شنبه 6 اسفند 1384

تجمع دانشجويي در اعتراض به انتصابي بودن رييس دانشگاه تهران، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در اعتراض به انتصابي بودن رييس دانشگاه تهران و ايجاد محدوديت براي دانشجويان در ساختمان اصلي اين دانشكده تجمع كردند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، اين تجمع از ساعت 10 صبح روز شنبه، ششم اسفند ماه و با حضور جمعي از اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشكده مديريت دانشگاه تهران در ساختمان اصلي اين دانشكده برگزار شد.
در ابتداي اين تجمع رضا قاضي‌‏نوري، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه تهران گفت: امروز شاهديم كه ميراث بازرگان از بين مي‌‏رود. امروز شاهديم كه راي اعضاي انجمن‌‏هاي اسلامي ناديده گرفته مي‌‏شود. امروز شاهديم كه اتفاقي كه در سال 60 براي دانشگاه‌‏ها رخ داد، دوباره تكرار مي‌‏شود و دانشجويان و اساتيد دانشگاه روز به روز محدودتر مي‌‏شوند.
وي اظهار داشت: ما هيچ‌‏گاه شاهد نبوديم كه از ورود دانشجويان به دانشگاه به خاطر عدم اعتقاد به دولت جلوگيري شود و اين اتفاقي بود كه اول انقلاب رخ داده بود و امروز دوباره شاهد اين حركت‌‏ها هستيم.
قاضي نوري تصريح كرد: امروز به دليل مخالفت با دولت با دانشجويان برخورد مي‌‏شود و دفتر تحكيم وحدت تنها نهادي است كه از دسترسي نهادهاي غيردانشجو مصون مانده است و اعضاي آن منتخب واقعي دانشجويان هستند.
در ادامه اين تجمع اعتراضي، سپهوند، عضو ديگر شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده مديريت، ضمن محكوم كردن اقدامات تروريستي در عراق، در اعتراض به عدم اجازه ورود دانشجويان به دانشكده، اظهار داشت: دانشجويان نبايد در مقابل گزينشي شدن دانشگاه‌‏ها و طرح حجاب كه از سوي مديريت اعلام شده است، سكوت كنند.
وي افزود: اطمينان داشته باشيد كساني كه امروز با حضور سروش, كديور, پيمان, زيدآبادي, تقي رحماني, ملكيان و حتي ده‌‏نمكي در داخل دانشگاه مخالفت مي‌‏كنند، فردا با تك تك دانشجويان مخالفت خواهند كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پس از وي رضازاده، عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران با بيان اينكه امروز شاهديم كه جنبش‌‏هاي اجتماعي محدود شده‌‏اند، اظهار داشت: امروز جنبش زنان و جنبش كارگري دچار فشارهاي زيادي هستند ولي جنبش دانشجويي به دليل همبستگي ميان دانشجويان نسبت به دو جنبش ديگر از تاثيرگذاري بيشتري برخوردار است.
اين تجمع پس از حدود يك ساعت به پايان رسيد و دانشجويان با خواندن سرود يار دبستاني متفرق شدند.
در اين تجمع اعلام شد كه دانشجويان دانشكده‌‏هاي مختلف دانشگاه تهران در اعتراض به عملكرد رييس دانشگاه عصر امروز مقابل دفتر وي تجمع خواهند كرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تجمع دانشجويي در اعتراض به انتصابي بودن رييس دانشگاه تهران، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016