شنبه 22 تیر 1387

تعطيلی بازار در شهرهای مهاباد، سقز، بوکان و اشنويه به مناسبت نوزدهمين سالگرد ترور عبدالرحمان قاسملو، آژانس خبری موکريان

صبح امروز شنبه ۲۲ تير ماه ۱۳۸۷ مردم شهرهای مهاباد ، سقز، اشنويه و بوکان به مناسبت نوزدهمين سالگرد ترور دکترعبدالرحمان قاسملو و به منظور محکوم کردن ترور و تروريسم ، مغازه و محل کسب خود را به حالت تعطيل در آوردند.

اين اعتراض مدنی در کليه مناطق شهر مهاباد از جمله ميدان شهرداری ، خيابان شاپور ، خيابان طالقانی ، چهارراه ميدان آرد ، ميدان ملاجامی ، خيابان شهريکندی ، جام جم ، چهارراه مولوی ، فلکه ماملی ، چهارراه آزادی ، ميدان استقلال ، باغ شايگان و پشت تپ ، فلکه شوانه ، خيابان دانشگاه ، بازارچه ، تاريکه بازار و خيابان محمد قاضی به چشم ميخورد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در سقز نيز به همين مناسبت مغازه ها و بازار در راسته بازار اردلان ، بازار روز، بازار پارچه فروش ، بازار نه که روز ، ميدان هه لو ، چهارراه آزادگان ، گاراژميرده ، خيابان جمهوری و سرچم ولی خان تا لحظه تنظيم خبر تعطيل بود.

بنا به گزارش های رسيده ، در شهرهای بوکان و اشنويه نيز مردم با به حالت تعطيل درآوردن مغازه و محل کسب خود در بازار ، مراکز تجاری و خيابان های اصلی شهر، در اين اعتراض مدنی شرکت نموده اند.

Copyright: gooya.com 2016