دوشنبه 10 بهمن 1384

توبه‌نامه شرط برگشت رانندگاه شرکت واحد به کار، کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)

بنا به گزارشی از تهران، رژیم امروز یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۸٤، ۳۰ تن از رانندگان بازداشتی شرکت واحد را در گروه‌های ده نفره آزاد کرده است. بنا به این کزارش این کارگران تنها در صورتی می‌توانند به سر کار خود برگردند که از کلانتری محل و حراست شرکت واحد رضایت‌نامه دریافت کنند و توبه‌‌نامه‌ بنویسند و به مدیرعامل شرکت واحد ارائه دهند.

از سوی دیگر، سرکلانترهای مناطق مختلف تهران، به فعالان سندیکای شرکت واحد تلفن می‌کنند و از آنها می‌خواهند به دامن اسلام بازگردند و از خواست‌های برحق و انسانی خود دست بردارند.

این شیوه متداول جنایتکاران حاکم بر ایران طی ۲۶ سال حکومت جابرانه آنها بوده است. درهم شکستن مقاومت و ایستادکی انسان‌ها با شیوه‌های ضدانسانی نطیر محروم ساختن آنها از زندگی، کار و آزادی، جزء جدای ناپذیر موجودیت رژیم جمهوری اسلامی بوده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

این شیوه‌های ددمنشانه را زندانیان سیاسی سابق کاملا می‌شناسند. کارگران غیور شرکت واحد چاره ای ندارند، جزا آنکه با ادامه مقاومت از هویت و حقوق انسانی خود دفاع کنند. رژیم جمهوری اسلامی از موضع قدرت انسانها را دستگیر و شکنجه و اعدام نمی‌کند. پوشالی است و می‌داند، چنانچه اعتراض حق طلبانه و عدالت‌خواهانه کارگران ستم‌کش شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه به بار نشیند، حق ستانی همه گیر شده و جائی برای آینده این جانیان در آینده ایران نخواهد بود


کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
۹ بهمن ۱۳۸٤ برابر با با ۲۹‌ ژانویه ۲۰۰۶‌

Copyright: gooya.com 2016