پنجشنبه 4 آبان 1385

تغيير فرکانس های راديو بی بی سی

فرکانس های راديويی از ۲۹ اکتبر ۲۰۰۶ (هفتم آبان ۱۳۸۵) تا ۲۴ مارس ۲۰۰۷ (چهارم فروردين ۱۳۸۶) عبارتند از:
برنامه های خبری و سياسی برای ايران

برنامه بامدادی چشم انداز هر روز از ساعت ۰۲۳۰ به وقت گرينويچ ۶ صبح به وقت تهران به مدت ۲ ساعت پخش می شود. سراسر برنامه بامدادی روی موج متوسط ۲۲۸ متر فرکانس ۱۳۱۴ کيلو هرتز و موجهای کوتاه ۴۱ و ۴۹ متر فرکانسهای ۷۱۶۵ و۵۹۵۸ و ۶۱۶۵ کيلوهرتز پخش می شود.

برنامه شامگاهی جام جهان نما هر روز از ساعت ۱۶ به وقت گرينويچ ۱۹۳۰ به وقت تهران به مدت ۴ ساعت با مجموعه ای از خبر گزارش و تحليل پخش می شود. در روزهای پنجشنبه و جمعه دو ساعت آخر جام جهان نما به برنامه های تفريحی و موسيقی اختصاص دارد.

سراسر برنامه شامگاهی بی بی سی روی موج متوسط ۲۲۸ مترفرکانس ۱۳۱۴ کيلوهرتز و موج کوتاه ۴۹ متر فرکانس ۶۰۹۰ کيلوهرتز پخش می شود. در دو ساعت آخر، برنامه جام جهان نما را روی موج کوتاه ۴۱ متر فرکانس ۷۱۸۰ کيلوهرتز هم می توانيد بشنويد. شنوندگان اين برنامه دراروپا يک ساعت اول جام جهان نما را می توانند روی موج کوتاه ۴۹ متر فرکانس ۶۱۹۵ کيلوهرتز بشنوند.

برنامه های تفريحی و موسيقی

برنامه تفريحی روز هفتم هر جمعه از ساعت ۰۹۳۰ به وقت گرينويچ ۱۳۰۰ به وقت تهران به مدت دو ساعت پخش می شود. اين برنامه را می توانيد روی موجهای متوسط ۲۲۸ متر و ۲۴۰ متر فرکانسهای ۱۳۱۴ و ۱۲۵۱کيلوهرتز و موج کوتاه ۱۳و ۲۵ متر فرکانسهای ۲۱۵۱۵ و ۱۳۰۳۰ کيلوهرتز بشنويد.

پخش برنامه های بی بی سی روی ماهواره

برنامه های راديو فارسی بی بی سی از ماهواره هات برد ۶ و ۲ پخش می شوند. شنوندگان می توانند برنامه های ما از روی اين ماهواره ها با مشخصات زير دريافت کنند:

مشخصات برای دريافت از ماهواره هات برد ۶:
BBC Persian - Iran
زاويه آنتن ۱۳ درجه شرقی
فرکانس پخش ۱۱۱۱۷ مگاهرتز
پولاريزاسيون عمودی
Symbol rate: ۲۷۵۰۰
FEC ۳/۴

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


مشخصات برای دريافت از ماهواره هات برد ۲:
BBC Persian
زاويه آنتن ۱۳ درجه شرقی
فرکانس پخش ۱۱۷۲۷ مگاهرتز
پولاريزاسيون عمودی
Symbol rate: ۲۷۵۰۰
FEC ۳/۴

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تغيير فرکانس های راديو بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016