سه شنبه 29 فروردین 1385

پیام "گوش شالوم"، جنبش صلح اسرائیلی به اتحادیه اروپا، ترجمه بهروز عارفی

گوش شالوم، یکی از جنبش های فعال در راه صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی هاست. این سازمان در بیست سال گذشته از یک صلح پایدار میان دو «دولت» بر پایه معیارهای بین المللی دفاع کرده و میکند. یوری آونری، مسئول این جنبش از شخصیت های صلح طلب معتبر اسرائیل است. وی در جریان محاصره بیروت در سال 1982، توانست با یاسر عرفات گفتگو کند و حاصل آن را در نشریات اسرائیل منتشر سازد.
در شرایطی که خطر گرسنگی مردم فلسطین را تهدید میکند، جنبش صلح در فراخوانی خطاب به اتحادیه اروپا، کشورهای اروپا را به اتخاذ سیاستی مستقل و انسانی در قبال مردم فلسطین دعوت میکند. این فراخوان در شماره 12 آوریل روزنامه های «هآرتص» و «جروزالم پست » چاپ شده است.
در زیر ترجمه این فراخوان را میخوانید:


فراخوان به اروپا

ما میهن پرستان اسرائیلی که نگران آینده دولت مان هستیم، بدینوسیله شما رهبران اتحادیه اروپا و سران دول اروپائی را فرامیخوانیم تا :

• به حصر حکومت فلسطین پایان دهید.
• به خاطر ساقط کردن دولت انتخابی یک ملت، به تمامی آن ملت گرسنگی ندهید.

درست سه ماه پیش ، ناظرین اروپائی بر انتخابات فلسطین نظارت کردند. آنان فلسطین را به عنوان نخستین دموکراسی در جهان عرب معرفی کردند. (فلسطین دومین انتخابات دموکراتیک را برگزار کرد. در انتخابات اول، جنبش فتح برنده شده بود.)
این بار، مجلسی انتخاب شده است که حماس در آن اکثریت دارد. اما حالا شما به مردم فلسطین درس دموکراسی میدهید: شما به آن ها میگوئید، تا زمانی که آنان حکومت منتخب خود را ساقط نکنند، نه شیری برای کودکان، نه داروئی برای بیماران، نه شغلی برای بیکاران و نه دستمزدی برای پزشکان و معلمان دریافت نخواهند کرد.
شما بر رهنمود مغرضانه مشاور نخست وزیر اسرائیل صحه میگذارید. او گفته بود: « ما آن ها [فلسطینی ها] را در مضیقه مواد غذائی نگهمیداریم ولی موجب مرگ شان نمی شویم».
این سیاست نه تنها وحشیانه است، بلکه اشتباه بزرگی نیز می باشد. هیچ خلقی در دنیا، به چنین فشار تحقیر آمیز و خشنی از سوی بیگانگان تن نخواهد داد. نتیجه اجتناب نا پذیر این منش، رادیکال تر شدن افکار عمومی فلسطین و افزایش نفرت آنان از اسرائیل و غرب در سراسر جهان عرب و اسلامی خواهد شد.
چنین امری حتی، جستجوی صلح را غیرقابل دسترس خواهد کرد، صلحی که همچون هوا برای استنشاق ضروری است. این کار به حمام خونی منتهی خواهد شد که به بهای خون هزاران اسرائیلی، فلسطینی، اروپائی و آمریکائی تمام خواهد شد.
• باحکومت فلسطین گفتگو کنید!
• گفت وشنود با حماس را آغاز کنید!
به یقین، حماس باید دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد، همان طوری که دولت اسرائیل باید وجود دولت فلسطین را بشناسد. اما چنین شناسائی ای از مذاکرات حاصل میشود و نه از راه های دیگر.
به یقین، آن ها باید از خشونت دست بردارند، درست مثل اسرائیلی ها. اما حتی در این مرحله، امکان دست یابی به یک آتش بس طولانی وجود دارد.
به یقین، آن ها باید راه حل وجود دو دولت را بپذیرند. و همان طور، اسرائیل باید چنین کند.
اما رهبران آنان بطور غیر مستقیم اشاره کردند که برای این کار آماده اند- و باید آن را به بوته آزمایش مذاکرات گذاشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رهبران اروپا، ما شما را فرا می خوانیم:

این امر به نفع اروپا، به نفع اسرائیل و فلسطین است که در راه تامین صلح بکوشیم. تسلیم فشارمنافع خارجی نشوید. این فشارها به افرادی تعلق دارد که سیاست شان، بارها در خاورمیانه به فاجعه منجر شده است.
برای رضای همه ما، سیاست مستقلی را دنبال کنید که بر عقل و اخلاق استوار باشد.

گوش شالوم
جنبش صلح اسرائیلی

- Gush Shalom, P.O.Box 3322, Tel-Aviv 61033 * www.gush-shalom.org

ترجمه: بهروز عارفی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پیام "گوش شالوم"، جنبش صلح اسرائیلی به اتحادیه اروپا، ترجمه بهروز عارفی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016