي‌‏بخش محمدي (ص) به وجود امنيت درجامعه، گفت: بر اساس تفكر الهيات رهايي‌‏بخش، وجود فقر و ترس ناشي از استثمار در جامعه، امري شيطاني است.

Copyright: gooya.com 2016