چهارشنبه 11 آبان 1384

هاشم آقاجري: براي تحقق دموكراسي به انسان‌‏هاي دموكرات نياز داريم، ايلنا

- قدرت را مي‌‏توان با زور تاسيس كرد اما ادامه آن به كارآمدي بستگي دارد

تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: نهادهاي مدني بايد مردم طبقات مختلف را دور هم جمع و دموكراسي را تمرين كنند چون ما براي تحقق دموكراسي، نياز به انسان‌‏هاي دموكرات داريم و فرهنگ مشاركت در عرصه سياسي تنها به دولت و انتخابات خلاصه نمي‌‏شود.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، هاشم آقاجري در جلسه انجمن اسلامي دانش‌‏اموختگان دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه چنين انجمن‌‏هايي موجب گرم شدن روابط و تحيكم دوستي‌‏ها مي‌‏شود، گفت: اگر اين انجمن‌‏ها جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدا كند، به طور يقين يكي از بسترهاي شكل‌‏گيري جامعه مدني تحقق مي‌‏يابد، اين انجمن‌‏ها نوعي تمرين براي دموكراسي، هم‌‏انديشي، گفت‌‏وگو و روابط مشاركت‌‏جويانه فارغ از چارچوب‌‏هاي مبتني بر قدرت در جامعه بزرگتر است.
وي با تصريح بر اينكه يكي از مشكلات تاريخي كشور ما ضعف جامعه مدني است، اظهار داشت: ضعف جامعه مدني موجب شده است كه استبداد در طول تاريخ به صورت‌‏بندي غالب در حيات سياسي ما تبديل شود.
آقاجري خاطر نشان كرد: غربي‌‏ها معتقدند پراكندگي جغرافيايي در ايران و قدرت متمركز، امپراطوري متكي بر ديوان‌‏سالاري عريض و طويل را در شرق موجب شده است، لذا نوع ديوان‌‏سالاري كه در زمان هخامنشيان، ساسانيان و سلجوقيان وجود داشت، كمتر در اروپا ديده مي‌‏شود.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اينكه خاستگاه آنچه استبداد ايراني و آسيايي ناميده مي‌‏شود، قبيله‌‏اي است، گفت: قدرت قبيله متكي به شمشير بوده است؛ شمشيرهاي متحد جمع شده و به مردم فراوان اما متفرق حكومت مي‌‏كردند، تقدير اكثريتي متفرق و متشتت اين بود كه تسليم يك گروه مهاجم و نظامي شود، هر چند ممكن است امروز نيز اين اتحاد قبيله‌‏اي وجود داشته باشد.
آقاجري افزود: تنها سلجوقيان و مغول‌‏ها، نظاميان قبايل شمشيرزن نيستند بلكه در زمان رضا شاه و محمدرضا شاه نيز همين نقش توسط نظاميان ايفا مي‌‏شد و اهل حكم و علما در خدمت اين نظاميان قرار مي‌‏گرفتند.
وي با بيان اينكه نظاميان قدرت كشورگشايي دارند اما توانايي كشورداراي ندارند، گفت: نظاميان براي ادامه حيات خود نياز به اهل قلم دارند، با زور مي‌‏توان قدرتي را تاسيس كرد اما ادامه اين قدرت بستگي به كارآمدي آن نظام دارد، چه رسد به دوره مدرن ما كه تا حدود زيادي مشروعيت نيز با كارآمدي تعريف مي‌‏شود و روشنفكران، دانشگاهيان و متخصصان هستند كه مي‌‏توانند به قدرت‌‏ها توان كشورداري بدهند.
وي خاطر نشان كرد: پراكندگي، ضعف جامعه مدني، ضعف جامعه شهري و روستايي، ضعف طبقات گوناگون در طول تاريخ و ضعف نهادهاي مقتدر براي دفاع از حقوق مردم موجب شده است كه عده‌‏اي مانند مغول با زور بر مردم حكمراني كرده و مردم از روي ترس، آنها را تمكين كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقاجري با بيان اينكه با وجود تكنولوژي مدرن، توسعه ارتباطات و شكل‌‏گيري جامعه انبوه، عواملي كه در پراكندگي جمعيت تاثير داشت اكنون ديگر وجود ندارد، گفت: امروز دولت‌‏هايي كه در سرزمين‌‏هاي نفت‌‏خيز از قدرت بزرگ اقتصادي برخوردارند، مردم كشورشان را نوكر دولت مي‌‏دانند و به ميزاني كه اين وابستگي بنيه اقتصادي دولت تشديد شود، به همان نسبت جرات و شهامت حركت از جمعيت گرفته مي‌‏شود كه تنها راه جبران اين خلا، بسط و گسترش نهادهاي مدني و NGO هاست.
وي افزود: امروز نهادهاي نيم‌‏بند اجتماعي نيز براي حمايت از كنش‌‏هاي مستقل از دولت وجود ندارد، هر چند در گذشته بازاري‌‏ها اين كار را مي‌‏كردند اما متاسفانه امروز آنها هم به قدرت وارد شده و بند نافشان به آنها وصل است لذا از روشنفكران حمايت نمي‌‏كنند، ما امروز سنديكا و اتحاديه‌‏اي قوي براي دفاع از حقوق مردم نداريم و متاسفانه بعد از حدود صد سال از پيدايش احزاب در ايران هنوز در آغاز راه نظام حزبي هستيم.
وي با بيان اينكه ريشه‌‏هاي سياست‌‏گريزي در كشور ما بايد مطالعه شود، گفت: امروز مردم ما آنقدر كه به مسايل اخلاقي, فردي و اجتماعي توجه مي‌‏كنند، به سياست علاقه‌‏مند نيستند و فراواني جلسات يونگ، روانكاوي، معرفي و شناخت فرقه‌‏ها و فرهنگ‌‏هاي بودايي نشان دهنده فرار به درون است و خيلي‌‏ها امروز معتقدند كه بايد فردسازي كرده و به اخلاق و نيازهاي معنوي توجه كنيم.
وي با بيان اينكه در ايران همه چيز را سياست تعيين مي‌‏كند و اگر مردم سياست را انتخاب نكنند، سياست آنها را انتخاب خواهد كرد، اظهار داشت: در اسلام مساله اصلي سياست نيست، سياست پوسته‌‏اي است كه بايد از هسته معنويت، ايمان و فضيلت‌‏هاي انساني و تكامل روحي محافظت كند اما اگر خودش هسته شد، ديگر دين نخواهد بود بلكه يك ايدئولوژي سياسي است.
آقاجري در پايان گفت: در NGO ها روابط چهره به چهره، مديريت انساني و معطوف به عالم دروني انسان‌‏ها بيشتر از مديريت بروكراتيك جواب مي‌‏دهد وNGO ها بايد به ميل مردم به امور اخلاقي و معنوي توجه كنند و بتوانند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هاشم آقاجري: براي تحقق دموكراسي به انسان‌‏هاي دموكرات نياز داريم، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016