پنجشنبه 20 بهمن 1384

روز جهانی اقدام حمایتی اتحادیه های آزاد از ایران، فراخوان اتحادیه های کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری

پیرو پیام روز اول فوریه مربوط به ادامه فشار علیه سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد تهران و حومه بویژه دستگیری صدها تن از شرکت کنندگان در اعتصاب 28 فوریه، بدینوسیله از همه فدراسیون های اتحادیه های جهانی و سازمانهای وابسته می خواهیم که در روز جهانی اقدام اتحادیه های آزاد در حمایت از کارگران شرکت واحد در ایران ، چهارشنبه 15 فوریه به ما بپیوندند. این فراخوان از طرف اتحادیه های بین المللی (شامل فدراسیون های اتحادیه های بین المللی، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزادکارگری ICFTU, OECD-TUAC) صادر شده است.
طبق آخرین اطلاعات، بیش از 1300 نفر از کارگران بازداشت شده و در زندان اوین تهران که مملو از فعالان و
اعضای بازداشت شده اتحادیه هاست، نگهداشته شده اند. گزارشهای تائید نشده ای حاکی از این است که حداقل تعدادی از آنها در اعتصاب غذا بسر می برند. دولت ایران، مسئولین شهر تهران و مدیریت شرکت واحد فعالانه مانع اطلاع رسانی اقدامات این اتحادیه هستند. خانواده ها و وابستگان منابع اطلاعاتی برای هر گونه اطلاع رسانی تهدید شده اند.

بسیاری از سازمانهای اتحادیه آزاد در نقاط مختلف جهان تاکنون به این عملیات دولت ایران اعتراض کرده اند و ما از همه آنها سپاسگزاریم. تاکنون راهپیمایی هایی با مشارکت اتحادیه ها در مقابل برخی از سفارتخانه های ایران در کانادا و انگلستان برگزار شده است (عکسها در صورت تقاضا در اختیار قرار خواهد گرفت). اما تداوم این اقدامات حمایتی و انعکاس موفقیت آمیز روز اقدام در 15 فوریه بسیار اهمیت دارد. ما از همه سازمانهای اتحادیه ها در کشورهایی که دارای سفارت ایران هستند میخواهیم که یا با سفیر قرارملاقات بگذارند و یا یک راهپیمایی اعتراضی در خارج از سفارتخانه برگزار کنند. (لیست جدید سفارتخانه ها بپیوست است). در صورتی که بنظرتان مفید می رسد نامه ای از طرف خودتان در قالب ارائه شده عمومی قبلی به سفارتخانه تقدیم کنید.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اگر در کشورتان سفارتخانه ایران وجود ندارد، می توانید وزارت امور خارجه را انتخاب کنید، کنفرانس مطبوعاتی داشته باشید، امضاء یک بیانیه را سازماندهی کنید و هر اقدام عملی دیگری که مناسب باشد در این روز انجام دهید.
شعارهای پیشنهادی برای روز 15 فوریه:
حقوق اتحادیه های آزاد در ایران به رسمت شناخته شوند
منصور اصانلو و همه فعالان بازداشت شده اتحادیه شرکت واحد آزاد شوند
مدیریت شرکت واحد به حقوق اتحادیه احترام بگذارد
پیمان دسته جمعی فوری در شرکت واحد
پرداخت دستمزد معوقه فوری به فعالان اتحادیه شرکت واحد

برای حمایت و روحیه بخشیدن به خواهران و برادران ایرانی، ما تمایل داریم که صفحه اینترنتی را با این اقدام به روز نگه داریم. بسیار سپاسگزار خواهیم شد اگر گزارش روز حمایت و اعتراض همراه با عکس و تصویر در اسرع وقت به دست ما برسد . اطلاع رسانی هر اقدام سازمانی شما در این مورد بسیار مورد قدردانی است.
خواهشمندیم که در اسرع وقت ما را از برنامه های سازمانی تان در مورد روز اقدام جهانی 15 فوریه مطلع کنید.

با احترامات فراوان
واحد حقوق اتحادیه های کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری

Copyright: gooya.com 2016