دوشنبه 26 آذر 1386

تهدید عمار گلی به دلیل مصاحبه و اطلاع رسانی در مورد وضعیت برادرش، اميرکبير

خبرنامه امیرکبیر: عمار گلی، برادر یاسر گلی دانشجوی سنندجی دربند، به دلیل مصاحبه ای که با خبرنامه امیرکبیر انجام داده بود، توسط افرادی ناشناس مورد تهدید قرار گرفته است. چندی پیش عمار گلی در مصاحبه ای با خبرنامه امیرکبیر، آخرین وضعیت یاسر گلی را که از هفدهم مهرماه دربند می باشد و فشارهای غیرقانونی وارده بر خانواده آنان را بازگو کرده بود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر افرادی ناشناس با عمار تماس گرفته و وی را تهدید کرده اند که حق ندارد در مورد وضعیت بردارش، یاسر، که از بیماری قلبی نیز رنج می برد، مصاحبه کند و در صورت اطلاع رسانی با وی برخورد خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

لازم به ذکر است در حال حاضر با وجود اینکه ۱۰ روز است که قرار بازداشت موقت یاسر به پایان رسیده است ولی مسئولین هیچ پاسخی در مورد ادامه بازداشت یاسر گلی به خانواده وی نمی دهند.

همچنین دادستان سنندج از پدر یاسر گلی به دلیل تشویش اذهان عمومی شکایت کرده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تهدید عمار گلی به دلیل مصاحبه و اطلاع رسانی در مورد وضعیت برادرش، اميرکبير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016