یکشنبه 30 بهمن 1384

نامه يک دانشجو به سفارت جمهوري اسلامي در پاريس: از آن چه بر سر الهام افروتن آورده ايد شرم دارم!

با سلام

من يک دانشجويی هستم که بورسيه حکومت اسلامی است. من با کمال احترام بايد بگويم که از آنچه شما به سر خانم الهام افروتن آورده ايد، حال چه به او تجاوز کرده باشيد يا نه، کشته باشيدش يا نه، خودکشيش داده باشيد يا نه هم از خودم شرم دارم هم از حکومت اسلامی و هم از ايران و از اين به بعد به خاطر آنچه که شما به نام اسلام کرده ايد از اسلام هم متنفرم. اسلامی که حقارتش حتی در حد تحمل يک طنز و چند کاريکاتور هم نيست. و اين در حالی ست خود اسلام در بين خودش و با ديگر مذاهب چنان بد رفتاری و توهين آميز عمل می کند که در هيچ مذهب ديگری وجود ندارد. من تنها به عمر کشتن ها و جشن عمرها و عمر سوزاندن ها و قتل عام بهاييان و گاهی يهوديان و خصوصا هر از چندی زرتشتيان و به کشتن پدران روحانی، و نودينان مسيحی و بهايی اشاره کنم و بس.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شما آنچه را با زهرا کاظمی و الهام افروتن و زندانيان سياسی و مقتولين قتلهای زنجيره ای کرده ايد خوشبختانه با اسلام هم کرده ايد و با ايران هم کرده ايد. يعنی شما اسلام را هم کشته ايد. و امروز، و با نتيجه ای که می گيرم خواهم گفت به نظر من اسلام کشی شما تنها کار خوب شما ست. اين را کسی می گويد که عمويش جانباز است و پدر بزرگش هنوز از گوشش به خاطر خمپاره اندازی در جنگ خون می آيد و دوست عزيزش در جنگ کشته شده است. خواهش من اين است که اين نامه را برای آيت الله خامنه ای و آيت الله رفسنجانی و سيد محمد خاتمی و اگر توانستيد فرمانده بسيج و سپاه بفرستيد. شايد آنها مرا بياد بياورند.
از تو جهتان ممنون. از پاريس يک دانشجو.

امضاء محفوظ

Copyright: gooya.com 2016