سه شنبه 8 فروردین 1385

ارزیابی ساختار جمهوری اسلامی: روش ها و راهکارها، گزارش پالتاک اتحاد جمهوریخواهان با رضا فانی یزدی، فعال جمهوریخواه

گزارش از گروه پال تاک اتحاد جمهوریخواهان ایران

روز شنبه 27 اسفندماه 1384 خورشیدی برابر با 18 مارس 2006 میلادی یکی دیگر از جلسات عمومی «اتحادیه جمهوریخواهان ایران» بر روی شبکه گفت و شنود پالتاک برگزار شد. در این جلسه که گروهی از علاقمندان به بحث درباره مسائل مربوط به ایران و جنبش آزادیخواهی در آن شرکت کردند قرار بود آقایان رضا فانی یزدی و سیاوش دهقان درباره موضوع انتخاب شده سخنرانی کنند اما آقای دهقان در جلسه حضور نیافت و آقای رضا فانی یزدی که یکی از فعالان اتحادیه جمهوریخواهان ایران است به تنهائی به سخنرانی پرداخت.
رضا فانی یزدی سخنان خود را با اشاره به آنچه او "بحرانی قابل توجهی" مینامید آغاز کرد، بحرانی که به اعتقاد وی "هم اکنون براثر رفتار و سیاستهای رهبران جمهوری اسلامی دامنگیرایران شده است.
او گفت که رهبران جمهوری اسلامی "با کارکرد ابلهانه خود درباره فعالیتهای هسته ای چه بسا که مسبب ویرانی و ازهم پاشیدگی ایران شوند".
سخنران سپس به تحلیل ساختار جمهوری اسلامی پرداخت و گفت ساختار حقوقی جمهوری اسلامی که برمبنای قانون اساسی رژیم بنا شده به گونه ای است که این نظام حقوقی به هیچوجه اجازه تحول و تبدیل آنرا به یک نظام سکولار نمیدهد. وی با سیری در وقایع سیاسی بیست وهفت سال گذشته و با آوردن مثالهای مختلف شواهد گوناگونی برای اثبات مدعای خود آورد. فانی یزدی ازجمله به حکومت موقت «دولت بازرگان»، ریاست جمهوری «ابوالحسن بنی صدر»، دو دوره ریاست جمهوری «رفسنجانی» و دو دوره ریاست جمهوری «خاتمی» که به دوره اصلاحات مشهور است، اشاره کرد و گفت همه اینها بخوبی نشان داده است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی اجازه نمیدهد که این نظام از درون هیچ تحولی پیدا کند.
سخنران سپس به قوه قضائیه پرداخت و توضیح داد که در رژیم جمهوری اسلامی قوه قضائیه مستقلی وجود ندارد و در واقع این قوه که وظیفه اش دادگستری است، یک قوه جانبدار است و "سر آن به رهبر وصل" میشود. رهبر رئیس دیوانعالی کشور را منصوب میکند و رئیس دیوانعالی قضات و دادستانها را به کار میگمارد. درنتیجه همه راهها برای اجرای عدالت مسدود شده است.
پس از توضیح ساختار کارکرد قوه قضائیه سخنران به قوه مقننه و یا دستگاه قانونگذاری کشور در رژیم جمهوری اسلامی پرداخت و گفت تمامی ارکان و سازمانهای قانونگذاری کشور هم تحت نفوذ و ریاست و نظارت مستقیم رهبر شکل گرفته و کار میکنند. وی گفت مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان همگی نهادهائی هستند که باز با نظر مستقیم رهبر کار میکنند. وی درباره وابستگی این نهادهای قانونگزاری مثالهای مختلفی به دست داد. ازجمله اشاره کرد به انتخابات اول، پس از انقلاب اسلامی سال 1357 و گفت در اولین انتخابات آقایان عبدالرحمن قاسملو از ارومیه و غنی بلوریان از مهاباد (هر دو از اعضا و رهبران حزب دموکرات کردستان) با وجود آنکه هریک بیش از نود درصد آرای رأی دهندگان را بدست آوردند به آنها اجازه داده نشد در مجلس حضور یابند. فانی یادآور شد: «نمایندگان مجلس گفتند اگر آنها به مجلس بیایند قلم پای آنها را خورد میکنیم»!
مثال دیگری که آقای یزدی ارائه کرد انتخابات مجلس هفتم جمهوری اسلامی بود. وی اشاره کرد که شورای نگهبان 80 تن از نمایندگان مجلس ششم را رد صلاحت کرد و توضیح داد که انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی اصولاً براساس آنچه رهبر میخواهد به افراد اجازه میدهد که در قدرت قانونگذاری و یا اجرایی شرکت کنند و باز مثال آورد که مثلاً در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، شورای نگهبان 2000 نفر را رد صلاحیت کرد و توضیح داد که بسیاری از این افراد از وابستگان نزدیک به دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی بوده اند.
آقای یزدی در تجزیه و تحلیل خود از ساختار حکومتی مسلط بر ایران گفت، اصولاً هم قوه مقننه و هم قوه قضائیه گردونه هایی هستند که "سرشان به رهبر وصل" میشود و اسلام مبنای قدرت گیری افراد در این گردونه ها هستند و همه چیز برای حفظ بقای جمهوری اسلامی طرح ریزی و اجرا میشود. وی درباره قضات به عنوان نمونه اشاره کرد که ما اصولاً قاضی غیرمسلمان در نظام قضائی جمهوری اسلامی نداریم.
سخنران ماحصل بحث و تجزیه و تحلیل خود را درباره قوه های مقننه و قضائیه اینگونه جمعبندی کرد که اساساً نظام حقوقی یا قانون اساسی جمهوری اسلامی و همینطور قوه های قضائیه و مقننه بالکل جانبدار رژیم اسلامی هستند و برای تغییر و تحولی در ساختار جمهوری اسلامی نمیتوان روی این قوا سرمایه گذاری کرد. او سپس اشاره کرد که نهادهای سیاسی همچون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ویا حزب مشارکت که در این تلاش بوده اند و کلا اصلاح طلبان نتوانسته اند بهیچ نتیجه ای در این زمینه برسند.
آقای یزدی سپس به نظام حقیقی یا عملی در ساختار جمهوری اسلامی پرداخت و گفت در زمینه اقتصادی هم ساختار جمهوری اسلامی براساس نقش گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی و نفت و دلارهای نفتی، ساختاری تکروانه و بدون رقیب است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سخنران توضیح داد که در عرصه فعالیتهای اقتصادی هم نمیگذارند هیچ نیروی دیگری پا بگیرد و به قطب قدرت و فعالیت تبدیل شود. بر اساس تحلیل وی اقتصاد در ساختار جمهوری اسلامی دموکراتیزه نیست و چون در بنیاد جامعه یعنی در اقتصاد نمیتوان انتظار تحولی دموکراتیک داشت درصورت ویا شکل بیرونی رژیم هم تحول دموکراتیکی نمیتواند انجام شود.
آقای رضا فانی یزدی سپس به روشها و راهکارها برای رسیدن به یک حکومت سکولار در ایران پرداخت.
وی ابتدا به راه حل براندازی پرداخت و گفت که از انقلاب و با حمله اتمی تنها حاصلی که به دست خواهد آمد ویرانی کشور خواهد بود و حتی اگر در نتیجه این روشها جمهوری اسلامی ساقط شود، ضرر و زیانهای گسترده ای به کشور وارد خواهد آمد.
سخنران سپس راهکار خود را اینگونه ارائه کرد که مبارزه مدنی و مبارزه برای حقوق بشر در ایران و اتصال نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج کشور میتواند نتایج مطلوبی بدست دهد و باتوجه به ساختار جمهوری اسلامی ، کشور را به یک نظام دموکرات برساند. آقای فانی یزدی تأکید کرد که اگر اپوزیسیون خارج از کشور با نیروهای داخل کشور پیوند نخورند و این دو با حمایت یکدیگر برای آزادی ایران کار نکنند، هیچ راهکاری به نتیجه نخواهد رسید. وی بویژه بر کارکرد نیروها در داخل ایران تأکید بسیار کرد.
پس از سخنرانی تنها سخنران این جلسه پالتاکی چند تن از شرکت کنندگان نظرات و پرسشهای خود را درباره موضوع مورد بحث مطرح کردند.

Copyright: gooya.com 2016