یکشنبه 21 اسفند 1384

قابل توجه علمای اصلاح طلب حکومتی و نیز بعضی از "رفقا"، محمود زاهدی

آقای حسین مرعشی عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي و شوهر خواهر آفای رفسنجانی در مطلبی که 19 اسفند ماه در سایت امروز منتشر شده فرموده اند(1): " به آقای کروبی که خیلی به ایشان احترام می گذارم، گفتم که از دیدگاه مردم نظام به دو بخش تقسیم شده است؛ از یک منظر عده ای دزد و مفسد اقتصادی اند و از یک منظر عده ای تمامیت خواه اند و اقتدارگرا. من در انتخابات به مردم بگویم جزو کدام گروهم؟"
گمان ندارم منظور آقای مرعشی از مردم در این سخنان سربازان گمنام امام زمان یا خانواده های معظم شهدا باشد و اطمینان دارم که این نظر آقای مرعشی مبتنی است بر گزارش های به کلی سرّی که سربازان گمنام امام زمان برای مقام های ارشد نظام تهیه می کنند.
فقط من نمی فهمم چرا درک واقعیتی که آقای مرعشی بدان اعتراف می کند برای بعضی اصلاح طلبان حکومتی و نیز "رفقا"یی که همچنان دنبال جناح معتدل و روشن بین و ضدامپریالیست می گردند دشوار است. اگر بنا به نوشته روزآنلاین(2) شصت و نه درصد مردم پرونده اتمی را ملی نمی دانند، چرا طیف وسیعی از روزنامه شرق تا رفقای ضدامپریالیست می خواهند به ما حقنه کنند که دربحبه ی این امر ملی نباید "مسائل کوچکی" مثل سرکوب کارگران شرکت واحد را مطرح کنیم؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقای مرعشی در این مطلب البته حرف های جالبی هم در مورد فعالیت های خود و دوستانشان ذکر کرده اند که پاسخ آن در سخنان خود ایشان در بازتاباندن داوری مردم
درباره ی کارگزاران مستتر است و بیچاره عزت الله سحابی چوب نقدِ کارگزاران، ازجمله ماجرای "ماهان ایر" آقای مرعشی و دوستان را، در مجله "ایران فردا" خورد.


(1) مطلب آقای مرعشی را در اینجا می توان خواند:
http://www.emrouz.info/archives/2006/03/02516.php
(2) گزارش روزآنلاین را در اینجا می توان دید:
http://r0ozonline.com/01newsstory/014520.shtml

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قابل توجه علمای اصلاح طلب حکومتی و نیز بعضی از "رفقا"، محمود زاهدی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016