دوشنبه 7 مرداد 1387

احضار ۵ تن از فعالان هويت طلب به دادگاه مراغه، ادوارنيوز


ادوارنيوز: دادگاه انقلاب مراغه ۵ تن از فعالين هويت طلب آذربايجانی، به نامهای ياشار حکاک پور، داوود عظيم زاده، حامد يگانه پور، مجيد پ‍ژوه فام و عليرضاحقی را به اين دادگاه احضار نمود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حکاک پور، عظيم زاده، يگانه پور، پژوه فام و حقی در رابطه با اعتراضات مردمی بر عليه مطلب توهين آميز در روزنامه دولتی ايران در خرداد ۸۵ روز دوشنبه ۷/۵/۸۷بايد در دادگاه انقلاب مراغه حضور يابند.

وکالت اين افراد را محمد رضا فقيهی بر عهده دارد.

پيش از اين دادگاه انقلاب مراغه جهت رسيدگی به پرونده اين متهمان در مورخه ۱۵/۵/۸۵ تشکيل جلسه داده بود و به دليل فقدان مدارک و مستندات پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارجاع نموده بود اما تا کنون عليرغم پيگيريهای متعدد اين افراد دستگاه قضايی حاضر به پاسخگويی نبود.

لازم به ذکر است که اين افراد روز ۵ خرداد ۸۵ توسط اداره اطلاعات استان آذربايجانشرقی دستگير و پس از ۵۲ روز بازداشت موقت به قيد وثيقه ۳۰ ميليون تومانی آزاد شده بودند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احضار ۵ تن از فعالان هويت طلب به دادگاه مراغه، ادوارنيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016