سه شنبه 6 دی 1384

اعتراض جبهه مشاركت ايران اسلامي به بازداشت فعالان جامعه كارگري، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جبهه مشاركت ايران اسلامي با صدور بيانيه‌‏اي نسبت به بازداشت فعالان جامعه كارگري در روزهاي اخير اعتراض كرد.

به گزارش "ايلنا"، در بخشي از اين بيانيه با اشاره به اينكه بازداشت تعدادي از فعالان جامعه كارگري توسط دادستاني در هفته گذشته سبب به وجود آمدن جو اعتراض و اعتصاب در ميان كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه شد، آمده است: تدبير اقتضا مي‌‏كند كه به حقوق، خواسته‌‏ها و مطالبات به‌‏حق گروه‌‏هاي صنفي به ويژه اعضاي جامعه كارگري در شرايطي كه اين بخش از جامعه بيش از هر بخش ديگر زير فشارهاي اقتصادي به سر مي‌‏برد و در عين حال بار اصلي توليد و خدمات را نيز به دوش مي‌‏كشند، توجه ويژه صورت گيرد.
اين بيانيه مي‌‏افزايد: از جمله حقوقي كه دولت جمهوري اسلامي به واسطه پذيرش معاهدات بين‌‏المللي به اجراي آن متعهد است، آزادي تشكيل انجمن‌‏ها، سنديكاها و اتحاديه‌‏هاي كارگري است، اين حق كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به رسميت شناخته شده است، مطالبه‌‏اي است كه نمي‌‏توان از اين بخش جامعه مضايقه نمود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در ادامه اين بيانيه، نسبت به دستگيري و بازداشت تعدادي از كارگران بدون در نظر گرفتن تبعات سياسي و اجتماعي اين نوع برخوردها و بدون لحاظ حقوق شهروندي اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد و نيز سكوت سنگين وزارت كار و امور اجتماعي و نهادهاي كارگري ديگر كه علي‌‏القاعده بايد مدافع حقوق اين شهروندان باشند، ابراز تاسف شده است.
جبهه مشاركت اسلامي با اعتراض شديد به اقدام دادستاني تهران در اين مساله و با تاكيد بر حقوق شهروندي بازداشت‌‏شدگان و لزوم رعايت آن از سوي دستگاه قضايي، بر خواسته به‌‏حق كارگران در تشكيل سنديكاي كارگري تاكيد كرده و هشدار داده است كه اين نوع برخوردها مطالبات صنفي كارگران را تبديل به بحران‌‏هاي اجتماعي و سياسي مي‌‏نمايد كه به طور طبيعي مشكلات ناشي از آن به مراتب سخت و پرهزينه‌‏تر از تشكل يافتن تعدادي از كارگران است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتراض جبهه مشاركت ايران اسلامي به بازداشت فعالان جامعه كارگري، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016