دوشنبه 7 مرداد 1387

به جرم فعاليت های مدنی، ودود اسدی بازداشت شد، ائلناز اردبيلی


ودود اسدی

ودود اسدی دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی اردبيل در ۴ خرداد سال ۱۳۸۵ به همراه شورای مرکزی اين انجمن توسط مامورين اطلاعات اردبيل دستگير و بعد از مدتی به بازداشتگاه اطلاعات تبريز منتقل گشته بود . وی بعد از تحمل بيش از ۴۰ روز حبس توام با شکنجه آزاد گشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ودود اسدی علاوه بر فعاليت در انجمن ، مدير مسئول و صاحب امتياز نشريه دانشجويی "سحر" بود که اين نشريه نيز بعد از انتشار چند شماره از سوی مسئولين دانشگاه آزاد اردبيل لغو امتياز شد . لازم به ذکر است که فعاليت انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه آزاد اردبيل بعد از برگزاری مراسم "آنا ديليم" بمناسبت بزرگداشت استاد شهريار و گفتمانهای سياسی با دخالت مسئولين استانی با صدور حکم تعليق از سوی هيات نظارت بر تشکلهای دانشجويی به حالت تعطيل در آمده بود که بعد از تحصن شورای مرکزی و دانشجويان اين دانشگاه حکم صادره باطل و حکم ديگری مبنی بر ادامه فعاليت اين انجمن صادر گشت .


ودود اسدی در طی دوران دانشجويی در اردبيل بارها از سوی مسئولين دانشگاه تهديد به اخراج شده بود که اين تهديدها بعد از انتقال وی به دانشگاه رشت نيز ادامه داشت. او عصر روز سه شنبه ۱ مرداد ۸۷ در منزل خود در شهر رشت توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است و هم اکنون تنها خبری که از وی در دست است نگهداری او در بند ۲۰۹ زندان اوين می باشد. ودود اسدی، دانشجوی زمين شناسی دانشگاه آزاد رشت است.

لازم بذکر است که دستگيری فعالين دانشجويی ، فرهنگی ، نويسندگان و ... در اردبيل طی روزها و ماههای گذشته شدت گرفته است بگونه ای که اردشير کريمی خياوی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه آزاد اردبيل ، صاحب امتياز و مدير مسئول نشريه خزر ، عسگر اکبرزاده دانشجوی دانشگاه پيام نور اردبيل هر کدام با وثيقه ۳۰۰ ميليون ريال ، حسين حسينی دبير سابق انجمن اسلامی آموزشکده رازی اردبيل با وثيقه ۱۰۰ميليون ريال ، وحيد رادمهر دانشجوی دانشگاه پيام نور اردبيل با وثيقه ۸۰ ميليون ريال ،بهروز عليزاده ،ودود سعادتی فعالين فرهنگی، رحيم غلامی روزنامه نگار،نويسنده نيز هر کدام با وثيقه ۳۰۰ ميليون ريال بعد از تحمل روزها بازداشت در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های روحی و جسمی شدند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'به جرم فعاليت های مدنی، ودود اسدی بازداشت شد، ائلناز اردبيلی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016