یکشنبه 2 تیر 1387

تهران امروز؛ لغو امتياز و احضار مدیر مسؤول به اتهام توهین به رئیس جمهور، فارس

دبيرخانه هيئت نظارت بر مطبوعات اعلام كرد: روزنامه «تهران امروز» شنبه شب لغو امتياز شد.

به گزارش فارس، در جلسه روز شنبه مورخ 1/4/87 به استناد تبصره ماده 11 قانون مطبوعات كه مقرر مي‌دارد در صورتي كه صاحب ‌پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده 9 اين قانون را فاقد شود به تشخيص هيئت نظارت مقرر در ماده 10 و با رعايت تبصره‌هاي آن پروانه نشريه لغو مي‌شود و مستنداً به بند يكم قسمت «ب» ماده 9 همين قانون، پروانه نشريه «تهران امروز» لغو شد.

کیهان نیز در سایت خود خبر از احضار مدیر مسؤول تهران امروز داد و نوشت:

روزنامه تهران امروز ، با انتشار ويژه نامه اي 16 صفحه اي، سياه نمايي عليه رئيس جمهور و دولت را بسيار فراتر از رويه معمول روزنامه هاي زنجيره اي به انجام رساند! به بخشهايي از عبارات بكار رفته دراين روزنامه توجه كنيد:

«دوران مديريت دولت نهمي ها بر پايتخت چنان بود كه در سومين سالگرد تشكيل اين دولت هنوز يادگاري هاي بسيارش بر پيكره اين شهر خودنمايي مي كند...

ابهامات و تخلفات مالي شهرداري تهران در زمان مديريت احمدي نژاد يادگاري دولت نهمي ها و شاهنامه اي از شاهكارهاي شهردار ديروز و رئيس جمهور امروزمان است...

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

احمدي نژاد، شهردار وقت تهران كه دكتراي خود را هم در حوزه حمل و نقل عمومي و ترافيك گرفته است باعث و باني اصلي احداث مونوريل صادقيه بود كه 3 سال است بر عقل و منطق همه تجربيات جهاني مي خندد...

امروز مونوريل در باغ وحش ها ، شهربازي ها و نمايشگاه هاي شهرهاي جهان به كار گرفته مي شود...

امضاهاي آخرين احمدي نژاد در لباس شهردار بر برگه هايي با نشان شهرداري تهران تعهدات بسياري را از جنبه مالي و اعتباري بر شهرداري تهران تحميل كرده است...

كالبد شكافي عملكرد دست اندركاران دولت حاكي از اين است كه كلمه «زن» و «زن» بودن به جرمي نامشخص بدل شده است...

افزايش فشار سياسي به ايران از يك سو و مظلوم نمايي هرچه بيشتر اسرائيل و جلب حمايت قاطع تر غرب از رژيم صهيونيستي در قبال موضع رئيس دولت ايران از سوي ديگر از جمله دستاوردهاي پروژه نفي هولوكاست بود كه توسط رئيس دولت نهم نصيب ايران شد...

احمدي نژاد در دوران رياست جمهوري علاقه دارد از روش «دوربرگرداني» براي تمشيت امور استفاده كند تا جايي كه مي توان دولت احمدي نژاد را دولت «دوربرگردان» نيز توصيف كرد...

مبنا و محور سياست دوربرگرداني ساده سازي امور است...

هاله نور با همين نگاه رويت مي شود...

با همين فرض است كه نياز چنداني به كارشناس و متخصص احساس نمي شود...

وقتي بنا به ادعاي احمدي نژاد «مديريت» امور حتي مديريت جلسه دانشگاه كلمبيا با حضرت ولي عصر(عج) باشد، تكليف مخالفان و منتقدان اين دولت كاملاً قابل حدس است...»

گفتني است بلافاصله پس از انتشار اين سياه نامه موهن از سوي روزنامه تهران امروز، مسئول اين روزنامه به اتهام چاپ مطالب و تصاوير اهانت آميز نسبت به رئيس جمهور و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و ايراد افترا، با شكايت مدعي العموم به دادسراي كاركنان دولت احضار شد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تهران امروز؛ لغو امتياز و احضار مدیر مسؤول به اتهام توهین به رئیس جمهور، فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016