سه شنبه 28 شهریور 1385

يورش ماموران وزارت اطلاعات به دفتر سازمان ادوار تحکیم وحدت، وبلاگ کیانوش سنجری

عصر امروز در حدود 10 نفر از ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات با مراجعه به دفتر سازمان ادوار تحکیم وحدت به تفتیش محل پرداخته، اموال شخصی موجود در دفتر از جمله کامپیوتر ها، کتاب ها و نامه ها را توقیف کرده و با خود بردند.

به گفته ی یکی از نزدیکان این تشکل دانشجویی، ماموران مراجعه کننده از سوی دادستانی تهران حکم تفتیش و ضبط اموال دفتر سازمان ادوار تحکیم وحدت را به همراه داشته اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گفته می شود "کیوان انصاری"، عضو مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت نیز، در پی بازگشت از آلمان، امروز توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'يورش ماموران وزارت اطلاعات به دفتر سازمان ادوار تحکیم وحدت، وبلاگ کیانوش سنجری' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016