جمعه 5 خرداد 1385

"علما" راجع به هوا نظري ندارند! دنا رباطي، شهروند

از اين ستون تا تو

سلام
فقهاي جامع الشرايط حكومتي كه بنا به "جامع الشرايط" بودنشان در همه امور صاحب نظر هستند و اين مسئله از زمان تاسيس جمهوري اسلامي تا به حال گوش تا گوش تا آنجا كه امكان داشته به اين صلاحيت هاي دولتي افزوده تا جايي كه حكم "حلال و حرام" معروف از "مسئله" اگر سقف خراب شود و زن لخت طبقه بالا يكراست طوري سقوط كند روي مرد طاق باز از قبل تحريك شده ي طبقه پايين و عمل سكس بر اثر اين اتفاق بين دو اين نامحرم انجام شود، آيا اين سكس حلال است يا حرام، تا برسد به مسئله غني سازي اورانيوم و كيك زرد را نيز در برمي گيرد. و اين حيطه و عرصه وسيع از اتاق خواب تا دانش هاي مختلف، تعهدي است كه فقهاي حكومتي به جمهوري اسلامي دارند و آن را خدمت به "اسلام عزيز" مي دانند و از هر كدام از اين عاليجاه ها هم درباره موقعيت شان سئوال شود، همه درست مثل سربازهاي ارتش مقابل امور معلوم، واكنش يكسان دارند، مي گويند "طلبه كوچكي هستم كه انجام فرايض مي كنم."
اما همين "علما" و "علامه ها" وقتي نفع و صلاح "امت" مطرح مي شود، دامنه علم شان كوتاه مي شود و تقصير را به گردن دشمنان اسلام مي اندازند و قضيه را فيصله مي دهند.
ــــ
مثلا اين "علما" چرا حكمي مثل اين "در جمهوري اسلامي بعد از 27 سال فقر حرام است و مسبب اين فقر هم حكومت است"، صادر نمي كنند؟
طبق آمارهاي منتشر شده در سال گذشته بر اثر آلودگي هواي تهران نزديك به ده هزار نفر جان خود را از دست داده اند و عامل اين امر نبود برنامه هاي علمي كنترل و گسترش شهري از جانب مقامات شهر تهران است. اسف انگيز اينكه اين آمار هر سال فزوني مي گيرد و درباره آن هم هيچ اقدام موثري كه حداقل آمار تلفات را پايين بياورد انجام نشده و از آن هم بدتر اين كه يكي از وكلاي مجلس گفته است كه آلودگي هواي تهران به سبب تغييرات جوي ست!
نمي دانم چرا اين "علما" در بعضي از رساله ها مثل متخصصين آب شناسي درباره آب پاك و حلال، و تميز آن با آب ناپاك و حرام، صفحه هاي رساله خود را به اين موضوع اختصاص مي دهند، اما وقتي به هوا مي رسد سكوت مي كنند! از اين علما بايد‌ پرسيد چرا آشاميدن و وضو گرفتن در آب پاك و جاري را، در دهل مي كوبيد، اما در مورد تنفس و نماز خواندن در هواي ناپاك سكوت مي كنيد؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين "علما" حداقل مي توانند با اشاره به اين گونه مسائل در رساله هاي خسته كننده و يكسان و از روي هم كپي شده ي خود، تغييري حاصل كنند.
آمار قربانيان هواي آلوده تهران در سال گذشته از تلفات آمريكا و متحدانش ظرف سه سال گذشته در عراق به مراتب بيشتر است، اما جمهوري اسلامي ترجيح مي دهد به جاي رسيدگي به اين امور به دنبال اورانيوم و به راه راست هدايت كردن رئيس جمهور آمريكا و شعبده بازي هاله نور دور سر احمدي نژاد باشد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"علما" راجع به هوا نظري ندارند! دنا رباطي، شهروند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016