سه شنبه 29 آذر 1384

بازديد دانشجويان دانشگاه آمستردام از كيهان، حسين شريعتمداری خطاب به دانشجويان: هولوكاست از اساس يك داستان ساختگي است! کيهان

جمعي از دانشجويان دانشگاه آمستردام هلند ضمن بازديد از بخش هاي مختلف در موسسه كيهان با حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه به گفت وگو نشستند.
به گزارش خبرنگار ما، دانشجويان رشته علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه آمستردام هلند كه همراه يكي از اساتيد خود، عصر يكشنبه به كيهان آمده و جمعي از دانشجويان رشته ارتباطات دانشگاه در ميان آنها بودند، در نشستي صميمي با مديرمسئول روزنامه، درباره مسائل مختلف سياسي و حرفه روزنامه نگاري به بحث و تبادل نظر پرداختند. در اين ديدار پروفسور «پل آرتز»، استاد روابط بين الملل دانشگاه آمستردام هدف از اين ديدار و سفر به ايران را گفت وگوي نزديك با دست اندركاران مطبوعات و تبادل نظر درباره مسائل مورد علاقه طرفين دانست.
شريعتمداري، ضمن خيرمقدم به ميهمانان و ابراز اميدواري براي تداوم اينگونه ديدارها گفت: تبادل نظر ميان روزنامه نگاران، نوعي ارتباط ميان ملت هاست و قيد و بندهاي مرسوم در نشست هاي رسمي و ديپلماتيك را ندارد، بنابراين، گفت وگو در فضايي شفاف صورت مي پذيرد كه برطرف شدن بسياري از توهمات، از جمله دست آوردهاي آن خواهد بود. شريعتمداري گفت: متاسفانه اين روزها، غباري از توهمات و انگاره ها بر فضاي رابطه ملت- ملت ايران و اروپا سايه انداخته است و اين انگاره ها كه ساخته رسانه هاي استكباري و تحت سلطه حاكمان سرمايه است، فرصت كمي براي تفاهم و شناخت واقعي از يكديگر باقي مي گذارد، از اين روي، اينگونه ديدارها مي تواند به غبارزدايي از اين فضا و درك متقابل ملت ها از يكديگر كمك كند.
در ادامه اين گفت وگو، پروفسور «آرتز» با اشاره به اظهارات اخير «احمدي نژاد» رئيس جمهوري كشورمان درباره «هولوكاست» پرسيد كه آيا نتيجه اينگونه اظهارات دورشدن ملت ها از يكديگر نيست؟ شريعتمداري در پاسخ گفت؛ اين موضوع نمونه بارزي از همان انگاره هاست و افزود، اظهارات اخير آقاي احمدي نژاد دو محور جداگانه داشت، نخست، نفي هولوكاست و تاكيد بر جعلي بودن ماجراي قتل عام 6 ميليون يهودي در جريان جنگ جهاني دوم، اين اظهارنظر اولين بار نيست كه مطرح مي شود بلكه تاكنون بسياري از محققان و مورخان برجسته اروپايي با تحقيقات مستند خود، هولوكاست را يك دروغ بزرگ تاريخي دانسته اند.
شريعتمداري با اشاره به تحقيقات دانشمندان برجسته اي نظير پروفسور روبر فوريسون، پروفسور روژه گارودي، پروفسور كريستوفرسون و... كه همگي با ارائه اسناد غيرقابل ترديد، ساختگي بودن ماجراي هولوكاست را تاكيد كرده اند، گفت؛ گناه ما چيست كه دولت هاي اروپايي با تصويب يك قانون قرون وسطايي، هرگونه ترديد درباره هولوكاست را ممنوع و مستحق مجازات دانسته اند و از اين طريق اجازه تفكر مستقل و آزادانديشي را از شهروندان خود سلب كرده اند. شريعتمداري درباره بخش دوم اظهارات احمدي نژاد گفت؛ ايشان تاكيد كرده است كه اگر هولوكاست دروغ است، چرا دولت هاي اروپايي با استناد به آن، در پي دلجويي از صهيونيست ها هستند و آنان را به زور اسلحه در فلسطين جاي داده اند و اگر هولوكاست را قبول دارند، چرا بايستي تاوان جنايات اروپايي ها را ملت مظلوم فلسطين بپردازند؟ و پيشنهاد كرد كه اروپايي ها بخشي از خاك خود را به يهوديان واگذار كنند. آيا مي توان در منطقي بودن اين اظهارات ترديد كرد؟
در اين هنگام، يكي از دانشجويان هلندي از شريعتمداري پرسيد؛ آيا شما كوره هاي آدم سوزي و بازداشتگاه هاي باقيمانده از نازي ها را ديده ايد؟ و مديرمسئول كيهان پاسخ داد، من علاوه بر مطالعه چندين كتاب و مقاله در اين باره، بازداشتگاه موسوم به داخائو در مونيخ، اتاق هاي گاز مورد ادعاي صهيونيست ها در آشويتس، اردوگاه ديگري با همين عنوان جعلي در شمال شرق فرانسه را از نزديك ديده ام ولي مشاهده اين اماكن كه با هدف دروغپردازي درباره هولوكاست و از سوي صهيونيست ها ساخته شده، كمترين نشانه اي براي صحت هولوكاست نيست.
دانشجوي ديگري گفت؛ آيا اظهارات دانشمنداني كه از آنها ياد كرديد براي شما اطمينان آور است؟ و نبايد خودتان مستقلا در اين باره تحقيق و بررسي كرده باشيد؟ شريعتمداري در پاسخ گفت؛ آيا شما خودتان شخصا پاي يك درخت سيب نشسته و شاهد افتادن يك سيب بوده و سپس قانون جاذبه عمومي نيوتن را باور كرده ايد؟ و يا اينكه تحقيقات مستند نيوتن را در اين زمينه كافي دانسته ايد و افزود محققان مورد اشاره، براي نفي هولوكاست به تحليل و تفسير متوسل نشده اند، بلكه اسناد علمي و قطعي ارائه كرده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقاي پروفسور آرتز استاد هلندي گفت؛ هولوكاست يك خطا بود كه در يك دوره از روي خطا و توسط انسان هاي خطاكار صورت گرفت و شايد ديگر لازم نباشد كه دوباره مطرح شود. شريعتمداري در پاسخ گفت؛ هولوكاست از اساس يك داستان ساختگي است ولي اگر هم برخلاف همه تحقيقات علمي، نظر شما را بپذيريم كه هولوكاست واقعي بوده است، بايد عرض كنم كه اروپايي ها اين واقعه به قول شما واقعي را رها نكرده و با تكيه بر آن، اشغال فلسطين را توجيه مي كنند و زنان و مردان و كودكان مسلمان را به خاك و خون كشيده و مي كشند و اين هم يكي ديگر از همان انگاره هاي مورد بحث است كه دولت هاي اروپايي اجازه درك واقعيت آن را به شهروندان خود نمي دهند.
در ادامه اين نشست، يكي از دانشجويان هلندي گفت؛ اگر مدعي آزادي بيان و قلم هستيد، چرا براي آن مرز قائل شده ايد و مديرمسئول كيهان پرسيد؛ در كجاي دنيا، آزادي بدون مرز وجود دارد؟ و افزود، آيا آزادي بدون مرز، همان آنارشيزم و هرج و مرج نيست؟ كه استاد هلندي اين نظر را تائيد كرد.
در پايان اين نشست كه در فضايي صميمي برگزار شد، پرسش هاي متفاوتي مطرح گرديد و در ادامه دانشجويان هلندي از بخش هاي مختلف موسسه كيهان بازديد كردند.
گفتني است دانشجويان هلندي طي روزهاي اخير از مراكز مختلفي چون موسسه آموزشي امام خميني(ره)، دانشگاه مفيد قم

Copyright: gooya.com 2016