سه شنبه 22 فروردین 1385

نمايندگان به دنبال استيضاح هيئت رئيسه مجلس هستند، ايرانيوز

به دليل عدم توجه به خواست نمايندگان در به كارگيري اهرم هاي نظارتي

نصيري كه خود از طراحان اين استيضاح است گفت: اهرم‌هاي نظارتي مجلس، سوال، تذكر استيضاح و غيره است اما ما در مراحل متعدد شاهد بوديم كه هيئت رئيسه به بهانه‌هاي متعدد از به كارگيري اين اهرم‌ها توسط نمايندگان جلوگيري مي‌كند و سوال‌ها و استيضاح‌ها را مطرح نمي‌كند.به همين جهت تعدادي از نمايندگان مجلس به علت آنچه كه عملكرد ضعيف هيئت رئيسه خواندند، درصدد استيضاح هيئت رئيسه مجلس هفتم بر آمدند.

به گزارش خبرگزاري ايرانيوز، ناصر نصيري، نماينده دشت مغان با اعلام اين خبر، تصريح كرد: حد نصاب استيضاح هيئت رئيسه 25 نفر است و تعداد امضاها براي اين كار به حد نصاب رسيده است.

وي افزود: اعلمي، نماينده مردم تبريز در بحث استيضاح هيئت رئيسه پيشقدم است. نصيري در خصوص علت طرح استيضاح نيز اشاره كرد: علت طرح اين استيضاح، نقض آيين نامه مجلس و ضعيف كردن مجلس توسط هيئت رئيسه است به نحوي كه مجلس نمي‌تواند نقش اصلي خود را ايفا كند.

نصيري كه خود از طراحان اين استيضاح است گفت: اهرم‌هاي نظارتي مجلس، سوال، تذكر استيضاح و غيره است اما ما در مراحل متعدد شاهد بوديم كه هيئت رئيسه به بهانه‌هاي متعدد از به كارگيري اين اهرم‌ها توسط نمايندگان جلوگيري مي‌كند و سوال‌ها و استيضاح‌ها را مطرح نمي‌كند.

نماينده دشت مغان در خصوص مصاديق عدم طرح سوال‌ها گفت: در زمان طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش دولت خاتمي و همچنين به نحوي درزمان طرح استيضاح وزير دفاع دولت احمدي نژاد، رييس مجلس، جناب حداد عادل به اعمال نظر از استيضاح جلوگيري كردند.

وي افزود: عملكرد هيئت رئيسه باعث شد تا سوالات مطرح شده در مجلس لوث شده و تعداد آنها زياد شود و هر بار نيز به بهانه‌هاي متعدد از طرح آنها جلوگيري شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نصيري اضافه كرد: قبلاً هم استيضاح هيئت رئيسه با امضاي بيش از 40 نماينده طرح شده بود كه معلوم نشد چرا از طرح آن خودداري شد.

وي تصريح كرد: مجلس هفتم به خصوص درمسائل قوه مجريه، نمود خيلي ضعيفي دارد وظايف نمايندگان به خوبي اعمال نمي‌شود و نقش نماينده‌هاي ملت در مجلس به حداقل رسيده است.

نماينده دشت مغان درپايان گفت: هيئت رئيسه در سخنان خود نمايندگان مردم را در حد پايين مي‌بيند و دربسياري موراد حتي در سطح يك بخشداري هم به نماينده‌ها احترام نمي‌گذارد. شان نماينده راهيئت رئيسه بايد حفظ كند و اين درحالي است كه احساس ما اين است كه ضعف مجلس به ضعف هيئت رئيسه بر مي‌گردد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نمايندگان به دنبال استيضاح هيئت رئيسه مجلس هستند، ايرانيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016