Tuesday, Jan 31, 2017

صفحه نخست » شاهزاده سعودی برای ۸۰ شاهین خود ۸۰ بلیت هواپیما خرید! (تصویر)

یک شاهزاده سعودی، برای حمل ده ها پرنده دست آموز خود، بیشتر صندلی های یک پرواز را خرید و شاهین هایش را به روشی که در تصویر می بینید، در کنار مسافران دیگر به مقصد حمل کرد. این در حالیست که در اغلب شرکت های هواپیمایی، حمل موجودات زنده غیر از انسان در هواپیما، ممنوع است و محدودیت های بسیار دارد.
saudiPrinceFalconsOnPlane.jpegپر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com