Saturday, Jan 28, 2017

صفحه نخست » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو!

ایرنا - مسکو - تصویر، کاخ کرملین مسکو در فضایی پوشیده از برف را نشان می دهد. پایتخت روسیه که از اول فصل پائیز تاکنون شاهد بارش بی سابقه برف به ارتفاع چهار متر بوده، همچنان حالت یخبندان دارد

MoscowSCold0.jpg

MoscowSCold1.jpg

MoscowSCold2.jpg

MoscowSCold4.jpg

MoscowSCold5.jpg

MoscowSCold6.jpg

MoscowSCold7.jpg

MoscowSCold8.jpg
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com