شنبه 13 اسفند 1384

مارش در مارچ، اقدام ِ جهانی ِ ائتلاف ضد جنگ، و پيشنهادی به اپوزسيون داخلی، رضا حديثي

بيستم ِ مارچ (بيست و نه اسفند يا اول ِ فروردين)، سالروز ِ حمله ی غير قانونی ِ نيروهای ِ ائتلاف، بدون مجوز بين المللی، به عراق است. در اعتراض به سالروز ِ اين حمله ی نظامی، و برای پيش گيری از حمله ی احتمالی به ديگر کشورها، خصوصاً ايران، در سرتاسر ِ دنيا، فی ما بين ِ روزهای ِ هفدهم تا بيستم مارچ، تظاهرات اعتراض آميز بر گزار خواهد شد.( آدرس ِ سايتی که نام ِ شهرها را وارد کرده است: http://www.stopwar.org.uk/march20/index.asp).

اين تظاهرات که در اکثر نقاط دنيا، توسط ِ "ائتلاف ِ ضد ِ جنگ" در حال برنامه ريزی است، تاکيد ِ خاصی بر مسائل ِ ايران خواهد داشت. در خصوص ِ اعتراض به "هرگونه حمله نظامی" به ايران، تظاهرات ِ نيروهای ِ محافظه کار ِ دولتی داخلی، مسلماً نقش ِ مهمی ايفا نخواهد کرد. اما شايد سازماندهی ِ يک تظاهرات، توسط اپوزسيون ِ داخلی با محورهای مشخص بسيار تاثير گذار تر باشد. به عنوان مثال:
1- اعتراض به سياست های جنگ طلبانه ی نئو محافظه کاران ِ آمريکايی،
2- مخالفت با هرگونه اقدام ِ نظامی عليه ايران،
3- درخواست آزاد سازی ِ فضای ِ سياسی ِ داخلی و احترام به حقوق منتقدان و شهروندان به عنوان بزرگترين ابزار ِ حفظ تماميت ارضی ايران.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

لذا تنها به عنوان يک ايرانی، به اپوزسيون ِ داخلی ايران پيشنهاد می دهم، به عنوان ِ اقدامی که می توان از آن به عنوان يک "اتمامِ حجت" سياسی نيز نام برد، هماهنگ با سازمان های بين المللی ضد ِ جنگ، در 17 مارچ (جمعه) در يکی از ميدان های تهران، اقدام به تظاهرات آرامی بزند؛ خصوصاً آن که احتمال ِ صدور ِ مجوز ِ اين تظاهرات توسط ِ دولت نيز زياد است.

برای ِ چنين اقدامی، فراخوان ِ عمومی توسط ِ جمع ِ اپوزسيون داخلی (اصلاح طلبان و غيره) با حمايت ِ مطبوعات ِ اصلاح طلب ِ باقی مانده، لازم خواهد بود.

رضا حديثی

Copyright: gooya.com 2016