دوشنبه 18 شهریور 1387

مورد شکنجه قراردادن ساسان بابايی، معلم کاميارانی، مجموعه فعالان حقوق بشر

ساسان بابايی معلم کاميارانی که در شهريور ماه سال ۸۵ به اتهام ارتباط با احزاب کردی محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزيری گرديده بود ، در تاريخ ۲۱/۴/۸۷ به دليل کشف نامه ای از وی که در حمايت از فرزاد کمانگر نگاشته بود به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل گرديد ، وی مدت ۴۵ روز را بدون داشتن حق تماس در سلول انفرادی به سر برد ، بی خبری مطلق از سرنوشت نامبرده موجب نگرانيهای متعددی در بين زندانيان و خانواده وی گرديده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سرانجام آقای بابايی در تاريخ ۸/۶/۸۷ به زندان مرکزی سنندج منتقل گرديد ، خانواده وی پس از حدود دوماه بی خبری از وی به تازگی موفق به ديدار وی گرديدند ، وضعيت بسيار بد جسمی و آثار مشهود ضرب و شتم در سراسر بدن نامبرده را روئيت نموده اند. همچنين لرزش دستان و بدن وی که نشان از عدم تعادل جسمی وی داشته است . وی از ناحيه دست چپ نيز دچار آسيب گرديده است به طوريکه حرکت دادن دست برای وی مشکل است.
آقای بابايی همچنين به علت شرايط بد محيطی بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج دچار عفونت دستگاه گوارشی گرديده است که عملا تغذيه نامبرده را با مشکلات عديده ای رو به رو ساخته است. آقای بابايی نيازمند رسيدگی پزشکی می باشند . اين زندانی سياسی قصد اعلام شکايت از وزارت اطلاعات مبنی بر شکنجه خود را دارد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مورد شکنجه قراردادن ساسان بابايی، معلم کاميارانی، مجموعه فعالان حقوق بشر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016