یکشنبه 23 بهمن 1384

مسلمانان پوزش بطلبند، احمد رأفت

احمد رأفت
اگر انتشار ۱۲ کاریکاتور آن چنان توهینی به اسلام است که ارزش کشته شدن چندین و چند انسان در افغانستان، ترکیه و یا لبنان را دارد، پیروان مکتب آزادی که هر روز و هر ساعت باورهایشان در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بدست مسلمانان لگدمال می شوند، چه باید بکنند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رهبران مسلمان، از احمدی نژاد تا خاتمی این بار هم صدا شده و مدعی هستند غرب باید از امت اسلامی بخاطر چاپ کاریکاتور های جنجال برانگیز عذرخواهی کند. شخصا معتقدم این کاریکاتورها در موقعیت زمانی نا مناسبی انتشار یافتند، و لیکن حق روزنامه های دانمارکی و هلندی و یا ایرانی و هندی می دانم با آزادی کامل نظرات درست و اشتباه شان را انتشار دهند، مشروط بر اینکه طنزشان به آتش نفرت قومی، دینی و یا نژادی هیزم نبرد.

تا آنجائی که من اطلاع دارم، چاپ این ۱۲ کاریکاتور در کشورهائی که شوخی با مذهب و پیامبران امری است طبیعی، و حداکثر اعتراض سر و صدای چند مقام روحانی را بدنبال دارد، تا زمانی که مسلمانان با وحشیگری سفارتخانه های اروپائی را به آتش نکشیدند، به احساسات ضد اسلامی دامن نزد. اگر امروز بار دیگر احساسات اسلام ستیز برخی گروهها و عناصر افراطی در اروپا اوج گرفته است، گناه آن به گردن کسانی است که پرچم به آتش می کشند و ساختمان می سوزانند. اگر در این میان قرار باشد کسی عذر خواهی کند و پوزش طلبد، آن مسلمانان افراطی و خشونت طلبان اسلامی هستند که با عکس العمل وحشیانه شان روزانه به اروپا و آزادی حمله می کنند.

حق مسلمانان است که انتشار این کاریکاتورها را اهانت به خود، مذهب و پیامبرشان تلقی کنند. حق مسلمانان است که صدای اعتراض خود را بلند کنند و در خیابان ها علیه انتشار این کاریکاتور ها فریاد بزنند. البته به شرطی که مسلمانان، چه افراطی و چه اصلاح طلب، برای پیروان دیگر ادیان و مذاهب، الهی و غیر الهی، نیز این چنین حقوقی را قائل شوند. اگر محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی مسلمانند، جورج بوش و پاپ مسیحی اند، آریل شارون و شائول مفاذ کلیمی اند ، دالائی لاما نیز بودا را نیایش می کند، در این جهان بسیارند کسانی که چون نویسنده این سطوح به ادیان الهی اعتقادی ندارد و آزادی را به عنوان مذهب برای خود برگزیده اند.

اگر انتشار ۱۲ کاریکاتور آن چنان توهینی به اسلام است که ارزش کشته شدن چندین و چند انسان در افغانستان، ترکیه و یا لبنان را دارد، پیروان مکتب آزادی که هر روز و هر ساعت باورهایشان در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بدست مسلمانان لگدمال می شوند، چه باید بکنند. اگر انتشار ۱۲ کاریکاتور توجیهی برای خشونت های این روزهاست، پس پیروان مکتب آزادی در اعتراض به گردن زدن ها، سنگسارها، و به دار کشیدن کسانی که تنها گناهشان داشتن باوری دیگر است چه باید بگویند و چه باید بکنند؟ اگر غرب قرار باشد برای انتشار ۱۲ کاریکاتور به زانو افتاده و پوزش بطلبد، حجت السلام هائی چون آقای خاتمی برای سنگسار زنان، به دار کشیدن همجنس بازان، تیرباران ناراضی های سیاسی و به زندان انداختن خبرنگاران چه کار باید بکنند تا گناهایشان بخشوده شود؟

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مسلمانان پوزش بطلبند، احمد رأفت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016