چهارشنبه 12 مهر 1385

حسام فيروزی، پزشک احمد باطبی آزاد شد

کيانوش سنجری
ksanjari@gmail.com


دکتر حسام فبروزی، پزشک معالج احمد باطبی که ديروز ظهر در منزل اش در تهران بازداشت شده بود، دقايقی پيش از زندان اوين آزاد شد.

اين پزشک و فعال حقوق بشر از ديروز تا لحظه ی آزادی در بازداشتگاه ۲۰۹ محبوس بوده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دکتر فيروزی پس از آزادی از زندان گفت در بازداشتگاه ۲۰۹ به او گفته اند احمد باطبی روز شنبه از زندان آزاد خواهد شد.

همسر احمد باطبی با تاييد اين خبر گفت، بازپرسان پرونده ی همسرش، از او خواسته اند، برای آزادی احمد وثيقه ای به دادگاه بسپارد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حسام فيروزی، پزشک احمد باطبی آزاد شد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016