دوشنبه 28 اسفند 1385

محبوبه عباسقلی زاده و شادی صدر آزاد شدند، ميدان

ميدان: محبوبه عباسقلی زاده و شادی صدر پس از تحمل ۱۶ روز بازداشت با قرار وثيقه ۲۵۰ و ۲۰۰ ميليون تومانی آزاد شدند.

اين دو فعال جنبش زنان لحظاتی پيش از بند ۲۰۹ اوين در حالی رهايی يافتند که بازداشت شدگان روبه روی دادگاه انقلاب به همراه تعدادی از خانواده هايشان در مقابل زندان اوين انتظارشان را می کشيدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين خبر حاکی است محبوبه عباسقلی زاده و شادی صدر در مدت بازداشت خود ده روز نيز در انفرادی نگهداری شدند.

گفتنی است دفتر کار عباسقلی زاده و صدر طی روزهای گذشته به دلايل نامعلومی پلمپ شده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محبوبه عباسقلی زاده و شادی صدر آزاد شدند، ميدان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016