یکشنبه 30 بهمن 1384

ملاحظاتی جداگانه وپاسخی به مقاله اخیر همنشین بهار، ناصرمستشار

همنشین بهار می گوید؟
نظرات آقای ناصر مستشار را پیش‌تر از رادیو صدای اسرائیل شنیده بودم و اصلاً تعجب نمی کنم که فرموده‌اند:

"مبارزه عليه صهيونيسم ، همان يهودی ستيزی می باشد!" پاسخ ناصر مستشار به همنشین بهار: این قلم هم گاهی اوقات مانند دیگر ایرانیها به بخش فارسی رادیو اسرائیل گوش می دهد، حرفهای شخصی بنام ناصرمستشار را که فقط علیه جمهوری اسلامی وبنفع آزادی ورهائی ملت ایران سخن گفته است را هم شنیده است ، اما در میان سخنان ایشان کلامی بنفع هیچ دولتی نشنیده است ، بلکه نامبرده همواره از صلح وترقی وهمزیستی مسالمت آمیز و نابودی حکومت اسلامی وامثالهم سخن گفته است که هیچ اشکالی در آنها نیافته است.اگر روزی این قلم هم موقعیتی در بخش فارسی رادیو اسرائیل بدست آورد مواضع ایشان را دنبال خواهد کرد ، چراکه از هر تریبونی آزاد با حفظ مواضع اصولی وپایه ائی می توان علیه نظام جبارو حاکم برمیهنمان ایران به نحو احسن سود برد!
همنشین بهار می گوید؟
هیچ پژوهشگر مستقلی نمی‌تواند «دست ِ دراز شده ِ امپریالیزم جهانی» را در منطقه خاورمیانه، جز اسرائیل ببیند. اگر جز این باشد چشم دارد و نمی بیند...پاسخ ناصر مستشار:چشم بینا می بیند که چگونه مبارزه ضد امپریالیستی کور وبنیاد گرایانه رژیم اسلامی حاکم برایران، میهن مارا به ورطه نابودی کشانده است. چشم بینا می بیند که چگونه کشورهای اردوگاه سوسیالیستی سابق مارا به ورطه مبارزه ضد امپریالیستی کشاندند وخود اینک با کشور های امپریالیستی به مراوده و اتحادواتفاق رسیده اند.چشم بینا می بیند که چگونه حکومتی در میهن من ملتی را به فقر وفلاکت کشانده است تا خود را پر چمدار مبارزه ضد امپریالیستی به جهانیان غالب کند.چشم بینا می بیند که حکومتی که خود را خیلی هم خود را مستقل می داند، هزار باربیشتر بدتر از بیگانه میهن مرا به نابودی می کشد وملت آن سرزمین را شکنجه و آزار می دهد.چشم بینا گوش شنوا هم دارد وصدای زجه وفغان این ملت را از رادیو ها وتلوزیون ها و ارتباطات تلفنی آشکارا می شنود واز همه اینها رنج می برد.چشم بینا کوراندیش نیست تا همچنان در افکار شکست خورده گذشته بماند و به تنهائی حتی به قیمت نابودی ملت ومیهن به مبارزه علیه امپریالیستها برخیزد .چشم بینا شعور وفهم خود را بکار می اندازد واز شعر حکیمانه حافظ درس وپند می گیرد ، که می گوید " با دوستان محبت با دشمنان مدارا" مصداق تبیین سیاست قرارمی دهد! این درس را سیاست مداران جهان متمدن به خوبی بکار گرفته اند، اما ایرانی هائی هم هستند که نه چشم بینا دارند ونه عقل سلیم ونه گوش شنوا و هنوز می خواهند به سیاق " سالار شهیدان حسین ابن علی " با هفتاد دو تن به جنگ یزیدیان زمان بروند!
همنشین بهار می گوید؟اسرائیل فرزند خلف امپریالیزم جهانی است.روزگاری بهترین دوران خود را صرف شعار بی اساس "امپریالیزم جهانی به سر کردگی امپریالیزم امریکا" به هدر دادیم .تازه موقعی از غیر علمی بودن شعار فوق باخبر شدیم که ازتضاد های پایان نیافته امپریالیست ها مطلع گشتیم ، اما دیگر بسیار دیر شده بود وما از تحلیل های درست جهانی عقب مانده بودیم واز کشف حقایق دور افتاده بودیم!
همنشین بهار می گوید؟
ای کاش اسرائیلی ها و فلسطینی ها هردو در صلح و صفا زندگی کنند تا اصحاب فتنه در «جمهوری یهودی اسرائیل» و «جمهوری اسلامی ایران» ( هیچکدام ) ــ نتوانند بذر کینه بپاشند... ناصر مستشار پاسخ می دهد:بالاخره روزی بین مردم اسرائیل وفلسطین صلح برقرار می شود این آنموقعی است که دیگر جمهوری اسلامی در پهنه جهان وجود نداشته باشد. همنشین بهار عامدانه حکومت اسرائیل را در عدم ثبات وصلح در منطقه به اندازه جمهوری اسلامی مقصر می داند و مسئله را تنها در پاشیدن کینه ورزی از جانب دوطرف می بیند! همنشین بهار می گوید جمهوری اسلامی فقط از کینه ورزی دست بردارد مسئله حل می شود! اماناصر مستشار حل مسئله را مشروط به نابودی جمهوری اسلامی می داند و خواستار نابودی رژیم است! ناصر مستشار مسئله را طور دیگر می بیند. اومی گویدمادامیکه جمهوری اسلامی بعنوان شیطان منطقه در قید حیات باشد مطمئنا صلح وصفا در منطقه برقرار نخواهد شد.چرا که تنها این جمهوری اسلامی است که آتش بیار معرکه شده است ومی خواهد تکلیف اسرائیل را یکسره کند واز صحنه جهان برای همیشه محو نماید .از نظر جمهوری اسلامی وقتی دولتی بنام اسرائیل در منطقه ودر همسایگی فلسطین باقی نماند، فلسطینی ها نیازی ندارند با اسرائیل قرارداد صلح انعقاد نمایند؟پس می بینیم که با بودن جمهوری اسلامی صلح در منطقه برقرار نخواهدشد. برای جمهوری اسلامی نابودی اسرائیل به یک اصل وتکلیف الهی تبدیل شده است و مسئله فقط به کینه ورزی ختم نمی شود.یکی از این دو باید صحنه را تر ک بگوید ، وگرنه مادامیکه هردو در صحنه باشند ، جنگ وخونریزی ادامه خواهد داشت. اینک برای همگان روشن شده است که این جمهوری اسلامی است که قصد نابودی اسرائیل را کرده است وبه همین خاطر از دستیابی به سلاح اتمی دست برنمی دارد! اسرائیل هرگز شعار نابودی ایران را نداده است!در خاتمه به همنشین بهار یاد آوری می نمایم ، اگر در ایران حکومتی بنام جمهوری اسلامی وجود دارد ، امادر اسرائیل جمهوری یهودی اسرائیل وجود ندارد و حکومت اسرائیل هم خود را اینگونه معرفی نمی نماید ودر همه نوشته ها و بیانیه های سازمانهای بین المللی این نام ناآشنا است.اما حکومتی بنام اسرائیل وجود دارد که با اینکه دائما در گیر تروریزم است ، اما دمکراسی داخلی خود را به شکل لائیک وتعدد آزادی احزاب راست وچپ وکمونیست وکارگری و با شرکت اقلیت اعراب آن سرزمین در پارلمان به شکل حکومت سکولار تشکیل داده است. اما نمی دانم همنشین بهار از بکار گیری اصطلاح خود در آوردی "جمهوری یهودی اسرائیل" چه سیاستی را دنبال می کند. بهتر است این قلم هیچ پیشگوئی از خود بروز ندهد تا انگ برچسب زن را انتظار نکشد!یک خبر ویک پرسش را هم در پایان از همنشین بهار نقل می کنم! اگر روزی برفرض محال جمهوری اسلامی وجمهوری یهودی اسرائیل خطاب شده شما دست از کینه ورزی بکشند و به یک مورد غیر ممکن یعنی آشتی دست یابند ، آیا مبارزه ما ایرانیان برای آزادی ودمکراسی برای میهن ورهائی ملت از یوغ استبداد به پایان می رسد وما باید دست از نابودی جمهوری اسلامی دست برداریم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آیا اساسا مشکلات ملت ایران با حکومت اسلامی پس از آشتی این دو دولت پایان می یابد؟ یا اینکه ملت ایران باید همچنان به خواست سرنگونی جمهوری اسلامی پافشاری کند؟لطفا پاسخ پرسشهای فوق را بدهید! به گزارش راديو آمريکا مقامات لهستان می گويند آنها يک هيات پژوهشی را که گزارش می رسد ايران قصد دارد به " آشويتس" – اردوگاه مرگ نازی ها در جنگ جهاني- دوم بفرستد، نخواهند پذيرفت.
وزير امور خارجه لهستان گفت کشور او بايد ايران را از تحقيق در باره گستره هالوکاست، که محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی آنرا " افسانه" خوانده و رد کرده است، باز دارد. مدير موزه " آشويتس" روز جمعه گفت منکرين هالوکاست به خاطره قربانيان آن اهانت می کنند و پذيرفته نخواهند شد. به امید اینکه این بحث های روشنگری با "گروه علمی همنشین بهار" ادامه یابد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ملاحظاتی جداگانه وپاسخی به مقاله اخیر همنشین بهار، ناصرمستشار' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016