یکشنبه 4 دی 1384

بررسى كارنامه‌ى يك سال و نيم گذشته جمهورى خواهان دمكرات و لائيك، پالتاک، ۱۷ دى - ۷ ژانويه

دعوت به پالتاك (Paltalk)

گفت و شنود اينترنتى "صداى ما"

بررسى كارنامه‌ى يك سال و نيم گذشته
در راه تدارك دومين گردهمايى سراسرى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك

رضا اكرمى، مهرداد باباعلى، عباس عاقلى زاده و مهشيد راستى

شنبه، ۱۷ دى ۱۳۸۴- ۷ ژانويه ۲۰۰۶

٧ تا ١٠ شب به وقت پاريس - ١ تا ٤ بعد از ظهر به وقت شرق آمريكا

٣٠/٨ تا ٣٠/١١ شب به وقت تهران

اتاق: By Language/ Nationality/ Other/ Iran.Sedaye-ma

لطفا جهت نصب و استفاده از برنامه پالتاك اينجا را فشار دهيد.

www.sedaye-ma.org

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016