پنجشنبه 3 فروردین 1385

هيچ زمستاني نمي پايد، پيام نوروزي ناصر زرافشان، تبريزنيوز

پيمان پاك مهر. روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:0098914 415 7400

تبريز نيوز:سرويس سياسي:دكتر ناصر زرافشان ، وكيل پايه يك دادگستري و از وكلاي پرونده قتل هاي زنجيره اي به مناسبت فرا رسيدن نوروز 85پيامي منتشر كرده است.

متن كامل پيام اين زنداني سياسي كه چهارمين سال دربند بودن در زندان اوين را گذرانده و در مرخصي به سر مي برد در زير آمده است:

" فرا رسيدن نوروز بر همه هم ميهنان در سراسر جهان بويژه بر نيروهاي ميهن پرست و مردم دوست فرخنده باد.

اين آيين كهن با خود دو پيام بزرگ دارد ،‌از يك سو يكي از نشانه هاي هويت تاريخي و مشترك مردم ماست و با يادآوري اين ريشه و هويت مشترك تاريخي ، پيام آور وحدت و هم بستگي است و از سويي ديگر شايد چون پشت به زمستان و رو به بهار و باغ و آبادي دارد ، روشن ، اميد بخش و حامل يك حس نيرومند ، نو شوندگي ، اميد بخش ، بالندگي و پيروزي است و فرارسيدن هر باره آن با خود اين پيام را دارد كه هيچ زمستاني نمي پايد و پس از هر زمستاني بهار از راه مي رسد.

من نيز به همراه نوروزي كه فرا رسيده است براي همه مردم ايران وحدت ،‌بالندگي و پيروزي آرزو مي كنم".

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هيچ زمستاني نمي پايد، پيام نوروزي ناصر زرافشان، تبريزنيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016