چهارشنبه 16 آذر 1384

"نظام سلطنتي؛ بحران هژموني و اقتدار" نوشته‌ مرتضي كاظميان و مقدمه عزت الله سحابی، منتشر شد، ايسنا

نظام سلطنتي؛ بحران هژموني و اقتدار

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - كتاب


كتاب "نظام سلطنتي؛ بحران هژموني و اقتدار" نوشته‌ي مرتضي كاظميان منتشر شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين كتاب، با فصل‌بندي: ديدگاه‌هاي نظري، انقلاب و رهيافت‌هاي اصلي، مبارزه‌ي مسلحانه، احزاب سياسي مخالف، اسلام عمل‌گرا، دولت سركوب‌گر، انحصارطلب و متكي به شخص، رابطه‌ي باز با نظام جهاني، و تحليل نهايي و نتيجه‌گيري، به نقد رژپم پهلوي و تبيين زمينه‌هاي انقلاب اسلامي پرداخته شده است.

اين كتاب در 300 صفحه و يك‌هزار و 500 نسخه، ازسوي انتشارات قصيده‌سرا انتشار يافته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016