سه شنبه 25 تیر 1387

بازداشت سه فعال سياسی در رابطه با اعتصاب اخير در کردستان، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران


"هيمن فرهادی" ، "ريبين رموزی" و "سياوش خندانی" از اهالی شهر بانه در تاريخ ۲۲/۴/۸۷ در شهر بانه ، بعلت تبليغ اعتصاب عمومی که در کردستان که به مناسبت سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو برگزار گرديد بازداشت گرديند.
هر چند تعداد بازداشت شدگان دهها تن اعلام شده است ، اما همچنان از هويت کامل بازداشت شدگان اطلاع دقيقی در دست نيست ، نامبردگان پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل گرديند و کماکان از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016