سه شنبه 12 شهریور 1387

صدور حکم اعدام برای دو تن از بازداشت شدگان طرح ارتقای امنیت اجتماعی، کميته گزارشگران حقوق بشر

هانی خواندار از متهمان طرح موسوم به ارتقای امنيت اجتماعی- مبارزه با اراذل و اوباش- که از ارديبهشت ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد، پس از ۱۷ ماه بازداشت در سوله کهريزک و بند ۳۲۵ سپاه، به زندان رجايی شهر کرج انتقال يافت.

مادر وی می گويد:" برای انتقال پسرم به بند عمومی، وی را مجبور کرده اند تا حکم اعدامش را امضا کند."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هانی خواندار به خانواده خود گفته است که حکم اعدام او از سوی دادگاه صادر شده و پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال شده است.
اين درحالی است که مطابق قانون در پرونده هايی که کيفرخواست آنان اعدام است، متهم می بايست در جريان دادرسی دارای وکيل بوده و جلسات محاکمه وی با حضور وکيل مدافع صورت گيرد.

هانی خواندار در طول دوران بازداشت طولانی مدت خود، از هرگونه تماس با خارج از زندان محروم بوده است.

همچنين حامد اکبری يکی ديگر از بازداشت شدگان اين طرح نيز که از سال گذشته در حبس به سر می برد، از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده است.

گفتنی است در جريان طرح مقابله با اراذل و اوباش ۱۳۰۰ نفر در تهران بازداشت شدند که پس از گذشت ۳ ماه ، ۷۸۱ نفر به دليل اينکه هنگام دستگيری جرمی را مرتکب نشده بودند، با اخذ تعهد آزاد شدند.

نيروی انتظامی، اتهامات بازداشت شدگان را، برهم زدن نظم، ايجاد رعب و وحشت در محلات، مزاحمت برای نواميس و .. عنوان نمود و ۲۷ تن از آنان را طی حکمی به اعدام محکوم کرد. با اين وجود از ليست ۲۷ نفره ی نيروی انتظامی، به جز هانی خواندار و حامد اکبری، سايرين با قيد وثيقه آزاد شدند.

برخوردهای خشن وغيرانسانی نيروی انتظامی در جريان بازداشت افراد درحدی بود که سردار رادان رئيس نيروی انتظامی تهران، با محکوم نمودن برخی از اين برخوردها، آن را محدود به چند تن از نيروهای پليس دانست و خبر از برخورد قانونی با آنان داد.

افراد بازداشت شده در جريان اين طرح، پس از بازداشت به سوله ی کهريزک منتقل شده و شرايط طاقت فرسايی را در آن مکان تجربه نمودند. آنان پس از آزادی از شکنجه های شديد جسمی و روحی خود خبر دادند.

Copyright: gooya.com 2016