سه شنبه 8 فروردین 1385

یک ساعت عقب ماندگی، محبوبه حسين زاده، آفتاب

در آخرین جلسه هیات وزیران به علت عدم انجام کار کارشناسی بر روی میزان صرفه جویی در مصرف انرژی با جلو کشیدن ساعت رسمی کشور در 6ماهه اول سال،این طرح بعد از 15سال اجرا لغو شد؛ در حالی که دو ماه قبل از آن ،مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توانیر از کاهش 5/1درصدی میزان برق مصرفی سالانه کشور با تغییر ساعت رسمی در اول فروردین خبر داده بود.

هرچند طبق مصوبه جدید هیات وزیران ،ساعت رسمی کشور هیچ تغییری نمی کند اما ساعات کار بانک ها،ادارات و مدارس تغییر می کند ؛یعنی کار ادارات و بانک ها از ساعت 7و30دقیقه صبح و مدارس از ساعت 7صبح آغاز خواهد شد.جالب است بدانیم ساعت شروع کار ادارات و مدارس با یک ساعت به عقب کشیده شدن طبق مصوبه جدید ،مطابق با شروع کار ادارات و مدارس در صورت جلوکشیدن ساعت رسمی کشورطبق مصوبه لغوشده خواهد شد.

پس از انجام طرح های کارشناسی در دولت هاشمی رفسنجانی و با برگزاری مناظره های تلویزیونی و بحث های توجیهی کارشناسان ،بالاخره در سال 1370 مقررشد ساعت رسمی کشور برای صرفه جویی در مصرف انرژی از روز اول فروردین هر یک ساعت به جلو کشیده شود.با تغییر ساعت رسمی ،دامنه زمانی شروع تا خاتمه کار به طور کامل در فاصله طلوع و غروب خورشید واقع می شود ،حداکثر استفاده از روشنایی روز به عمل خواهد آمد و مصرف برق به حداقل میزان خود می رسد.اما 15 سال پس از اجرای این مصوبه و درآخرین جلسه هیات وزیران در سال گذشته و بدون هیچ اطلاع قبلی به عموم مردم ،مصوبه تغییر ساعت رسمی کشور لغو شد.

غلامحسین الهام،سخنگوی دولت دلیل این تصمیم را صرفه جویی در مصرف برق ذکر کرده و گفته است :با این تغییر انتظار می رود که شاهد صرفه جویی در مصرف انرژی باشیم و به همین دلیل وزارت نیرو مکلف شده است سال 85 را با سالهای قبل مقایسه کند تا مشخص شود این تغییر نیافتن ساعت چه تاثیری در مصرف انرژی خواهد گذاشت؟

اما بنا بر نظر آقای حسن زاده ،مدیردفتر مدیریت مصرف برق شرکت توانیر،تغییر ساعت رسمی کشور علاوه بر کاهش 5/1 درصدی مصرف برق،حداقل 5/1درصد نیز از اوج بار(پیک)نیز می کاهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی با اشاره به این که تغییر ساعت رسمی در اکثر کشورها انجام می شود،افزود:در این تغییر ساعت ،حدود 30دقیقه به استفاده از برق در ساعات اولیه صبح افزوده می شود در حالی که یک ساعت از ساعات مصرف برق در ساعات ابتدایی شب کاسته می شود و با توجه به حداقل 30دقیقه کاهش زمان استفاده از برق ،در شش ماهه اول سال میزان انرزی صرفه جویی شده مشترکان خانگی ،یکهزار و 745گیگاوات ساعت برآورد می شود .علاوه بر این با تغییر ساعت رسمی کشور حدود یک چهارم از 2میلیون مشترک تجاری_خدماتی از مدار خارج می شوند و میزان انرژی صرفه جویی شده در این بخش در شش ماه بر 75گیگاوات ساعت بالغ می شود.

وی تاکید کرد:در مجموع با یک ساعت تغییر ساعت رسمی کشور بالغ بر یکهزار و 820گیگا وات ساعت از انرژی مصرفی در سال مورد مطالعه(سال 1383)کاسته شده است که این میزان معادل 5/1درصد میزان انرژی مصرفی سالیانه است.

اکنون بعد از 15سال از اجرای این طرح دولت بر اینکه این طرح باعث سردرگمی در بخشهای زیادی از جامعه شده تاکید می کند اما به نظر می رسد که لغو این مصوبه در حالی که کلیه تقویم ها و سالنامه های سال جدید با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور و همانند سالهای قبل تنظیم شده اند ،بیشتر باعث سردرگمی مردم خواهد شد. در حالی که همزمان ساعات کاری مدارس،ادارات و بانکها تغییر کرده و یک ساعت به عقب کشیده شده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'یک ساعت عقب ماندگی، محبوبه حسين زاده، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016