سه شنبه 9 مهر 1387

اعتصاب غذای هادی امينی و کمال خاک نژاد، دو زندانی کرد در زندان مهاباد، آژانس خبری موکريان


براساس اخبار رسيده به آژانس خبری موکريان ، دو تن از زندانيان سياسی زندان مهاباد ، به نام های هادی امينی و کمال خاک نژاد ، دست به اعتصاب غذا زده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گفته می شود وضعيت جسمی اين دو زندانی که در اعتراض به روند دادرسی و صدور حکم سنگين برای خود و همبستگی با ديگر زندانيان اعتصابی دست به اعتصاب زده اند ، نامناسب است .
لازم به ياد آوری است که کمال خاک نژاد به اتهام همکاری با احزاب اپوزيسيون ، ازسوی دادگاه انقلاب به ۳ سال زندان و هادی امينی نيز به همين اتهام به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.

http://mukriannews.blogfa.com/post-301.aspx

Copyright: gooya.com 2016