چهارشنبه 12 بهمن 1384

خطر جان روزنامه نگار و همکاران مطبوعاتي بازداشت شده "تمدن هرمزگان" را تهديد مي کند، گزارشگران بدون مرز

الهام افروتن روزنامه نگار هفته نامه ی تمدن هرمزگان به همراه شش تن ديگر از همکارانش از تاريخ ٣ بهمن دستگير و در زندان بسر مي برند. اتهام آنها بازانتشار مطلبي در نشريه است که توسط مقامات مسئول جمهوری اسلامي " توهين به آيت اله خميني و مقدسات" اعلام شده است. اين روزنامه نگار و همکارانش درخطر صدور احکامي سنگين و حتا اعدام قرار دارند.

گزارشگران بدون مرز خواهان آزادي فوری اين روزنامه نگار و همکاران بازداشت شده ی نشريه "تمدن هرمزگان" و صدور منع تعقيب برای آنهاست. اين تاسف بار و نگران کننده است که آزادی مطبوعات و آزادی اطلاع رساني توسط جنگ جناحي و سياست بازی به گروگان گرفته شود و روزنامه نگاران برای انتشار مقاله در خطر مجازات اعدام قرار گيرند.

اين مقاله پيش از اين بر روی سايت های اينترنتي انتشار يافته بود و در اصل طنزی است سياسي که " تاريخ ورود بيماری ايدز در ايران را سال ٥٧ " سال انقلاب و ورود آيت الله خميني به ايران اعلام کرده است. دست اندرکاران نشريه "تمدن هزمزگان" احتمالا با خواندن تيتر مقاله "مبارزه با ايدز را علني کنيم" بدون توجه به محتوای آن و به اشتباه مطلب را در صفحه بهداشت شماره ٥٨ نشريه صفحه بندی کرده بودند. در پي پخش نشريه، امتياز آن لغو و بلافاصله الهام افروتن و همکارانش زنداني شدند. از سوی ديگر روزنامه های نزديک به حاکميت، نهادهاي حکومتي و حوزه های علميه با سواستفاده از فرصت بدست آمده و برای تسويه حساب های سياسي طبق معمول با سازمان دادن "تظاهرات مردمي" خواهان مجازات روزنامه نگاران شدند و دفتر اين نشريه را تخريب و به آتش کشيدند. صاحب امتياز اين نشريه که نماينده مجلس از شهر بندر عباس است، نيز روز گذشته به دادسرا احضار و با سپردن وثيغه آزاد شد. وی خود نيز از شاکيان دستگير شدگان است.

از سوی ديگر اکبر گنجي که به جرم اعتراض به سانسور و سرکوب سياسي در بند است،٧ بهمن چهل و هفتيمن سالگرد تولدش را در ۱٤٨مين روز تنهايي مطلق درسلول انفرادی بند ويژه ی زندان اوين جشن گرفت. شرايط نگاهداری اين روزنامه نگار تاسف بار و مغاير با همه ی ميثاق های بين المللي و قوانين ناظر بر رعايت حقوق بشر است. عدم دسترسي وی به درمان مورد نياز و ضروری وضعيت سلامت وی را با خطر مواجهه کرده است.

از همان فردای انتقال اکبر گنجي به سلول انفرادی بند ويژه ی زندان اوين، خانم معصومه شفيعي در اعتراض به وضعيت همسر خود نامه های متعدی به مسئولان قضايي نوشته است که تا امروز از سوی اين مسئولان به هيچکدام از آنها پاسخي داده نشده است.

خانم شفيعي به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که مسئولان قضايي به ايشان پيام داده اند که نبايد با رسانه مصاحبه و به ويژه نبايد اعلام کند که آقای گنجي در پايان محکوميت اش در آغاز سال نو آزاد خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016