سه شنبه 25 بهمن 1384

حمله نیروهای سرکوبگر به دراویش گنابادی در شهر قم برای تصاحب حسینیه آنها، امضا محفوظ

در پی تلاش برای تصاحب عدوانی حسینیه دراویش گنابادی قم از جانب نیروهای بسیج و سپاه پاسداران، دراویش گنابادی برای حراست از این محل خود، به مدت دو هفته، دست به تحصن در داخل حسینیه و در کوچه های اطراف زده بودند. اما ديروز، دوشنبه ١٣ فوریه ٢٠٠٦، صدها بسیجی حسینیه را محاصره نموده به هتاکی پرداختند. در مقابل، دراویش نعمت الهی با گل و شیرینی به آنها پاسخ داده و آنها را دعوت به صلح و آرامش و گفتگو کردند. اما نهایتاً چماقداران و نیروهای انتظامی تحت حمایت سرهنگ سجادی، با کمال بی رحمی و بصورت وحشیانه به جان آنان افتاده و به ضرب و شتم آنها پرداختند، و با پرتاب گاز اشک آور و شلیک تیرهای هوایی سعی در متفرق کردن آنها نمودند. واحدهای ضد شورش ناجا با ضربه های باتوم درویش ها را به سختی مجروح نموده و به زور در داخل اتوبوسها کرده و آنها را به نقطه نامعلومی بردند. تمام فضای شهر قم پر از گاز اشک آور بود و هوا قابل تنفس نبود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016