شنبه 30 مهر 1384

شهرداري سالاري ، فاميل گرايي و مروت به دوستان! گزارش مستند ايرانيوز پيرامون انواع انتصاب در دولت جديد؛

در جمع مديران دولت جديد زاهدي وزير علوم تحقيقات و فناوري مسوول ستاد انتخابات محمدرضا باهنر در مجلس هفتم بوده است، منوچهر متكي از افراد نزديك به باهنر كار هدايت ستاد لاريجاني در انتخابات نهم را بر عهده داشت و مصطفي پور محمدي وزير كشور نيز عضو شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب و همچنين ستاد لاريجاني بود، انتخاب هاشمي ثمره خواهرزاده باهنر به عنوان مشاور عالي رييس جمهوري، انتخاب ديگر خواهر زاده نايب رييس اول مجلس به عنوان معاون بازرسي و مديركل حوزه وزارتي وزارت نيرو و مطرح شدن ناصر باهنر براي تصدي پست وزارت آموزش و پرورش نمونه اي از اين گونه موارد است.حضور برادران دانشجو در استانداري ، شوراي شهر و رياست دانشگاه تربيت مدرس ،استفاده از نصرين سلطان خواه عضو شوراي شهر بصورت همزمان به عنوان مشاور رييس جمهور ورييس مركز امور زنان و خانواده ،مددي باجناق زري بافان به سمت سرپرستي وزارت رفاه ، انتخاب ناظمي اردكاني از بستگان مرتضي نبوي به سمت سرپرستي وزارت تعاون و مطرح شدن نام برادر وي براي استانداري يزد ، حتي انتصاب برادر رييس جمهور به رياست بازرسي نهاد رياست جمهوري نمونه هاي ديگر از جمله مسائلي است كه تشكيل كابينه 70ميليوني را با علامت سوال روبرو مي كند.
------------

ايرانيوز (گروه گزارش) - دولت دكتر احمدي نژاد با شعار عدالت گستري، مهرورزي و خدمت به بندگان خدا كار خود را آغاز كرد و بر شايسته سالاري تاكيد داشت . آغاز به كار دولت جديد كه همراه بود با هماهنگي مجلس و تاكيد بر عدالت گستري انتظار از كابينه را افزايش داد و نگاه ها را متوجه چگونگي آغاز به كار دولت جديد و نحوه عزل و نصب ها كرد تا مصداق عدالت و شايسته سالاري را در نخستين گام هاي دولت جديد ارزيابي كنند.
يكي از انتقادهايي كه به دولت هاي گذشته وارد مي شد اين بود كه كشور در حلقه بسته مديران گرفتار آمده و به خوبي از نخبگان و كساني كه از نظر فكري با دولت به طور كامل هماهنگ نبودند اما توانايي مديريت و قدرت انديشه اي و عملگرايي بالا داشتند استفاده نمي شد و مسئله نزديكي و دوري در چينش مديران تبديل به يك اصل شده بود. با آنكه در دولت خاتمي تا حدودي اين دايره باز تر شد اما همچنان اين نگاه بر روي دولت سنگيني داشت.
انتخابات نهم رياست جمهوري اما يك شعار مشترك ميان كانديداها داشت كه نيمي از آن يعني شايسته سالاري كه متعلق به خاتمي بود و ديگري شكستن حلقه مديران دولتي.
در دولت احمدي نژاد نيز همانطور كه او در انتخابات اعلام كرده بود اين دو محور در تعيين مديرانش قرار بود نقشي اساسي داشته باشد.
معرفي كابينه به دولت ،نحوه چينش مديران سازمانها و معاونت ها ، استانداران و ... چهره اي ديگر به سخنان رييس جمهور داد.
انتفاد نادران ، افروغ و ساير جريانات اصولگرا به كابينه و حتي انتصابهاي دولتي شكلي تازه به نوع گزينش مديران دولتي داد .
در دولت احمدي نژاد آنچه تا به حال نمود داشته حكايت از شكسته شدن دايره مديران اجرايي اما بر مبناي طيف خاصي از مديران بوده است . مديراني كه عمده آن ها از شهرداري تهران و شوراي شهر پا به دولت گذاشته اند و برخي همچنان سمت اوليه خود را حفظ كرده اند و به رغم انتقادهاي مجلسيان هنوز بر دوشغله بودن خود با اين مدعا كه هيچ يك از دو سمت شغل دولتي به حساب نمي آيد تاكيد دارند . اما اينكه چگونه مي توان در دو جايگاه مهم به شعار خدمت رساني به مردم جامه عمل پوشيد نكته ايست كه آينده روشن خواهد ساخت.
طيف ديگر مديران دولتي كه عمده آنها در نهاد رياست جمهوري مشغول به فعاليت هستند از شوراي نگهبان به دولت آمده اند و ديگران نيز وابستگي به افراد و طيف هاي خاص سياسي دارند و البته در اين ميان نقش فاميل گرايي نيز كم رنگ نيست. تا آنجا كه نديمي نماينده لاهيجان در مجلس شوراي اسلامي در موضع گيري صريح در اين رابطه گفت: استفاده صرف از نيروهاي شهرداري، دانشگاه علم و صنعت، سپاه و شوراي نگهبان در مديريت بخش‌هاي متعدد نشان از ارتباط‌ناپذيري مديريت ها با مجموعه هاي ذيربط خود دارد.
وي افزود: فاميل گرايي از نوع بر سر كار آوردن برادر زاده، خواهرزاده، برادر، باجناق و ... از اساسي‌ترين آفت‌هاي اين دولت است.
نديمي به آفت استان‌گرايي اشاره كرد و گفت: استان‌هايي همچون تهران، فارس و خراسان در نزد دولت از موقعيت بهتري برخوردار شده‌اند، به نحوي‌ كه اكثر مديران دولت از اين استان‌ها انتخاب مي شوند.
به نظر مي رسد در دولت جديد نه تنها حلقه خودي ها تنگ تر شده كه بحث تجربه با نگاه بازكردن حلقه مديران به فراموشي سپرده شده است.
شايد اعلام شماره تلفن همراه وزير براي تماس هاي مستقيم مردمي ، استفاده از پرواز هاي عادي كه موجب تاخير در عمل كرد دولت و به نوعي تضييع حقوق شهروندان مي شود ، عدم دعوت از شهردار به دولت ، تاخير در معرفي وزير نفت وزارتخانه اي كه قرار بود پول نفت را بر سره سفره مردم بياورد و اظهارات بعضا احساسي برخي از نزديكان دولت شايد نمونه اي از اين بي تجربگي ها و تعجيل هاي مديريتي است كه در سفرهاي اخير رييس جمهور ي نيز به دفعات نمونه هايي از آن ها ديده شده است.


انتظار بخش قابل توجهي از طرفداران احمدي نژاد شكستن حلقه بسته مديران بود تا از اين طريق تحولي در سطوح مديريتي كشور ايجاد شود اما با انتصاب هاي صورت گرفته در عمل اين انتظار ناديده گرفته شد زيرا همانطور كه عماد افروغ در جلسه راي اعتماد وزرا گفت: تخصص در شرايط امروز كشور خود يك تعهد است .انتصاب هايي كه تا به حال در دولت احمدي نژاد صورت گرفته اگر خارج از دايره بسته مديران گذشته بوده در داخل حلقه جديدي شكل گرفته كه شهرداري و شوراي شهر ، سپاه ، شوراي نگهبان و نيروهاي دانشگاهي خاص حلقه خودي هاي آنرا تشكيل داده اند كه البته اين خودي بودن مبناي روابط فاميلي نيز پيدا كرده است.

آنچه امروز شاهد هستيم و افرادي كه مسووليت تصدي برخي پست هاي دولتي را بر عهده گرفته اند به نوعي در اين حلقه بسته قرار دارند و نوعا به نظر مي رسد نسبت هاي فاميلي علت اصلي انتخاب آنان بوده است.


حضور غلامحسين الهام در نهاد رياست جمهوري و سپس انتخاب علي جنتي فرزند آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان به عنوان معاون سياسي وزارت كشور خود از مواردي است كه انتقادات زيادي به دنبال داشت و تا به آنجا پيش رفت كه يكي از رسانه ها با تيتر" انتخابات ها پس از اين توسط پدر و پسر برگزار خواهد شد "به استقبال آن رفت.


در جمع مديران دولت جديد زاهدي وزير علوم تحقيقات و فناوري مسوول ستاد انتخابات محمدرضا باهنر در مجلس هفتم بوده است، منوچهر متكي از افراد نزديك به باهنر كار هدايت ستاد لاريجاني در انتخابات نهم را بر عهده داشت و مصطفي پور محمدي وزير كشور نيز عضو شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب و همچنين ستاد لاريجاني بود، انتخاب هاشمي ثمره خواهرزاده باهنر به عنوان مشاور عالي رييس جمهوري، انتخاب ديگر خواهر زاده نايب رييس اول مجلس به عنوان معاون بازرسي و مديركل حوزه وزارتي وزارت نيرو و مطرح شدن ناصر باهنر براي تصدي پست وزارت آموزش و پرورش نمونه اي از اين گونه موارد است.

از سويي استفاده از مديران شهرداري تهران و اعضاي شوراي شهر در مناصب دولتي نيز از مواردي است كه نمود بسياري دارد. انتخاب محمدي زاده معاون خدمات شهر شهرداري تهران به عنوان استاندار خراسان ، رضوي و قرباني ديگر معاونان شهرداري تهران به عنوان استاندار ، انتصاب مهدي چمران و مسعود زريبافان از شوراي شهر تهران به عنوان مشاور و دبير دولت انتخاب عبدالرضا شيخ الاسلام رييس دفتر شهردار تهران به عنوان استاندار هرمزگان، سعيدلو معاون مالي – اداري شهرداري به معونت اجرايي رييس جمهور و علي آبادي معاون فني و مهندسي به رياست سازمان ورزش از ديگر مواردي است كه مي توان به آن اشاره كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

برخي از مديران نيز نظير صفايي جلالي و فرقاني از معاونين وزارت جهاد ، شريفي معاون وزارت راه و باقري لنكراني وزير بهداشت، از كساني بوده اند كه از سوي برخي فرماندهان نظامي مورد حمايت بوده اند.

حضور برادران دانشجو در استانداري ، شوراي شهر و رياست دانشگاه تربيت مدرس ،استفاده از نصرين سلطان خواه عضو شوراي شهر بصورت همزمان به عنوان مشاور رييس جمهور ورييس مركز امور زنان و خانواده ،مددي باجناق زري بافان به سمت سرپرستي وزارت رفاه ، انتخاب ناظمي اردكاني از بستگان مرتضي نبوي به سمت سرپرستي وزارت تعاون و مطرح شدن نام برادر وي براي استانداري يزد ، حتي انتصاب برادر رييس جمهور به رياست بازرسي نهاد رياست جمهوري نمونه هاي ديگر از جمله مسائلي است كه تشكيل كابينه 70ميليوني را با علامت سوال روبرو مي كند.

بدون شك 17 ميليون نفري كه با راي خود محمود احمدي نژاد را كه با گفتماني بر محور عدالت وارد رقابت هاي انتخاباتي شده بود انتخاب كردند، امروز نيز بر رعايت عدالت در همه شوون اداره كشور تاكيد دارند و در صورتي كه از دولتمردان صداقت و امانت مشاهده نكنند اين مساله به دلسردي آنان منجر خواهد شد.

Copyright: gooya.com 2016