سه شنبه 8 آذر 1384

نارضايتي احمدي نژاد از انعطاف‌هاي وزير خارجه در برابر اروپا، بازتاب

دكتر احمدي‌نژاد پس از تماس تلفني دكتر متكي، وزير خارجه با «جك استراو»، وزير خارجه انگلستان با انتقاد شديد از اقدام متكي، به وي تذكر داده است كه پس از اين، در برخورد با اروپا از موضع عزت و اقتدار عمل كند.

خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: رئيس‌جمهور، نارضايتي خود را از انعطاف‌هاي وزير خارجه در برابر اروپا به وي ابلاغ كرده است.

دكتر احمدي‌نژاد پس از تماس تلفني دكتر متكي، وزير خارجه با «جك استراو»، وزير خارجه انگلستان با انتقاد شديد از اقدام متكي، به وي تذكر داده است كه پس از اين، در برخورد با اروپا از موضع عزت و اقتدار عمل كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رئيس‌جمهور بر اين نكته تأكيد كرده كه اين‌گونه تماس‌ها ممكن است در طرف اروپايي ذهنيت و توهم ضعف مواضع ايران را ايجاد كند و نيز باعث افزايش انتظارات و توقعات نسبت به گرفتن امتياز از ايران شود.

وي همچنين به وزير خارجه خاطرنشان كرده است كه در شرايط فعلي پرونده هسته‌اي و مواضع اروپا، بايد وزير خارجه انگليس با وي تماس بگيرد، نه آن‌كه وزير خارجه ايران در برقراري تماس پيش‌قدم شود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نارضايتي احمدي نژاد از انعطاف‌هاي وزير خارجه در برابر اروپا، بازتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016