شنبه 19 فروردین 1385

دانشگاه، لگدمال دولت مهرورزي، گزارش نشريه دانشجويي واژه، ادوارنيوز

دانشگاه، لگدمال دولت مهرورزي
بررسي عملکرد دولت نهم در برخورد با دانشجويان از آبانماه تا 23 اسفند 84


هنوز چندماهي از استقرار دولت احمدي نژاد نگذشته بود و هنوز انتصابات دولت جديد به طور کامل انجام نگرفته بود که اندک اندک، طبق پيش بيني هايي که از قبل نيز مي شد، فشارها وارده از سوي حاکميت بر جنبش دانشجويي وارد فاز جديدي شد. هر چند در ابتداي روي کار آمدن دولت، قولي مبني بر آزادي دانشجويان زنداني داده شد، قولي که از ابتدا نيز تحقق ناپذير بودن آن مشخص بود و يك بار قرار بود در روز دانشجو تحقق پذيرد و بار ديگر عيد قربان. خلف وعده آزادي دانشجويان زنداني در 22 بهمن نيز تكرار شد تا خوش باوران نيز متقاعد شوند در انبان دولت جديد چيزي جز حبس و زجر و شكنجه يافت نمي شود‏، چه رسد به آزادي و مدارا!


اما در آبان و آذرماه بود که احکام نسبتا سنگين زيادي چه از سوي قوه قضاييه و چه از سوي کميته هاي انضباطي دانشگاه ها بر عليه دانشجويان صادر شد. چندين نشريه دانشجويي نيز در اين ميان توقيف شدند و در راه ادامه کار انجمن اسلامي چند دانشگاه نيز از سوي مديريت انتصابي آن مشکلات زيادي ايجاد شد. در جزم شدن عزم حاكمان براي بستن فضاي دانشگاه ها همين بس كه آيت ا... مصباح يزدي كه بسياري وي را پدر معنوي دولت جديد مي دانند در ديدار دولتيان به صراحت خواستار اسلامي شدن دانشگاه ها شده و از وضع كنوني دانشگاه ها به شدت انتقاد كرده بود. وي در ديدارهاي خود تاكيد كرده است: «براي تغيير كتاب‌هاي دانشگاهي پروژه‌‌اي را تعريف كردند كه در پرتو آن علما كتاب ها را مورد بررسي قرار دهند و اشكالات آن را شناسايي كنند. بيش از ده سال وقت صرف شد ولي هنوز نتيجه‌اش مشخص نشده است. اساتيد هم بايستي مورد بازآموزي قرار گيرند.» جالب آن كه در كنار اين گونه اظهارات فردي كه اصلاح طلبان حكومتي وي را تئوريسين خشونت لقب داده بودند، موسوي خوئيني ها از نزديكان خاتمي و مديرمسئول روزنامه توقيف شده سلام در اظهارات مشابهي خواستار تصفيه انجمنهاي اسلامي و دفتر تحکيم وحدت از نيروهاي مخالف انديشه ديني مي شود. جالب آن كه حوادث 18 تير كوي دانشگاه تهران از اعتراضات دانشجويان به توقيف روزنامه سلام آغاز شده بود كه در همان دوران و پس از آن هيچ گونه حمايتي از دانشجويان از سوي خاتمي و خوئيني ها نشد. به گفته انجمن پلي تكنيك: « استبداد متصلب و خشن، نداي مخالف را بر نمي تابد و منفعت طلبان سياسي، جنبش دانشجويي مستقل و غير وابسته را. اقتدارگراياني که هيچ گاه جنبش دانشجويي مستقل، آرمانگرا و آزاديخواه را تحمل نکرده اند همراه با اصلاح طلبان درون حکومتي اي که نتوانسته اند در انتخابات اخير از جنبش دانشجويي باج گيري کنند به دو تيغه قيچي استبداد تبديل شده اند که مي خواهد حلقوم آزاديخواهان و عدالت خواهي را از هم بدرد.»


تمامي اين شواهد حاكي از آن است كه جنبش دانشجويي دوران سخت، طاقت فرسايي و پرتلاطمي را در پيش رو دارد. در اين گزارش تلاش خواهيم كرد گوشه اي از هجمه عظيم و فشارهاي زيادي كه در فاصله فقط چند ماه، يعني از آبان ماه به اين سو بر دانشگاهيان وارد آمده است را مختصري شرح مي دهيم. اشاره به «گوشه اي» از مشكلات و بسنده كردن به «شرح مختصر» آن ها از آن روست كه اتفاقات پيش آمده و فشارهاي وارده از سوي حاكميت اقتدارگرا در همين مدت كوتاه چند ماهه از چنان حجم عظيمي برخوردار بوده است كه فرياد زدن همه آن چه بر دانشگاه و دانشجو رفته است دهاني به پهناي فلك مي خواهد و شرح مفصل تمامي ماوقع مثنويي مي شود به اندازه هفتاد من كاغذ...


پلي تكنيك:
دانشجويان قديمي و فعلي دانشگاه اميركبير به لحاظ راديكال تر بودن نسبت به ساير دانشگاه ها حجم وسيع تري از برخوردها را به خود اختصاص دادند. علي افشاري كه پيش از اين به خاطر فعاليت هاي دانشجويي اش سال ها زندان، شكنجه و سلول انفرادي را تجربه كرده بود، به 6 سال زندان و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شد و امير بلالي نيز 1 سال. مهدي حبيبي دبير سابق انجمن پلي تكنيك نيز پس از فارغ التحصيلي همچنان به دادگاه انقلاب تهران و اهواز احضار و مورد بازجويي قرار مي گيرد. لازم به ذكر است چندي پيش به جهت سابقه يك سال زندان مهدي حبيبي كه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي اجرا شده بود از ادامه كار و فعاليت اقتصادي وي جلوگيري شد.
دانشجويان پلي تكنيك در تريبون آزادي كه در اعتراض به جو شديد امنيتي دانشگاه و شكنجه اكبر گنجي ترتيب داده بودند به دخالت انتظامات در مورد نوع پوشش و آرايش دختران دانشجو سخن گفتند. صديقه بيگدلي از فعالين دانشجويي پلي تكنيك در اين تريبون گفت: « انتظامات و حراست دانشگاه چه حقي دارد تا به دختران اين دانشگاه اهانت كند؟!» مسئولين پيشين دانشگاه شب قبل از برنامه از متوليان برگزاري تريبون درخواست كرده بودند حرفي عليه رهايي، رئيس انتصابي پلي تكنيك، از سوي دانشجويان بيان نشود. عباس حكيم زاده ديگر سخنران اين تريبون در سخنان كوتاهي ضمن انتقاد شديد از انتصاب رهايي به رياست دانشگاه و يادآوري سابقه انتصاب سال ها پيش وي به اين سمت گفت: «مسئله امروز كشور استبدادي است كه دامان تمام اركان جامعه از جمله دانشگاه ها را گرفته است و حل مشكلات جز به رفع استبداد نيست.» پس از تريبون بود كه كميته انضباطي اين دانشجو را به يك ترم تعليق محكوم كرد. وي كه براي اطلاع از علت صدور حكم تعليق به كميته انضباطي مراجعه كرده بود، در مصاحبه اي با راديو فردا گفت: «آنجا برخورد بسيار بدي از سوي دو کارمند جزء با من و دوستانم شد برخوردها بسيار تحقير آميز بود و انگار ايشان بازجو هستند و ما در جايگاه مجرم نشستيم. ايشان به ما گفت حکمي آمده و شما حق اعتراض داريد. اگر مي خواهيد اعتراض کنيد، اعتراض کنيد و اگر نمي خواهيد، بفرماييد بيرون. ما گفتيم که بالاخره ما بايد مطلع شويم که عنوان شکايت چه بوده که بخواهيم دفاع کنيم، وي پس از کلي طفره رفتن عنوان اتهامي بنده را ماندن يك شب تا صبح در دانشگاه عنوان كرد.» حكيم زاده در ادامه افزود: «يک شب بنده به همراه دوستان در دفتر انجمن اسلامي داشتيم روي نشريه مان کار مي کرديم و آن شب کارمان طول کشيد، و چون کليد در را نداشتيم ناچار شديم تا صبح در انجمن بمانيم. چون نمي توانستيم انجمن را رها بکنيم و برويم. ». اين دانشجو در مصاحبه اي با راديو آلمان در همين رابطه گفت: « اين حكم نشان مي‌دهد كه به خاطر يك تخلف ناچيز به من تعليق داده‌اند. اين مسئله حكومت نظامى وحشتناكى را در دانشگاه به ذهن متبادر مي‌كند.» پس از مراجعات مكرر به مسئولين دانشگاه و يادآوري عدم تناسب عنوان شكايت و حكم صادره براي عباس حكيم زاده مسئولين عنوان ديگري را به اين پرونده افزودند كه آن توهين به رئيس سابق دانشكده رياضي، دكتر دهقان، بود. لازم به ذكر است اين مسئله نيز مربوط به 2 سال پيش مي شود و همان موقع با اعلام كتبي دكتر دهقان مبني بر عدم شكايت از اين دانشجو مهندس صراف، معاونت دانشجويي وقت، اين پرونده را مختومه كرده بود. در همين رابطه دفتر تحكيم وحدت در بيانيه خود تصريح كرد: « پرونده عباس حکيم زاده به دليل صرفنظر کردن، رييس دانشکده اش از شکايت خود دو سال پيش مختومه اعلام شده بود و مسولان جديد دانشگاه و کميته انضباطي براي برخورد با فعاليتهاي سياسي و اجتماعي عباس حکيم زاده پرونده هاي بدون شاکي را بهانه حکم انضباطي قرار داده اند.» خبرنامه گويا نيز در همين رابطه نوشت: «نشريه واژه چندي پيش اقدام به انتشار خبر ضرب و شتم دانشجويان توسط نادري، كارمند كميته انضباطي، كرده بود و به نظر مي رسد برخورد نامتعارف اين كميته با اين دانشجو بي ارتباط با اين قضيه و اعمال نفوذ نادري در اين پرونده نباشد.» لازم به ذكر است پس از اعتراض حكيم زاده، اين حكم به «توبيخ و درج در پرونده» تبديل شد ولي بلافاصله پس از آن احضاريه ديگري براي اين دانشجو از طرف كميته انضباطي ارسال شد و از وي خواسته شد در مورد برگزاري تريبون آزاد توضيح دهد كه پس از گذشت بيش از يك ماه هنوز حكمي در اين خصوص صادر نشده است. همچنين مدير مسئول نشريه واژه، نصرا... كشاورز، نيز چندي پيش در خصوص تريبون آزاد انجمن به كميته انضباطي احضار شد كه براي وي هم هنوز حكمي صادر نشده است. جالب آن كه طاهري، كارمند كميته انضباطي، در موقع احضار اين دانشجو از وي پرسيده بود شكايت عليه نادري، ديگر كارمند اين كميته، را چه كسي نوشته است و مدعي شده بود همچين شكايتي اصلا وجود ندارد كه نصرا... كشاورز در پاسخ گفته بود اين شكايت در حضور بنده تنظيم شده و خود من هم به عنوان شاهد پاي اين شكايت را امضا كرده ام. سپس كشاورز با بي ارتباط دانستن سخنان طاهري با مورد شكايت از وي خواسته بود صرفا به موارد شكايت اشاره كند و از سخنان حاشيه اي بپرهيزد. طاهري در پاسخ ادعا كرده بود كه مي خواهد كمي گپ دوستانه با نصرا... كشاورز داشته باشد كه اين دانشجو تصريح كرده بود فرصت گپ دوستانه زدن با وي را ندارد. در پايان طاهري ضمن يادآوري يك ترم مشروطي نصرا... كشاورز او را از فعاليت هاي دانشجويي بر حذر داشته بود كه كشاورز در پاسخ گفته اين مسئله به خود وي مربوط است. در همين راستا در ترم جاري در موقع ثبت نام، عليرغم اين كه هنوز هم هيچ حكمي براي نصرا... كشاورز نيامده است، اداره كل آموزش فايل وي را به دستور كميته انضباطي بسته بود و از ثبت نام وي جلوگيري به عمل آورد كه با پيگيري هاي فراوان در روزهاي پاياني ثبت نام فايل نامبرده باز و وي موفق به ثبت نام شد.


لازم به ذكر است محسن سهرابي فعال ديگر دانشجويي پلي تكنيك به علت انتقاد از دكتر شاكري، معاونت دانشجويي سابق، در تريبون آزادي كه در خصوص انتخابات رياست جمهوري گذشته برگزار شد، نيز به يك ترم تعليق از تحصيل محكوم شده بود. محسن سهرابي ضمن اعتراض به حكم صادره خواستار تجديد نظر در حكم خود شده بود كه اين حكم در مرحله تجديد نظر نيز تاييد شده است. بدين ترتيب ترم جاري از ثبت نام و اخذ واحد اين دانشجو جلوگيري به عمل آمد. عابد توانچه نيز از سوي كميته انضباطي به يك ترم تعليق از تحصيل محكوم شد. آرمين سلماسي به علت انتقاد از آمبولانس سپاه در انتقال دانشجويي كه با گاز خودكشي كرده بود، تاكنون بارها به دادگاه انقلاب فراخوانده شده است. لازم به ذكر است ترم گذشته بسياري از دانشجويان، مخصوصا دانشجويان دختر، به علت نوع پوشش و آرايش به صورت فله اي به كميته انضباطي احضار شده و در آن جا مورد ارشاد قرار مي گرفتند و بعضا از ايشان تعهد كتبي نيز اخذ مي شد.


دانشگاه تهران:
پس از تلاش هاي طيف سنتي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران در جهت حذف طيف دموكراسي خواه اين انجمن از طريق اقدامات يك جانبه چون لغو عضويت و تعليق انجمن هايي كه در اختيار اين فراكسيون بودند (مديريت،علوم اجتماعي،هنرهاي زيبا ،زبانهاي خارجه،روانشناسي)، آن چه مايه بهت و حيرت دانشجويان اين دانشگاه شد و تا مدتي فضاي دانشگاه بزرگ تهران را تحت تاثير خود قرار داد انتصاب يك آخوند فاقد تحصيلات آكادميك‏، عميد زنجاني، به رياست اين دانشگاه بود. جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران همزمان با برگزاري مراسم توديع و معارفه رئيس دانشگاه، در اعتراض به عزل رئيس دانشگاه و انتصاب رئيس جديد، در برابر محل برگزاري مراسم تجمع كرده و به سر دادن شعار پرداختند. در پايان اين مراسم يكي از دانشجويان به نشانه اعتراض عمامه عميد زنجاني را از سرش برداشت. عميد در پاسخ به اعتراضات گسترده دانشجويان و اساتيد دانشگاه تهران گفته بود:« هيچ دانشجويي به اين حركت راضي نبود و اين عمليات در واقع عملياتي شبه ن ظامي بود. اگر هوش و ذكاوت بسيج دانشجويي با ايجاد يك متري فاصله بين من و دانشجويان نبود؛ تعداد زيادي از دانشجويان معترض زير پاي ديگر دانشجويان خفه مي‌‏شدند. اگر بنا بود موافقان من اعلام نظر كنند، صداي مخالفان به گوش نمي‌‏رسد. مگر بايد هر كس به دانشگاه مي‌‏آيد، تحصيلات آكادميك داشته باشد؛ اينكه گفته شده مدرك دكتراي من معادل است، اين گونه شايعات براساس حسادت و رقابت بي‌‏خود بعضي از خودي‌‏ها انجام گرفته است.» پس از اين مراسم بود كه داوود دشتباني، دبير سياسي انجمن اين دانشگاه به اتهام اهانت به روحانيت به دادگاه احضار شد. در ادامه برخوردها با دانشجويان دانشگاه تهران مهدي شيرزاد، پيمان عارف، امير رعيت نظري و فريد هاشمي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق شركت در تجمعات غيرقانوني هر يك جداگانه به دادگاه احضار شدند. همچنين فريد هاشمي به علت عضويت در هيئت موسس «جامعه دمکراتيک دانشجويان» به کميته انضباطي نيز احضار شده بود. مهدي شيرزاد به تحمل دو سال حبس كه به مدت سه سال به حالت تعليق در خواهد آمد، محكوم شد. گزارش ها همچنين حاكي از دخالت مديريت دانشكده زبان هاي خارجي دانشگاه تهران در انتخابات انجمن اين دانشكده است. دانشجويان در حركتي اعتراضي جلوي كلاس درس رئيس دانشگاه تحصن كردند. چند روز پيش نيز دانشجويان دانشكده مديريت تجمعي در اعتراض به انتصابي بودن رئيس دانشگاه و نحوه برخورد با دانشجويان برگزار كردند.


دانشگاه لرستان:
داستان برخورد با دانشجويان دانشگاه خرم آباد شايد از همه غم انگيزتر باشد. در بيانيه اين انجمن آمده است: «در پي بهانه‌جويي‌ها و نزديك شدن به زمان انتخابات انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه لرستان، ابتدا مسوولان به مخالفت با برگزاري انتخابات پرداختند آن هم با طرح اين ادعا كه اساسا چنين تشكلي وجود ندارد. پس از آن طي مذاكراتي كه با معاونت دانشجويي و مدير امور فرهنگي صورت گرفت مسوولان حاضر شدند كه با برگزاري انتخابات انجمن براي تشكيل شورايي موقت كه وظيفه‌ي آن هماهنگي امور دفتر با مسوولان بود موافقت كنند و طي اين مذاكرات معاونت دانشجويي هر گونه دخالت حراست و پرسنل انتظامات در انتخابات را نيز منتفي دانستند كه متاسفانه در پي انجام تبليغات انتخاباتي از سوي دفتر، تمامي سطح دانشگاه از وجود تراكت‌ها و پوسترهاي تبليغاتي به وسيله نيروهاي حراست پاك شد. با مشاهده‌ي اين حوادث مذاكراتي را با معاونت دانشجويي كه اين بار منكر موافقت با برگزاري انتخابات است آغاز كرديم كه نتيجه‌ي آن موافقت با انتخابات داخلي براي تعيين شوراي موقت شد و در پايان سيامك نادعلي، محمدجواد محمدي، سجادطرهاني، محمدجواد دردكشان و آرش خاندل به عنوان اعضاي اين شوراي موقت انتخاب شدند.» ولي در ادامه اين ماجرا كميته انضباطي اين دانشگاه سه تن از اين افراد به نام هاي آرش خاندل، محمد جواد درودکشان و سيامک نادعلي را به اتهام برگزاري انتخابات غيرقانوني به دو ترم تعليق از تحصيل محكوم كرده است. خاندل در مصاحبه با ايلنا در اين رابطه گفته: « پس از صدور حكم من و دو تن ديگر از اعضاي انجمن، ما از ورود به دانشگاه منع شديم و پس از اينكه در ترم گذشته از ورود ما به دانشگاه جلوگيري شد، چندي پيش در نامه‌‏اي به ما اعلام كردند كه حكم محروميت از تحصيل از ترم آينده آغاز خواهد شد و اين به معني آن است كه حكم دو ترم محروميت از تحصيل به سه ترم تبديل شده است. روز گذشته نيز از ورود ما به خوابگاه جلوگيري شد و مسوولان خوابگاه به ما اعلام كردند كه تنها چند ساعت فرصت داريم تا وسايلمان را جمع كنيم، آنها قصد دارند تا ما با عدم حضورمان در دانشگاه اين مساله را پيگيري نكنيم. ما اين مساله را از طريق وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پيگيري كرده‌‏ايم ولي هنوز به طور مشخص هيچ پاسخي از سوي مسوولان وزارتخانه دريافت نكرده‌‏ايم.» لازم به ذكر است پس از صدور اين حكم قفل درب انجمن اين دانشگاه توسط مسئولين تعويض مي شود و تابلوي انجمن اسلامي پايين كشيده مي شود و اخيرا هم اعلام شد اموال انجمن به مكان نامعلومي انتقال داده شده است.


دانشگاه شيراز:
انجمن دانشگاه شيراز نيز تذكري را از رياست جديد تحويل گرفته است كه طبق آن يك ماه مهلت دارد تا اساسنامه اش را منطبق بر اساسنامه تشكل هاي اسلامي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمايد، در غير اين صورت از ادامه كار آن انجمن نيز جلوگيري مي شود.لازم به ذكر است سه تن از دانشجويان اين دانشگاه به نامهاي محمد مهدي احمدي ، نادر ديناري و روح الله زالي مقدم از اعضاي انجمن به کميته انضباطي دانشگاه احضار شدند.


تربيت معلم:
قريب سجادي عضو انجمن اين دانشگاه به اتهام اخلال در نظم، به حکم کميته انضباطي به يک ترم محروميت موقت از تحصيل محکوم گرديد.خبر ديگري از اين دانشگاه حاكي است حراست دانشگاه، در راستاي اعمال محدوديت هاي بيش تر و تحت نظر گرفتن رفتار و روابط دانشجويان، اقدام به نصب دوربين هاي مدار بسته ي متعددي در محيط دانشگاه نموده است. انجمن اسلامي در بيانيه اي در اين خصوص آورده است: «به مسئولين دلسوز و مومن دانشگاه که شايد دغدغه انحراف دانشجويان را دارند، اطمينان مي دهيم با توجه به اين که دولت محترم اسلامي در نظر دارد انقلاب فرهنگي دوم را (اين بار، عميق تر و عملي تر از پيش) در نظام آموزشي کشور و دانشگاه ها پياده کرده و علوم انساني را اسلامي و دانشگاه ها را به حوزه علميه تبديل کند و با اميد به اين که با همت کابينه محترم آقاي احمدي نژاد، در آينده اي نزديک، همه دانشجويان و اساتيد، مسلمان تر، مومن تر، مودب تر و ضد غرب و سرشار از اخلاق و معنويت خواهند شد، لذا جاي هيچ گونه نگراني نيست.»عباس شكوهمند محمد علي عبادي نيز از دانشجوياني بودند كه به جرم شركت در حوادث بهار 82 تهران به 6 ماه حبس تعزيري محكوم شدند كه چندي پيش اين حكم اجرا شد.


دانشگاه اروميه:
در دانشگاه اروميه تجمعي خودجوش در اعتراض به مشكلات صنفي و جداسازي جنسيتي اتوبوس‌‏هاي دانشگاه و وضع قانون جديد تردد به خوابگاه ها قبل از ساعت 20 و ديگر مشكلات صنفي اين دانشگاه صورت گرفته بود. همچنين در پي برگزاري كنسرت موسيقي از سوي انجمن اسلامي اين دانشگاه عده اي از بسيجيان با همكاري حراست دانشگاه، و عليرغم اين كه اين كنسرت داراي مجوز برگزاري بود، به اين مراسم حمله كرده، به ضرب و شتم اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان اقدام كردند و آلات موسيقي را شكستند و پس از آن نيز از سجاد نيكنام دبير انجمن به كميته انضباطي شكايت كردند. سجاد نيكنام به فاصله چند روز 4 مرتبه به كميته انضباطي احضار شده بود. لازم به ذكر است بر اساس خبرهاي رسيده بيش از 50 دانشجوي عضو انجمن اسلامي دانشجويان، شوراي صنفي و ساير دانشجويان در اين مدت به کميته انضباطي احضار شده اند.


دانشگاه زنجان:
نشريه دانشجويي قيزيل اوزن به مدير مسئولي ريحانه پورغني توقيف شد. همچنين چندي پيش نيروها امنيتي خانواده ريحانه پورغني را در خصوص دستگيري وي، تهديد كرده بودند كه در پي اين تهديدها وي به دادگاه انقلاب احضار و سپس دستگير شد. وي همچنان در بازداشت به سر مي برد. همچنين معرفت الله فضلي مدير مسئول نشريه دانشجويي زنگان و ياشار حکاک پور توسط نهادهاي امنيتي احضار و تهديد شده اند كه در پي آن ياشار حکاک پور پس از 29 روز بازداشت با قرار وثيقه 80 ميليون توماني از زندان آزاد شد. وي در طي اين مدت توسط تيم هاي مختلف مورد بازجويي قرار گرفته است. همچنين مجوز برگزاري مراسم 16 آذر نيز به انجمن اسلامي اين دانشگاه داده نشد.


صنعتي اصفهان:
در پي تغيير هيئت رئيسه دانشگاه و يک دست شدن آن، در اقدامي بي سابقه به دنبال شکايتي از واحد قرآن نهاد رهبري و بسيج از ماهنامه فرهنگي سياسي نسيم شمال در دانشگاه صنعتي اصفهان به خاطر چاپ مطالب و طنز نوشته ها و کاريکاتورهاي آقاي احمدي نژاد و انتشار مطالب مربوط به مسائل صنفي دانشجويان، اين نشريه محکوم به توقف فعاليت و 6 ماه محروميت براي محمد رضا قلمکاري، مدير مسئول ماهنامه شد.


دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي:
محمد امين مهدوش عضو انجمن اسلامي و از نويسندگان نشريه دانشجويي معرفت به حکم کميته انضباطي به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شد. امين قلعه اي و احمد ميرزايي از ديگر اعضاي انجمن نيز به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شده اند. همچنين بدستور هيئت نظارت بر تشکلهاي دانشجويي ، انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه ممنوع الفعاليت شد. قابل ذكر است نشريات دانشجويي معرفت و باختر در اين دانشگاه لغو امتياز شدند.


دانشگاه شهركرد:
بهار امسال اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه شهركرد در پي مشكلاتي كه براي اين انجمن پيش آمده بود دست به تحصن در مقابل اتاق رياست اصلاح طلب اين دانشگاه زدند و پس از عدم توجه مسئولين به اين مسئله دست به اعتصاب غذا زدند. پس از چند روز اين دانشجويان در اثر اعتصاب غذا راهي بيمارستان شدند ولي پس از بازگشت از بيمارستان به اعتصاب غذا و تحصن خود ادامه دادند تا اين كه از سوي عده اي از كارمندان دانشگاه به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. لازم به ذكر است كليه اين اتفاقات در دوران دولت اصلاح طلب خاتمي به وقوع پيوسته است. باري، دانشجويان با شكايت از اين افراد خواستار رسيدگي قوه قضاييه به اين امر شده بودند. ولي اكنون پس از گذشت بيش از 6 ماه از اين قضيه و عدم رسيدگي به شكايت دانشجويان 5 عضو انجمن اسلامي به دادگستري احضار شده اند. اين احضار در پي شكايت مسئول دانشگاه از اين دانشجويان عنوان شده است. ولي رئيس دانشگاه شهركرد مي گويد: «من شخصا از اعضاي انجمن اسلامي شكايتي نكرده‌ام و اين درگيري بين تعدادي از پرسنل دانشگاه و اعضاي انجمن اسلامي بوده كه آغازكننده‌ي اين درگيري هم انجمن بوده است.» مهدي مكارمي از دانشجويان احضار شده به دادگاه به خبرنگار ايسنا گفته: «ما شكايتي از ضاربان تسليم دادگستري كرديم، اما انگار براي تحت فشار قرار دادن و جلب رضايت، از ما شكايت كرده‌اند.» همچنين از نمايش بسياري از فيلم هاي داراي مجوز وزارت ارشاد توسط انجمن از سوي رياست اين دانشگاه جلوگيري مي شود. توجيه رياست اين دانشگاه اين است كه برخي از فيلم ها يي كه از سوي وزارت ارشاد مجوز پخش را دريافت كرده اند از لحاظ محتوايي داراي اشكلاتي مي باشد كه اين اشكالات سبب بروز اشاعه فساد و رواج بي بند و باري و ..... در سطح دانشگاه مي گردد.


دانشگاه گرگان:
نشريه دانشجويي کاوش که از سوي دانشجويان دانشگاه کشاورزي گرگان منشر مي شد، به حکم کميته ناظر بر نشريات دانشجويي، مجوزش باطل اعلام گرديد. همچنين نشريه دانشجويي اعتراض که از سوي دانشجويان همين دانشگاه منشر مي شد، به علت اعتراض به سيستم مديريت امور دانشجويي اين دانشگاه براي مدت يکسال توقيف گرديد.


دانشگاه شهيد چمران اهواز:
مديريت دانشگاه چمران اهواز اقدام به برگزاري انتخابات گزينشي و غيردموكراتيك شوراي مركزي انجمن كرده است. فراكسيون مدرن اين دانشگاه در بيانيه خود آورده است: «ردصلاحيت هاي گسترده ،‌ فاشيستي و جانبدارانه ي شوراي تحقيق سه نفره با يك عضو غير قانوني و يك عضو كنار گذاشته شده با سكوت سوال برانگيز هيات نظارت گره مي خورد و استقلال انجمن اسلامي با قدرت مي پيوندد.»


تربيت معلم سبزوار:
مصطفي صداقت جو و مهران کوشا، به علت اعتراض به بازداشت فعالين سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و انتشار و توزيع بيانيه دانشگاه تربيت معلم سبزوار توسط اداره اطلاعات اين شهر چندين بار احضار و دست آخر بازداشت و پس از چند ساعت بازجويي بطور موقت آزاد شدند.


دانشگاه تبريز:
حيدر زاهدي دانشجوي دانشگاه تبريز به اتهام شرکت در اجتماع غير قانوني و اقدام عليه امنيت کشور محاکمه شد. وي در دادگاه بدوي به دو سال حبس و اخراج از دانشگاه محکوم شده بود. همچنين حسين ميركريمي دانشجوي دانشگاه سهند تبريز به علت نوشتن مقاله انتقادي و نصب اين مقاله در بورد آزاد انجمن اين دانشگاه به يك ترم تعليق از تحصيل محكوم شده است.


رازي كرمانشاه:
فعاليتهاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه رازي کرمانشاه، به اتهام توهين و اهانت به برخي نهادهاي قانوني کشور با شکايت بسيج دانشجويي به حکم هيئت نظارت بر تشکلهاي دانشجويي اين دانشگاه، براي مدت 4 ماه ممنوع شد. اين حکم به مدت يکسال به حالت تعليق در آمد.


دانشگاه يزد:
در پرونده اي که براي انجمن جمهوري خواه دانشگاه يزد گشوده شده مرتضي برشجان، بهروز خالقي، نويد غلامي، عليرضا سلطاني‏، مصدق کشاورز و امير اسحاقي با اتهام شرکت در فعاليت تبليغيعليه نظام به دادگاه احضار شدند كه امير اسحاقي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام به 6 ماه حبس تعليقي محکوم گرديد. عليرضا سلطاني هم به سه ماه و يك روز حبس تعليقي از سوي شعبه سوم دادگاه انقلاب يزد محکوم شده است. اسحاقي در گفتگو با ادوارنيوز گفته است: « اين پرونده مربوط به دو سال پيش است که با تحريم انتخابات مجلس هفتم از سوي انجمن جمهوري خواه گشوده شد. که پيرو آن در خردادماه سال 83 بنده به همراه آقايان خالقي و غلامي دستگير و يک هفته را در بازداشت به سر برديم.»


علامه طباطبايي:
اكبر عطري دانشجوي سابق اين دانشگاه و از فعالان دانشجويي و سياسي از سوي دادگاه انقلاب زنجان غيابا به تحمل 4 ماه حبس تعزيري محکوم شده است. همچنين وي از سوي دادگاه انقلاب تهران به تحمل 5 سال حبس تعزيري نيز محکوم شده است.
همچنين عبدالله مؤمني دبير سابق تشكيلات دفتر تحكيم وحدت از سوي دادگاه انقلاب به پنج سال حبس تعزيري، به مدت پنج سال تعليق و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شد. در حكمي كه به مومني ابلاغ شده آمده است: «به اتهام اقدام عليه امنيت كشور از طريق اجتماع و تباني و تبليغ عليه نظام و انجام مصاحبه‌ها و سخنراني‌هايي عليه نظام به پنج سال حبس تعزيري محكوم مي شود. حبس مذكور براي مدت پنج سال معلق مي‌گردد.» فريد مدرسي نيز به 8 ماه حبس محكوم شده است. محمد رضا رحيمي راد به اتهام اهانت به رهبري به 6 ماه حبس تعليقي محکوم گرديده و اين در حالي است که وي در خصوص دو پرونده ديگر نيز در انتظار صدور راي دادگاه انقلاب به سر مي برد. محمد خاني دانشجوي رشته‌ي تعاون و رفاه اين دانشگاه، به اتهام شركت در تجمعي در مقابل دانشگاه تهران، ترغيب دانشجويان به تحصن در خوابگاه درباره انتخابات رياست جمهوري به تعليق از تحصيل محكوم شده است. عليرضا اردلان ديگر دانشجوي اين دانشگاه به اتهام اخلال در نظم عمومي به اخراج از خوابگاه محكوم شده است. شايان ذکر است که اين چندمين حکم صادره از طرف کميته انظباطي دانشگاه علامه بعد از روي کار آمد آيت اله شريعتي مدير روحاني دانشگاه علامه است كه در موارد قبلي با اعتراض شديد دانشجويان دانشگاه بعضا مجبور به عقب نشيني شد. قابل توجه اين كه برخوردهاي سركوبگرانه تنها دامان دانشجويان اين دانشگاه را نگرفته و به اساتيد هم سرايت كرده است. دكتر نمك دوست از اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه چندي پيش به بهانه هاي واهي اخراج شد. دانشجويان دانشگاه علامه در اعتراض به اين حركت تجمع اعتراض آميزي در اين دانشگاه برگزار كردند و خواستار بازگشت دكتر نمك دوست شدند.


شهيد رجايي:
نشريه دانشجويي گزينه 11 به حکم هيئت نظارت بر نشريات دانشجويي دانشگاه رجايي تهران براي مدت سه ماه توقيف گرديد. مهدي امين زاده از دانشجويان قديمي اين دانشگاه و عضو سابق شوراي مركزي دفتر تحكيم كه در گذشته تحت بازداشت و شكنجه بوده است سال جاري پس از پذيرفته شدن در مقطع فوق ليسانس به خاطر سابقه فعاليت دانشجويي از ثبت نام وي جلوگيري شد.همچنين به دستور هيئت نظارت بر تشکلهاي دانشجويي ، انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه ممنوع الفعاليت شد.


دانشگاه كاشان:
انجمن اسلامي دانشگاه علوم پزشكي كاشان نيز از جمله تشكل هايي است كه به دستور هيئت نظارت از ادامه كار آن جلوگيري شده است. دفتر تحكيم در بيانيه خود ضمن اعتراض به اين گونه حركات آورده است: «حاکميت اقتدار گرا سرکوب دانشجويان را آنچنان در دستور کار خود قرار داده است که برخورد در کميته هاي انضباطي را کافي ندانسته و براي خاموش کردن صداي دانشجويان حتي رسانه ها را از رساندن صداي مظلومانه شان و انتشار اخبار برخوردهاي قضايي و امنيتي منع کرده است».


شهيد باهنر كرمان:
سعيد اردشيري، رضا دلايي ميلان و حسين خداياري دانشجويان دانشگاه باهنر کرمان به اتهام اقدام بر ضد امنيت کشور از طريق تحريک ديگران عليه نظام و اغتشاش، به ترتيب به يکسال حبس و متهمين رديف دوم و سوم هرکدام به پنج ماه حبس تعليقي محکوم شدند.


صنعتي شريف:
پرونده محمد مباشري دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف به اتهام اقدام عليه امنيت کشور از دادگاه عمومي استهبان به دادگاه انقلاب اين شهرستان ارجاع شد.


دانشگاه گيلان:
هيئت نظارت بر تشکلهاي دانشگاه علوم پزشکي گيلان به شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تذکر کتبي داده که مصالح نظام جمهوري اسلامي را مد نظر قرار دهد. در اين نامه همچنين روند در پيش گرفته شده توسط انجمن مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنين آخرين شماره نشريه دانشجويي نويد نو كه وابسته به انجمن گيلان مي باشد موجب بروز فشارهاي فزاينده بر اين تشكل دانشجويي شده است. امام جمعه رشت طي سخناني به تهديد اعضاي انجمن اسلامي پرداخته و گفته است: «اگر آزادي اين است برادران بسيجي هم بايد آزاد باشند تا شما را از دانشگاه بيرون بيندازند». همزمان با اين سخنان، يکي از نشريات راست افراطي طي يادداشتي مطالب اين نشريه را «توهين و اهانت به اسلام، انقلاب و رهبري» دانست و خواستار برخورد قاطع مسئولان دانشگاه شد. گفتني است پرونده اي در خصوص اين نشريه در دادگستري گيلان تشكيل شده است كه شاكيان آن عموما نهادهاي امنيتي و حكومتي مي باشند. از سوي ديگر فشارهاي بيروني بر دانشگاه چنان است که گفته مي شود حتي حکم اخراج اين دانشجويان هم صادر شده است. نشريه انجمن اسلامي نيز توقيف شده است و پنج تن از دانشجويان به نام هاي علي رضا ميرزا بيگي، محسن سيدکاشي، احسان گسکري، مرتضي پرتويان، محمد فرضي زاده مشمول حکم هاي صادره از سوي کميته انضباطي خواهند شد، بدون آنکه هيچ جلسه اي از سوي کميته انضباطي براي شنيدن دفاعيات و سخنان دانشجويان تشکيل شده باشد. اما نکته جالب تر فشار نهادهاي بيروني و درون دانشگاهي بر دانشجويان، براي مسکوت نگاه داشتن اين قضيه است. به تمامي دانشجويان تذکر اکيد داده شده که اين خبرها در جايي درز پيدا نکند، زيرا «براي خود آن ها بد مي شود» و جلوي حل قضيه را مي گيرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

علوم پزشكي ايران:
هيات نظارت از صدور مجوز برگزاري برنامه انجمن دانشگاه علوم پزشكي ايران به مناسبت 16 آذر، روز دانشجو، خودداري كرد. دانشجويان اين دانشگاه در اعتراض به عدم صدور مجوز براي برگزاري مراسم بزرگداشت روز دانشجو و مخالفت با دعوت چند فعال دانشجويي به اين دانشگاه، تجمعي اعتراض آميز برگزار كرد.


دانشگاه مازندران:
انجمن دانشگاه مازندران نيز از جمله انجمن هايي است كه در راه ادامه كار و برگزاري انتخابات آن از سوي مديريت جديد دانشگاه وقفه ايجاد شده است. البته ناگفته نماند اين انجمن بنا بوده كه انتخابات خود و انجمن دانشكده هايش را در بهار سال گذشته كه هنوز دولت اصلاحات بر سر كار بوده برگزار كند. ولي به گفته اين انجمن «هيات نظارت قبلي آنقدر انجمن اسلامي دانشگاه را معطل کرد که عملاً فرصت برگزاري انتخابات از موعد مقرر گذشت و انتخابات انجام نشد. برهمين اساس انجمن دانشگاه مجوز تعويق انتخابات و مشروعيت قانوني فعاليت هاي کليه ي انجمن هاي اسلامي دانشگاه مازندران تا تاريخ 30/8/84 را از هيات نظارت و رياست وقت دانشگاه گرفت، اما آقاي بابائيان رياست فعلي دانشگاه و اعضاي هيات نظارت جديد و کليه ي مشاوران و مطلعان با تفسيري ناموجه و ناصواب حق فعاليت را از انجمن سلب و آن را به اصلاح اساسنامه مشروط کردند.» وضعيت فعلي انجمن دانشگاه مازندران را مي توان از جمله آخرين فرصت سوزي هاي دولت خاتمي و ضربات اصلاح طلبان حكومتي به جنبش دانشجويي دانست. آن طور كه انجمن دانشگاه مازندرانمي گويد در جهت حل مشكل خود تمام راه ها را طي كرده است. از مذاكرده و گفت و گو و اصلاح اساسنامه و... گرفته تا تجمع و تحصن و اعتراض. اما هنوز از سوي مديريت جديد دانشگاه به اين نهاد و آن نهاد داخل دانشگاه پاس داده مي شود و گويي مسئولين جديد اين دانشگاه خيال ندارند سدي كه در مقابل فعاليت هاي اين نهاد دانشجويي ايجاد كرده اند را از سر راه بردارند.


علم و صنعت:
احمد فرجي از دانشجويان سابق اين دانشگاه به 3 سال حبس محكوم شد. در دانشگاه علم و صنعت مطالب نشريات قبل از چاپ بايستي به رويت مسئولين برسد و در صورت تاييد، به چاپ برسد. همچنين مسئولين اين دانشگاه نيز از صدور مجوز براي برگزاري مراسم در روز دانشجو خودداري كردند. به همين خاطر دانشجويان تجمعي اعتراضي در اين خصوص برگزار كردند.


دانشگاه فردوسي مشهد:
محمد مهدي بخارايي، دانشجوي اين دانشگاه که در زمينه حقوق بشر فعاليت مي کند، پس از احضار به وزارت اطلاعات به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و داخلي کشور به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد.


دانشگاه آزاد:
دانشگاه آزاد نيز از سيل تهاجمات و برخوردها در امان نبوده است. در مجموعه اين دانشگاه چنان جو خفقاني حاكم است كه بسياري از دانشجويان شهامت كوچكتري عمل اعتراضي را به خود نمي دهند. در صورت تضييع حقوق دانشجويان نيز تشكل و نهادي مستقل و دانشجويي در اين دانشگاه وجود ندارد كه از حق دانشجويان دفاع كند. نشريه دانشجويي تخته سياه و سخن تازه توقيف گرديد. همچنين دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب اعضاي هيئت موسس انجمن اسلامي اين واحد را براي تشکيل انجمن فاقد صلاحيت دانسته است. امير رضا اردلان دانشجوي دانشگاه آزاد شهرضا، به اتهام فعاليتهاي سياسي و همکاري با گروهاي غير قانوني و مخالف حکومت به دستور مسئول دانشجويي اداره اطلاعات شهرضا، نيروهاي امنيتي از ورود وي به دانشگاه و جلسه امتحان جلوگيري بعمل آوردند. نامبرده توسط نيروهاي ضد شورش نيروي انتظامي بازداشت و به اطلاعات ناجا منتقل و پس از ساعاتي آزاد گرديد.انتخابات تشكل هاي دانشجويي دانشگاه آزاد هم با دخالت و دست اندازي مديريت اين دانشگاه به صورت گزينشي انجام شد. سه نفر از دانشجويان معترض بازداشت شدند كه به دنبال پيگيرى ها، روز بعد آزاد شدند. اخيرا نيز 10 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد شيراز به علت پيگيري مطالبات صنفي از دانشگاه حکم اخراج دريافت کرده اند.


...و در پايان:
در مجموع از آبان ماه امسال به اين سو و به فاصله كمتر از 5 ماه از استقرار كامل دولت جديد، 15 مورد حكم زندان براي دانشجويان صادر شده است، در 55 مورد دانشجويان به نهادهاي امنيتي و قضايي احضار شده اند، 19 حكم تعليق از تحصيل براي ايشان از سوي كميته هاي انضباطي صادر شده، 11 حکم اخراج صادر شده است، در راه فعاليت هاي آزاد 20 انجمن هاي دانشجويي مانع ايجاد شده است، در 5 مورد به صورت جدي فعاليت هاي انجمن ها از سوي مديران دانشگاه ها متوقف شده است، 10 نشريه دانشجويي توقيف شده اند و صدها نفر از دانشجويان به دلايل گوناگون به كميته هاي انضباطي احضار شده اند. و اين نتيجه فقط 5 ماه مهروزي دولت جديد است با دانشجويان!

تهيه و تنظيم: نشريه دانشجويي واژه، پلي تكنيك تهران

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دانشگاه، لگدمال دولت مهرورزي، گزارش نشريه دانشجويي واژه، ادوارنيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016