جمعه 29 اردیبهشت 1385

احمد شيرزاد: عكس العمل و واكنش ايران تعيين مي‌كند كدام ديدگاه به شوراي امنيت برود، ايرانيوز

ديدگاه تندروهاي آمريكايي مبني بر لزوم برخورد قاطع با ايران يا ديدگاهي كه معتقد است ايران حاضر به معامله است


اين عكس العمل و واكنش ايران است كه تعيين مي‌كند ديدگاه تندروهاي آمريكايي مبني بر لزوم برخورد قاطع با ايران بر روي ميز شوراي امنيت قرار گيرد يا ديدگاه كشورهايي كه معتقدند ايران در ظاهر بسيار سازش ناپذير مي نمايد، اما در باطن حاضر به معامله است.

"دكتر احمد شيرزاد" عضو ارشد پژوهشكده فيزيك دانشگاه تهران، در گفت و گو با ايرانيوز، اظهار داشت: در حال حاضر رقابت سنگيني ميان دو طيف تحليلگران خارجي در خصوص چگونگي برخورد با مساله هسته‌اي ايران وجود دارد. نخست مفسران و سياستمداراني كه معتقدند مذاكره با ايران راه به جايي نمي‌برد و بايد هر چه سريعتر تصميم قاطعي بر ضد جمهوري اسلامي اتخاذ شود كه عمدتاً هيات حاكم آمريكا و بخصوص جناح تندرو و شخصيتهايي مانند جان بولتون قايل به اين ديدگاه هستند.

استاد فيزيك دانشگاه به تحليل ديدگاه دوم در اين زمينه پرداخته و گفت: برخي كشورها و تحليلگران مدعي اند كه مقامات مسؤول در ايران علي الظاهر بسيار سازش ناپذير و قاطع نشان مي‌دهند، اما در باطن حاضر به معامله مي‌شوند و در گفت و گوهاي خودماني‌تر مي‌توان آنها را به اين خواسته جهاني راضي كرد.

وي اصل تقابل اين دو ديدگاه را كشمكش‌هاي كنوني در عرصه جهاني بر سر موضوع هسته‌اي ايران دانست و خاطر نشان كرد: در هفته‌هاي پيش از اعلام اروپا براي بررسي "پكيج تشويقي" شاهد موفقيت نسبي ديدگاه اول بوديم كه خواستار اتخاذ تدابير عملي عليه ايران در سازمان ملل و شوراي امنيت بودند. البته اين درخواست تا كنون مورد موافقت همگان قرار نگرفته و صاحبان اين تفكر هنوز نتوانسته‌اند به تجهيز امكانات براي رسيدن به هدفشان برسند.
وي افزود: به همين دليل اروپايي‌ها كه قايل به مذاكره براي رسيدن به هدف هستند، دوباره فعال شده‌اند و در طول دو هفته اخير شاهد پيشنهاد ات تشويقي آنها هستيم.

شيرزاد، تاكيد كرد: هر گونه عكس العمل مقامات ايران مي‌تواند در آينده تعيين كننده اين باشد كه كدام راه حل پيشنهاد به روي ميز شوراي امنيت قرار گيرد.

نماينده مردم اصفهان در مجلس ششم، در ادامه گفت و گو با ايرانيوز به تحليل مواضع گروه‌هاي داخلي پرداخت و گفت: بخش‌هايي از دولتمردان كنوني كشورمان مي گويند كه كشورهاي غربي به خصوص آمريكا در عمل عاجز از برخرود با ايران هستند و نمي‌توانند به يك تصميم واحد برسند. بنابراين پرونده كاملاً به نفع ايران پيش مي‌رود و اگر ما قاطع باشيم، آنها هر چند مقداري تبليغات منفي بر عليه ما به راه خواهند انداخت، اما در نهايت واقعيت ايران هسته‌اي را خواهند پذيرفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي، درعين حال به تحليل نظر بسياري از كارشناسان پرداخت كه معتقدند؛ در رخدادهاي عرصه سياست بين المللي شاهديم كه با وجود حركت‌هاي رفت وبرگشتي و تاكتيك‌هاي گذرا، برنامه‌هايي كه آنها (غرب) براي برخورد با ايران تنظيم كرده‌اند، صرف نظر از افت و خيرها و كم و زيادها به هر حال رو به جلو بوده و پيش خواهد رفت و اعطاي مشوق‌هاي پيشنهادي بيش از آنكه ناشي از ضعف و ناتواني تنظيم كنندگان اين پيكج باشد، حاكي از يك مقطع تاكتيكي براي اجماع بيشتر بر ضد ايران است.

«درواقع غرب به دنبال ترسيم چهره‌اي از ايران است كه هر نوع تعامل ديپلماتيك با آن ممكن نيست.»

دكتر شيرزاد، در پايان گفت: به نظر مي‌رسد كه نظر تصميم گيرندگان فعلي هسته‌اي كشورمان قايل به ديدگاه نخست (عجز و ناتواني غرب از برخورد با ايران) است. اين درحالي است كه هر گونه تصميم دولتمردان ايران، تعيين مي كند كه كدام پروژه غربي بر روي ميز شوراي امنيت قرار گيرد.

Copyright: gooya.com 2016