دوشنبه 8 خرداد 1385

یک سایت جدید برای صلح

www.iranpeace.com

بالاخره پس از مدتها سایت صلح ایران را به راه انداختیم. برای این کار باید ممنون دوست خوش فکر و عزیزمان امیر باشم که زحمت طراحی و بارگذاری سایت را کشیده است. فکر می کنم مهمترین رسالت ما، امروز این باشد که با نظامی گری مقابله کنیم. صلح ایران آمده است تا از آشتی بگوید و آزادگی.
در جهانی که گلوله زبان قدرتمداران و زورگویان است. در جهانی که صلح، شعری صرف گشته و قدرتهای بزرگ با توجیه های ماکیاولیستی دست به هر جرم و جنایتی در سطح جهان می زنند و مافیای سرمایه داری جهانی، یورش نظامی را تنها راه حل بحران های کنونی سرمایه می داند. صلح ایران، گوشه ای از تلاش عده معدودی از ایرانیان است، برای مقابله با جنگ و اعتراض به خطر حمله نظامی که کشور ما را تهدید می کند. صلح ایران به جنگ معترض است. به کشتار فلسطینیان، به اشغال نظامی عراق و افغانستان. به جنگ های داخلی افریقا. به کستار انسان در هر گوشه دنیا. به صلح ایران یاری رسانید، مقالات و نظرات شما می تواند در راه دستیابی به صلح و دوستی، برای نجات انسانیت از بند قدرتمداران سرمایه سالار، یاری رساند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از امروز یک پایگاه برای صلح و آزاداندیشی ایرانیان، برای همراهی ایرانیان با جنبش های ضد جنگ در جهان، وجود خواهد داشت. صلح ایران را بخوانید و به دیگران توصیه کنید.

ا.ز.ل
صلح ایران
info@iranpeace.com

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'یک سایت جدید برای صلح' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016