جمعه 29 اردیبهشت 1385

وزير دفاع آمريكا: ايران در بي‌‏ثباتي‌‏هاي عراق دست دارد، ايلنا

خروج شتابزده نيروهاي نظامي آمريكا از عراق صرفا به نفع ايران خواهد بود


تهران- خبرگزاري كار ايران

وزير دفاع آمريكا بار ديگر ادعا كرد: ايران در بي‌‏ثباتي‌‏هاي عراق دست دارد.

به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران (ايلنا) دونالد رامسفلد به اعضاي كميته فرعي دفاعي مجلس سنا گفت: خروج شتابزده نيروهاي نظامي آمريكا از عراق صرفا به نفع ايران خواهد بود.
به گزارش راديو آزاد اروپا رامسفلد در ادامه ادعاهاي خود افزود: نيروهاي نظامي آمريكا دايما تسليحات ساخت ايران را در عراق پيدا مي‌‏كنند، هرچند وي تصديق كرد شواهد و مدارك عيني از دخالت ايران در عراق وجود ندارد.
وي افزود: مشكل ما اين است كه بايد شخصي را از دولت ايران دستگير كنيم كه تسليحات به عراق وارد مي‌‏كند تا بتوانيم اين دو مساله را به هم ربط دهيم، درغير اين صورت نمي‌‏توانيم بگوييم صادرات اين تسليحات از سوي دولت ايران حمايت مي‌‏شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دونالد رامسفلد مدعي شد؛ از ديد ايراني‌‏ها ضعف نهاد عراق و دولت منتخب مستقل عراق بهترين چيز در جهان است.
وي هم چنين مدعي شد كه خروج نيروهاي آمريكايي از عراق ايران را به رويارويي جامعه بين‌‏المللي بر سر برنامه هسته‌‏اي‌‏اش تشويق مي‌‏كند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وزير دفاع آمريكا: ايران در بي‌‏ثباتي‌‏هاي عراق دست دارد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016