پنجشنبه 30 آذر 1385

انتقال کيانوش سنجری به بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوين، کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر

بنا بر گزارشات رسيده از زندان اوين، کيانوش سنجری پس از تحمل ۷۵ روز سلول انفرادی به بندعمومی بازداشتگاه ۲۰۹ منتقل شد.

کيانوش سنجری وبلاگ نويس و فعال سياسی در روز ۱۶ مهرماه در جريان اعتراضات و ناآرامی در اطراف منزل آيت الله بروجردی به همراه صدها تن ديگر بازداشت شد.

اين درحالی است که چندی پيش از زندان اوين خبر رسيد، سنجری پس از انتقال به دادگاه انقلاب پيشنهاد قاضی دادگاه برای تامين وثيقه و آزادی مشروط را رد نموده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


کيانوش سنجری پيش از اين نيز بارها، به اتهامات گوناگون بازداشت و در زندان به سر برده بود.

Komite.gozareshgar@gmail.com
http://komitegozareshgar.blogfa.com

Copyright: gooya.com 2016