سه شنبه 2 اسفند 1384

اعتراض بر عليه کاريکاتورهای محمد، با قمه و تبر! شادی امين

اعتراضاتي که به بهانه کاريکاتورهايي که در ماه سپتامبر سال گذشته در يک روزنامه دانمارکي و سپس در سال جديد در يک روزنامه نروژی منتشر شد با 26 کشته در دو روز ابعاد جديدی به خود گرفت.
در نيجريه مسلمانان تحريک شده خشم خود را با قتل بيش از 15 نفر انسان به نمايش گذاشتند، انسان هايي که گناهشان تعلقشان به مذهب مسيحيت بود.
پيش از آن 11 تظاهر کننده در مقابل سفارت ايتاليا در ليبي توسط پليس کشته شدند. در پاکستان درگيری حاد پليس با تظاهر کنندگان تعداد زيادی زخمي به جای گذاشت. تظاهر کنندگاني قرباني اين خشونت ها و در عين حال عاملين اين خونريزی و کشتار هستند که خود اکثرا تا به حال اين کاريکاتور ها را که گويا موضوع اعتراضات اينان است و قرار است احساساتشان را جريحه دار! کرده باشد را نديده اند.
در نيجريه تظاهر کنندگان به محله مسيحيان حمله کرده و بر روی مردی بنزين ريخته و او را وحشيانه به آتش کشيدند.
3 کودک نيز در بين کشته شدگان قرباني اين خشونت کور و سازمان دهي شده بودند.
در پاکستان پليس در 3 شهر به تفتيش منازل رهبران اسلامگرايان پرداخت ، صدها نفر را دستگير کرد تا از وقوع تظاهرات در اسلام آباد جلوگيری کند. با اين حال نزديک به 600 نفر در مرکز شهر تجمع کرده و بيش از 3 ساعت با پليس به زد و خورد پرداختند. اين درگيری دهها زخمي به جای گذاشت.

اين حمله های از پيش طراحي شده به سفارتخانه ها ی آلمان دانمارک ، اتريش ، نروژ و ... در کشور های عربي و ايران نمايش قدرتي است بر عليه ارزش های مدرن و در عين حال تا آنجايي که به نقش جمهوری اسلامي بر ميگردد منحرف کردن مردم ايران وافکار عمومي جهان از بحران و معضلات عديده داخلي ، اعتصابات کارگری و نارضايتي فزاينده در سطح جامعه و از طرفي بحران در مناسبات بين المللي بر سر آزمايشات اتمي و ... از اهداف اين نمايش کريه است.

روزنامه همشهری هفته گذشته اعلام مسابقه ای بر سر هلوکاست کرد و از کاريکاتوريست های جهان خواست تا طرح های خود را به اين نشريه فرستاده تا در قرعه کشي شرکت داده شوند. ترجمان اين حرکت يعني : فاشيست های جهان با کمک ما متحد شويد!

در اين ميانه پيشنهاد تغيير نام شيريني دانمارکي به شيريني محمدی داده شد و پيشنهاد حذف روز تولد کريستيتن آندرسن دانمارکي از تقويم کشور های مسلمان به عنوان روز جهاني کودک طرح شد. همه اينها به بهانه چاپ کاريکاتور هايي که احساسات اين آقايان را آزرد!!!
تمام اين ادعا ها و حرکات پيرو آن، نشان از موج جديد تهاجم اسلام گرايي افراطي و حمله به حقوق و ارزش های شناخته شده دوران مدرن يعني آزادی مطبوعات و آزادی بيان و انديشه برای افراد ميباشد. دولت های غربي نيز تحت عنوان خطر تروريسم اسلامي به باز پس گرفتن بسياری از آزادی ها پرداخته و هر روز با نشان دادن صحنه های اين وحشيگری ها در مطبوعات ، تحت عنوان مبارزه با تروريسم قانون جديدی که باز هم محدوديت بيشتری برای طرح نظرات و برگزاری آکسيون ها ايجاد ميکند، وضع ميکنند.
آنچه مسلم است دامنه اين درگيری ها وسيع تر از آن است که نشان داده ميشود. در جوامع اسلامي ما شاهد عقب گرد فاحشي در عرصه حقوق زنان هستيم و حتي مسلمانان مقيم کشور های غربي از اين اوضاع سود جسته و تحت عنوان حفظ ارزش ها و آيين مذهبي اشان تهاجم به حقوق زنان و آزادی هايي که تاکنون برخا بديهي مينمود را آغاز کرده اند.
افزايش قتل های ناموسي ، حجاب اجباری ، محدوديت تحصيلي برای دختران اين خانواده ها ، تحت فشار قرار دادن جوانان برای همراهي با آنان ، ازدواج های اجباری و .... و قتل و تهديد کساني که به نقد اين مناسبات ميپردازند و يا در رد آن اثری توليد ميکنند ، از سلمان رشدی تا ون گوگ ونمونه های ديگر و امروز تعيين جايزه برای قتل کاريکاتوريست دانمارکي!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

قرار است آزادی بيان تعريف خود را از عکس العمل مسلمانان واپس گرا و رژيم های ارتجاعي منطقه بگيرد!
قرار است افکار عمومي مرعوب شود. قرار است ما به عقب نشينی وادار شويم و هر گاه از مذهب و جنايات آن عليه زنان به طور خاص و بشريت به طور عام ميگوييم يادمان باشد که ممکن است توسط ديوانه ای يا مسلمان مزدوری در گوشه ای خلوت ويا در مرکز شهر چاقويي در قلبمان فرو شود.
قرار است به سکوت وادار شويم و بگوييم نبايد راجع به اعتقادات ديگران حرف زد! و خودمان آغاز به سانسور خودمان کنيم.
قرار است مطبوعات و راديو تلويزيون اين کشورها از ترس به آتش کشيده شدن هر که را از چهارچوب مورد پذيرش اسلامگرايان پارا فراتر ميگذارد حذف کنند و به او امکان بيان ندهند. همچنان که کاريکاتوريست دانمارکي از کار اخراج شد.
و البته دولت های غرب نيز به اين "دشمن" نياز دارند تا سياست های نژادپرستانه و غير دمکراتيک خود را در عرصه داخلي و سياست های جنگ طلبانه خود در عرصه خارجي را توجيه کرده و ضروری جلوه دهند.
برای ما اما اين "دشمن" واقعي است. مبارزه ما نيز با روش های مستقل و تعيين شده توسط خود ما و در کنار افکار مترقي جهان است که ميتواند مثمر ثمر باشد. مهم است که صدای مستقل ما هر چه بيشتر شنيده شود. شرکت ما در بحث ها و جلسات مربوط به اين موضوعات و تشکيل و برگزاری جلسات بحث در بين نيروهای خارجي از ابزار مهم کار آگاهگرانه ما هستند.

در اين ميان ما زنان بيشترين بها را پرداخت خواهيم کرد. در پشت تمام اين جنجال ها چهره کريه جمهوری اسلامي حضور دارد. اين حضور را افشا کرده و با سياست سکوت مبارزه کنيم.

ShadiAmin@web.de

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتراض بر عليه کاريکاتورهای محمد، با قمه و تبر! شادی امين' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016